Prispevki

Vodstvo SD med obiskom v Ribnici in Kočevju o Ekonomskem programu stranke za razbremenitev ljudi in podporo gospodarstvu

Predsednik SD in minister mag. Dejan Židan je skupaj s poslancema Jankom Vebrom in Matjažem Nemcem ter sodelavci stranke v ponedeljek, 21. marca, obiskal Ribnico in Kočevje. Namen obiska na Kočevskem je bila predstavitev Ekonomskega programa, ki smo ga Socialni demokrati pripravili, da bi v okviru javnofinančne vzdržnosti razbremenili tiste, ki največ prispevajo, a so davčno najbolj obremenjeni – zaposlene. Prepričani smo namreč, da razbremenitev nagrajevanja zaposlenih pomeni tudi pomoč gospodarstvu. Drugi razlog za obisk pa je zanimanje lokalnih ljudi za prednosti, ki jih bo za Kočevsko imel nedavni sprejem zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi.

V Ribnici je vodstvo SD na čelu s predsednikom Židanom obiskalo podjetje Riko hiše d.o.o., kjer je direktor Bojan Lukšič poudaril pomen dobrega upravljanja s slovenskimi državnimi gozdovi. To namreč pomeni dostop do lokalnega lesa; za podjetje Riko hiše d.o.o., ki v tujini dosega visoko dodano vrednost s sodelovanjem s priznanimi oblikovalci, veliko poslovnih priložnosti pa vidi v 100% slovenski hiši iz domačega lesa. Gozdno-lesna veriga, ki jo vzpostavlja novi zakon, to omogoča, saj pomeni možnost stabilne dobave slovenskega lesa podjetjem.

Obisk v podjetju Riko hiše 01

Obisk v podjetju Riko hiše 02

Obisk v podjetju Riko hiše 03

Obisk v podjetju Riko hiše 04

V nadaljevanju je vodstvo obiskalo tudi največjega zaposlovalca v Občini Kočevje, podjetje Melamin d.d., ki sodi med večje in uspešne izvoznike, posebej pohvalna pa je njegova povezanost z lokalnim gospodarstvom. Kot Riko hiše d.o.o. je tudi Melamin d.d. na znanju utemeljeno podjetje, zato je direktor Srečko Štefanič ob srečanju z delegacijo SD pozdravil predloge stranke za razbremenitev zaposlenih, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost.

Obisk v podjetju Melamin 01

Obisk v podjetju Melamin 02

Obisk v podjetju Melamin 03

Obisk v podjetju Melamin 04

Na zaključni okrogli mizi o Ekonomskem programu SD, je predsednik Židan izpostavil tudi njegove ključne točke: gre za razbremenitev zaposlenih tako, da se uvede nov, srednji davčni razred in poviša meja dosedanjega tretjega, ki trenutno krivično z 41% obdavči ljudi, ki zaslužijo le malo nad slovenskim povprečjem. Poleg tega bi razbremenili tudi udeležbo delavcev pri dobičku, kar bi delodajalce motiviralo za boljše nagrajevanje svojih zaposlenih.

Omizje v Kočevju 01

Direktor podjetja Riko Janez Škrabec, ki je sodeloval na omizju v Kočevju, je med drugim poudaril: “Prav je, da se Socialni demokrati pri pripravi ekonomskih politik posvetujete z uspešnimi gospodarstveniki, prav zato tudi uspevate loviti pravo ravnotežje med socialno državo in podporo gospodarstvu.” Škrabec je prav tako pozdravil ustanovitev novega državnega podjetja za upravljanje z državnimi gozdovi, saj v lesno-predelovalni panogi v Sloveniji vidi največji potencial za prihodnost.

Omizje v Kočevju 02

Udeležence okrogle mize je še zanimalo, kaj za njihovo lokalno skupnost pomeni dejstvo, da bo sedež novega podjetja za gospodarjenje z državnimi gozdovi v Kočevju. V odgovor na to vprašanje v razpravi je poslanec SD Janko Veber odgovoril: “Preprosto, to pomeni, da se bodo slovenski državni gozdovi upravljali od tam, kjer je tudi njihova največja koncentracija – s Kočevske. Gozdovi imajo pomen in korist, če so dobro upravljani; sodelovanje lokalnega kočevskega znanja pa zagotavlja, da se bo to tudi zgodilo.”

Konferenca SD soglasno sprejela izhodišča novega Ekonomskega programa za razbremenitev srednjega razreda

Članice in člani Konference Socialnih demokratov so na seji v Mariboru obravnavali Ekonomski program SD za razbremenitev srednjega razreda ter spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju, ki ga je pripravil Svet SD za finance in gospodarski razvoj, sestavlja pa ga sedem predlaganih ukrepov. Program med drugim predvideva zvišanje obdavčitve dobička in reformo dohodninskih razredov.

Konferenca 01

V uvodnem delu posveta, ki ga je povezovala državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk, so poleg predsednika SD mag. Dejana Židana in predsednika Sveta SD za finance in gospodarski razvoj mag. Marjana Podgorška med drugim sodelovali tudi direktor fundacije Friedrich Ebert Stiftung iz Zagreba dr. Max Brändle, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dušan Semolič in izvršna sekretarka ZSSS Andreja Poje, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Marjan Batagelj in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.

Konferenca 02

Ekonomski program, ki ga bomo Socialni demokrati zdaj predstavili tudi koalicijskim partnerjem, vsem deležnikom (gospodarstvo, sindikati, stroka) in širši javnosti, med drugim predvideva zvišanje obdavčitve dobička na evropsko primerljivo raven, reformo dohodninskih razredov, ki bo pravičneje obremenila srednji sloj prebivalstva, in ugodnejšo obravnavo udeležbe zaposlenih pri delitvi dobička. Predsednik stranke Dejan Židan je na posvetu poudaril, da imamo v Sloveniji tako nizko obdavčitev dobičkov, “da nas marsikdo smatra za davčno oazo, kar je povsem nepotrebno, po drugi strani pa smo preveč obremenili ljudi”. Med predlaganimi ukrepi so tudi poenotenje prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, uvedba enotnega sistema korporativne organiziranosti, reforma obdavčitve nepremičnin in ponovna uvedba dohodninske olajšave za reševanje stanovanjskih težav.

Konferenca 03

Kot je povedal predsednik SD Dejan Židan, bo stranka s tem koaliciji predstavila svoj predlog davčnega prestrukturiranja. Ob tem je poudaril, da svojega predloga ne razumejo kot vsiljevanje, pač pa kot možnost za razpravo v letu 2016, saj se zavedajo, da je treba okoli tega vprašanja doseči družbeni konsenz. “Takšen konsenz mora vključevati tudi sindikate in gospodarstvo, glede na danes povedano pa verjamem, da smo temu zelo blizu,” je dejal Židan in kot primer izpostavil njihov predlog olajšav pri izplačilu 13. in 14. plače, ki morajo biti takšne, da podjetjem sploh omogoči izplačilo, po drugi strani pa ne sme poslabšati dohodkovnega položaja zaradi vpliva na dohodnino.

Konferenca 06

Predsednik SD Židan si v naslednjem letu želi več pogovorov na to temo za zaprtimi vrati in brez pritiska, da mora iz njih nekdo oditi kot zmagovalec. Rezultat tega bi moral biti po njegovem skupni dogovor, kar so znali narediti tudi v nekaterih drugih državah. Med sedmimi njihovimi predlogi je operativno najhitreje po njegovem mogoče izvesti prav omenjene spremembe pri obdavčitvi 13. in 14. plače, prav tako bi se lahko hitro dogovorili glede posega v dohodninske razrede in s tem razbremenitve ljudi, kar bi pripeljalo do večjega trošenja in posledično do več pobranih davkov. Predsednik SD je še dodal, da ne obljubljamo stvari, ki se jih ne da uresničiti in bi povzročile še večjo proračunsko luknjo.

Marjan Podgoršek SD

Tudi po besedah predsednika Sveta SD za finance in gospodarski razvoj Marjana Podgorška nekateri njihovi predlogi omogočajo prilive v proračun, nekateri jih zmanjšujejo. Med slednjimi je gotovo dohodnina, za katero Podgoršek potrjuje, da bi to pomenilo od 160 do 170 milijonov evrov manj denarja, ki bi ga pokrili s povečano obdavčitvijo dobička. “V SD želimo, da se za tiste, ki ne dosežejo niti minimalnega dohodka, ukine vsako plačevanje dohodnine,” je pojasnik Podgoršek in dodal, “da predlagamo tudi udeležbo delavcev pri dobičku, a ta naj bo obdavčena tako kot so dobički podjetnikov, s 25 odstotki in brez prispevkov, saj bo tako nagrada res šla delavcu, ne pa državi.”

Marjan Batagelj - Klub SLO podjetnikov

Posveta Konference SD so se udeležili tudi predstavniki delodajalcev in sindikatov. Po besedah predsednika Kluba slovenskih podjetnikov Marjana Batagelja gre za zelo različne predloge, med katerimi bi nekatere lahko hitro podprli, recimo glede 13. in 14. plače, ko pa gre za obdavčitev dobička, je Batagelj opozoril, da gre za samo eno od davščin, ki jo plačuje gospodarstvo. “Kakršnikoli predlogi se pripravljajo, morajo imeti predlagatelji pod črto izračunano tako, da bodo plusa deležni tako delavci kot gospodarstvo. Če bo šlo v škodo slednjega, bomo še naprej nekonkurenčni,” je dejal Batagelj, ki se boji, da bi v primeru poslabševanja gospodarskega okolja v Sloveniji podjetja začela zapuščati državo. Glede uvajanja dodatnega dohodninskega razreda Batagelj meni, da predlog ni napačen, saj je bistvo tega programa razbremenitev srednjega razreda in stroškov dela, a vse skupaj je tudi stvar izračunavanj, ki so na tem področju vselej mogoča.

Dušan Semolič - ZSSS

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so s predlogi večinoma zadovoljni, po besedah izvršne sekretarke Andreje Poje so nekateri zelo podobni tistim, ki so jih pripravljali že v sindikatu in jih zahtevajo že vsaj sedem let. Eden od teh je sprememba dohodninske lestvice, ki bi uvedla dodatni razred med 27 in 41 odstotki, pri čemer v ZSSS zahtevajo še razbremenitev tistih z najnižjimi plačami po vzoru Avstrije. Sindikat zagovarja tudi sodelovanje delavcev pri dobičku.

Andreja Poje - ZSSS

Po razpravi Konference SD, ki predstavlja najvišji organ stranke v obdobju med obema kongresoma, so članice in člani soglasno sprejeli sklepe o sprejemu izhodišč Ekonomskega programa, s katerim želimo Socialni demokrati v Sloveniji v letu 2016 oblikovati konsenz o ukrepih na področju davčne in gospodarske politike in s tem predlogom sprožiti tudi široko javno razpravo, v katero bomo povabili vse zainteresirane deležnike, ter na podlagi skupnih predlogov oblikovali konkretne ukrepe, pozneje v letu 2016 pa tudi zakonodajne rešitve. V primeru večjih vsebinskih sprememb in dopolnitev stališč v času javne razprave bo Konferenca SD o dokumentu odločala znova.

Anja Kopač Mrak - ministrica MDDSZ

Marjan Podgoršek - Konferenca SD

Tanja Fajon evropska poslanka SD

Konferenca 04

Konferenca 05

Dejan Židan SD

Pripravljamo Ekonomski program SD – “Pravičnejši davki, močnejši srednji razred.”

Številne raziskave socialne razslojenosti zahodnoevropskih družb opozarjajo, da v njih »izginja« srednji sloj družbe, ki je doslej zagotavljal družbeno stabilnost in zaradi sorazmerno ugodnega materialnega položaja po obsegu velikega števila prebivalcev omogočal miren razvoj. To je čutiti tudi v stanju slovenske družbe, ki je dolgo uspevala kljubovati temu trendu, ki se je pričel z vzponom neoliberalizma sredi osemdesetih let prejšnega stoletja.

Stranke socialne demokracije, ki so zgodovinsko gledano glavne zaščitnice pravic srednjega razreda in imajo v njem tudi večino svojega volilnega telesa, se v večini držav še niso uspele upreti temu trendu. Vendar ne gre iskati krivde zgolj v njih, tudi srednji sloj sam se je v veliki meri predal konformizmu, politiko je “izgnal” iz svojega življenja in prepustil vzvode družbenega odločanja parcialnim, vendar dobro organiziranim skupinam, ki posledično družbo vse bolj spreminjajo po svojih potrebah in na škodo pravic srednjega sloja. Tak proces poteka že vrsto let in preko številnih vzvodov, ki so naposled pripeljali srednji razred v sedanji nezavidljivi položaj.

Da bi zaustavili te trende smo Socialni demokrati pripravili Ekonomski program za preporod srednjega razreda, v katerem bomo opredelili poglavitne cilje in ukrepe, ki bi zgoraj navedene vzvode siromašenja odpravljali. Seveda se naši cilji in ukrepi ne bodo zaustavili pri tem, da bomo zgolj izboljševali primerjalni položaj srednjega razreda, temveč bomo oblikovali takšno celoto, ki bo pomagala državi kot celoti, ne glede na stanovsko pripadnost. Socilanih pravic ni brez cvetočega gospodasrtva in zato so naš cilj tudi razvojni in želimo, da bi država postala prijaznejša do delovanja gospodarstva in gospodarskih investicij. Le na tak način bomo ohranili obstoječa in zagotavili nova delovna mesta, plače za prebivalstvo in nenazadnje več pobranih davkov, s katerimi se financirajo storitve za skupno dobro.

Tako bo v soboto, 24. oktobra 2015, v Mariboru potekala Konferenca Socialnih demokratov z naslovom “Pravičnejši davki, močnejši srednji razred”, na kateri bodo članice in člani konference sprejemali Ekonomski program SD za dvig kakovosti življenja vseh generacij državljank in državljanov Slovenije.