Prispevki

Generalni sekretar MORS Boris Balant: Sodelovanje, sožitje in solidarnost med generacijami so med ključnimi dejavniki za prihodnost in blaginjo naše države

Ministrstvo za obrambo izjemno dobro sodeluje s svojimi nekdanjimi zaposlenimi v obrambnem resorju, tako v Slovenski vojski, kot tudi upravnem delu ministrstva, sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v inšpektoratih, ki delujejo znotraj Društva upokojencev MORS. Društvo je dobro organizirano in prepoznavno v javnosti ter razvija bogato društveno življenje. Na srečanju, ki je organizirano vsaki dve leti, tokrat je bilo v Šempetru pri Gorici, je približno 450 prisotnih članic in članov imel čast nagovoriti generalni sekretar MORS mag. Boris Balant, ki je najbolj aktivnim članom za uspešno delo izročil tudi plaketo MORS ter priložnostna protokolarna darila.

Generalni sekretar Balant je uvodoma izrazil veliko veselje, da je prišel na srečanje, saj je v družbi članic in članov društva, ki so polni pozitivne energije in poleta, vedno prijetno. “Zato bi se vam rad iskreno zahvalil za prispevek, s katerim ste soustvarjali obrambni resor. Tak, kot je danes, razvit in sodoben, je tudi rezultat vašega dela in izkušenj. Tega se na Ministrstvu za obrambo zavedamo, zato se vaše izkušnje in morebitne sugestije za nas zelo dragocene. Cenimo, da nas seznanjate s svojim delom in opozarjate na stvari, ki bi jih lahko izboljšali. To, da ste med seboj povezani, je za nas na ministrstvu veliko priznanje in dokaz, da se zadovoljni spominjate dni, ki ste jih delovno preživeli v naši ustanovi. Ponosni smo na vas, da se tako zavzeto posvečate organizaciji družabnih, športnih, izobraževalnih, mednarodnih, spominskih in drugih dejavnosti,” je poudaril mag. Balant ter dodal, da so sodelovanje, sožitje in solidarnost med generacijami za prihodnost in blaginjo naše države med ključnimi dejavniki.

“Zavedamo se, da je domoljubje tako ljubezen do domovine kot tudi spoštovanje do starejših generacij in njihovih prizadevanj, poleg tega pa tudi odgovornost vseh nas, da svoje izkušnje in znanje prenašamo na mlajše generacije,” je v nagovoru izpostavil Balant, saj je ministrstvo za obrambo v zadnjih letih z uresničevanjem programov za starejše zaposlene, ki pripomorejo k njihovemu dostojnemu odhodu iz aktivnega dela v pokoj, “zagotovo tudi z vašo pomočjo postalo dober zgled medgeneracijskega povezovanja in sožitja, na kar smo lahko ponosni.”

Generalni sekretar Boris Balant je povedal še, da bo MORS še naprej podpiral delovanje Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje ter medgeneracijskih informacijskih družabnih središč, saj gre za zelo dobro prakso, ki so jo skupaj z aktivnostmi ministrstva pri pripravi zaposlenih na odhod iz vojaške službe opazili tudi v širši javnosti. Upokojenkam in upokojencem je zaželel veliko zdravja in dobrega razpoloženja ter se jim zahvalil za njihov trud in za to, da so med največjimi podporniki obrambnega resorja v slovenski javnosti.