Prispevki

Prizadevanje ministrice Kopač Mrak obrodilo sadove: Odbor DZ prižgal zeleno luč zakonoma, ki pomembno zaokrožata zakonodajo s področja invalidskega varstva

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak se je na Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide zahvalila poslankam in poslancem za razumevanje, da pred iztekom mandata obravnavajo in glede na današnjo podporo sprejmejo dva pomembna zakonodajna akta. ”Zakona zaokrožujeta zakonodajo s področja invalidskega varstva s ciljem zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov v skupnosti,” je izpostavila ministrica.

Zakon o socialnem vključevanju invalidov tako nadomešča zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983, uresničuje odločbo Ustavnega sodišča ter pomembno širi krog upravičencev, ki jim z novim zakonom pripadajo pravice, prav tako pa je po besedah Kopač Mrakove pomembno, da je bil zakon pripravljen skupaj z nevladnimi organizacijami, med katerimi ima široko podporo, z njim pa se izpolnjujejo tudi cilji Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021.

Namen zakona je zagotoviti polnoletnim osebam, ki si zaradi svoje invalidnosti ne morejo same zagotavljati socialne varnosti in se vključevati v družbo, pravico do nadomestila, pravico do dodatka za pomoč, postrežbo in storitev socialnega vključevanja za sodelovanje ter vključenost v družbo. Z zagotovitvijo nadomestila, dodatka za pomoč in postrežbo ter storitvijo socialnega vključevanja se invalidom omogoča, da živijo v skupnosti in enako kot drugi ljudje odločajo o svojem življenju na vseh ravneh. Poglavitne rešitve predloga zakona se nanašajo na: uveljavljanje pravice do nadomestila za invalidnost ter dodatka za pomoč in postrežbo, možnosti uveljavljanja storitev socialnega vključevanja in zaposlovanja, opredeljuje pa se tudi postopek za uveljavljenje pravic.

Novela zakona o osebni asistenci pa je nadgradnja osnovnega zakona, ki ga je Državni zbor potrdil na februarski seji, da se invalidom v čim večji meri omogoči, da enako kot drugi živijo v skupnosti in odločajo o svojem življenju preko zagotavljanja osebne asistence na domu, na delovnem mestu, pri izobraževanju ter pri vključevanju v socialno okolje. Zakon ureja definicijo osebne asistence, komunikacijski dodatek za senzorno ovirane uporabnike, izvajanje osebne asistence, postopek uveljavljanja pravice do osebne asistence, izvajalce osebne asistence in njeno financiranje. Za polno uveljavitev zakona v skladu z zakonskimi roki, predvsem v začetnem obdobju uveljavljanja pravice do osebne asistence pa so potrebne spremembe zakona, ki so bile danes na odboru tudi potrjene.

Foto: DZ

Ministrica Kopač Mrak: Spolna uravnoteženost je koristna za posel

“Enakost spolov, katere pomemben del je uravnotežena zastopanost žensk in moških na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, je eno temeljnih načel demokracije. Če pogledamo le ekonomski vidik tega vidimo, da je trenutno v Sloveniji gospodarskih družbah, ki kotirajo na borzi, le 10 odstotkov predsednic uprav. V Evropski Uniji jih je še manj – 7 odstotkov. In, kot kažejo številne tuje raziskave, to ni dobro za posel,” je na novinarski konferenci projekta Vključi.vse izpostavila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.

Ministrica iz vrst SD je poudarila, da so spolno uravnotežene uprave bolj učinkovite, njihovi sprejeti ukrepi so boljši, ker so zaradi raznolikosti uprav produkti in storitve usmerjeni na potrebe tako potrošnic kot potrošnikov. Čeprav so ženske skoraj enako udeležene na trgu dela kot moški in so v povprečju bolje izobražene, nimajo enakih možnosti za dosego najvišjih mest odločanja. Zato je naloga države, da se vmeša in ustvari okolje za odpravljanje teh ovir. Ovire, ki jih je potrebno odpraviti so različne – od osebnih do organizacijskih in družbenih.

Praksa drugih držav in tudi praksa na področju političnega odločanja kaže, da se stanje spremeni samo tam, kjer to predpiše zakonodaja. Zato je Evropska komisija leta 2012 pripravila predlog direktive, ki bi največje gospodarske družbe, ki kotirajo na borzi, zavezale k uravnoteženju spolov na neizvršnih direktorskih mestih. SIovenija tak predlog podpira.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že pripravljamo vsebinsko podlago za pripravo osnutka zakona, ki bo uredil to področje, je poudarila Anja Kopač Mrak. “Naš cilj je nekoliko ambicioznejši od minimalnih zahtev direktive, saj je v Sloveniji podjetij, ki bi jih zavezovala direktiva, manj kot 20. Seveda pa bomo pri pripravi zakona sodelovali s stroko,” je povedala ministrica Kopač Mrak.