Prispevki

Predsednik SD Židan: “Opozicijska SDS ponovno zlorabila družinsko tragedijo za demagoško interpelacijo zoper ministrico Kopač Mrak.”

Predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan​ je 14. decembra, še pred začetkom seje DZ o interpelaciji zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak, na novinarski konferenci poudaril, da je opozicijska SDS ponovno zlorabila družinsko tragedijo za demagoško interpelacijo, kar je povsem nedopustno. “V primeru druge interpelacije zoper ministrico Kopač Mrak gre za klasično obliko politične manipulacije in izkoriščanja družinske tragedije, in tragedije dveh nedolžnih otrok, za ozke politične cilje stranke SDS, ki si na vsak način želi pridobiti pozornost pri čemer ne izbira sredstev,” je bil jasen Židan.

“Takšna politična praksa nam je tuja in jo Socialni demokrati kategorično zavračamo,” je bil oster predsednik SD Dejan Židan​ in dodal, “da pričakujemo popolno podporo koalicije ministrici Anja Kopač Mrak​”. Židan je poudaril, da v SD delujemo korektno in transparentno ter varujemo vrednote. Ob tem je spomnil na rezultate v mandatu Kopač Mrakove, med drugim je izpostavil upad števila brezposelnih in naraščanje zaposlenih ter projekt reorganizacije centrov za socialno delo.

Interpelacija zoper ministrico Kopač Mrak po besedah Židana ni napad na ministrico, ampak napad na družinske vrednote. “Najbolj pomembno je, da zaščitimo otroke,” je poudaril Židan. Po njegovem mnenju mediji vedno pogosteje javno poročajo o otrocih, ki so lahko žrtve nasilja, in so zaradi težkih družinskih razmer obravnavani v sodnih, upravnih in drugih postopkih. Židan meni, da je takšno ravnanje za otroke škodljivo, saj naj bi to povzročalo dodatne psihološke travme ter vplivalo tudi na otrokov duševni in socialni razvoj.

“Pri tem gre tudi za kršenje ustavne pravice do zasebnosti,” je opozoril predsednik SD. Po njegovem mnenju je nedopustno, da je poslanska skupina SDS pri vložitvi interpelacije zoper ministrico Kopač Mrak družinsko tragedijo uporabila za obračune s koalicijo. “Obračuni ne bodo koristili ne otrokom in družini in ne državi,” je povedal Židan in dodal, da “so le simptom časa, v katerem živimo v Sloveniji in v katerem živimo tudi v Evropi”.

Anja Kopač Mrak v DZ ob drugi interpelaciji

“Interpelacija predstavlja poskus vpliva podpisnikov interpelacije na potek in vsebino konkretnega postopka, kar je z vidika delitve oblasti nedopustno,” pa je v DZ opozorila ministrica Anja Kopač Mrak. “Namen interpelacije je očitno rušenje zaupanja državljanov v socialne institucije in diskreditacija mene kot ministrice,” je dodala ministrica iz vrst SD in v odgovoru na interpelacijo v DZ zavrnila vse očitke. Opozorila je, da so podpisniki interpelacije pomešali naloge in pristojnosti posameznih organov ter jo po njenih besedah pozivajo k vmešavanju v postopke mimo pooblastil, kar bi lahko razumeli kot napeljevanje k storitvi kaznivih dejanj. “Vsebina interpelacije temelji na konkretnem primeru dveh mladoletnih otrok, pri katerem upravni oziroma sodni postopki še niso zaključeni,” je povedala ministrica Kopač Mrak.

Hkrati je ministrica poudarila, da je treba pri obravnavi interpelacije v prvi vrsti imeti pred očmi pravico do zasebnosti, ki je v primeru otrok še bolj pomembna in jasno opredeljena v Konvenciji o otrokovih pravicah. Opozorila je, da podpisniki interpelacije hočejo za vsako ceno razgrniti zgodbo družine in zlorabiti tragedijo v ozke politične namene. Otroci iz konkretnega primera pa so bili po besedah ministrice preveč izpostavljeni tako v medijih kot tudi v javnih razpravah. Ministrica Kopač Mrak sodbo Vrhovnega sodišča spoštuje. “Vendar sodišče jasno loči med koristmi otrok in babice, odločanje o pravicah otrok pa ni bilo predmet tega sodnega spora, pač pa je sodišče odločalo o pravicah babice,” je opozorila ministrica Kopač Mrak. “Sodišče je ugotovilo le, da je bila babici kršena ustavna pravica do družinskega življenja, ni pa ugotavljalo morebitne kršitve pravic otrok in tudi ne njihovih koristi,” je dodala ministrica.

“Pravnomočnost konkretne odločitve sodišča je ustavna vrednota, ki pa ne more biti absolutna, kadar je treba glede na okoliščine posameznega primera dati prednost načelu največje koristi otroka zaradi spoštovanja njegovega osebnega dostojanstva in drugih človekovih pravic,” je opozorila Anja Kopač Mrak. Poudarila je, da je njena vloga v takšnih primerih nadzorna in sistemska ter da kot ministrica ne more in ne sme dajati konkretnih navodil posameznim organom, kar bi bilo mimo njenih pristojnosti. Poudarila je, da kot ministrica nima nobenih pristojnosti glede odvzema otrok, da je pri tem center za socialno delo samostojen in da se minister s konkretnimi navodili ne sme vmešavati.

Da bi se odstranil vsak dvom o nepristranskosti pri odločanju je ministrica že spomladi vladi predlagala, da jo iz postopkov, povezanih s tem primerom, izloči. “To pomeni, da nisem seznanjena z vsebino zadeve in da v skladu s svojimi pristojnosti in pooblastili o njej ne morem in ne smem odločati,” je dejala ministrica Kopač Mrak. Ministrica je ocenila, da tako prva kot tudi druga vložena interpelacija predstavljata zlorabo instituta interpelacije. Ponovno je poudarila, da podpisniki interpelacije iz vrst SDS kot podlago za interpelacijo uporabljajo vsebino, ki sploh ne bi smela biti predmet interpelacije, pač pa stvar ravnanja institucij socialne države in ustreznih upravnih oziroma sodnih postopkov.

Ministrica Kopač Mrak v odzivu na že drugo interpelacijo opozicijske SDS zoper njo: “Gre še za eno zlorabo otrok, pa tudi babice in dedka, v ozke politične namene.”

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak interpelacijo, ki so jo zoper njo že drugič vložili poslanci opozicijske SDS, ocenjuje kot zlorabo družinske tragedije v ozke politične namene. “Gre še za eno zlorabo otrok, pa tudi babice in dedka, v ozke politične namene; napovedana interpelacija je iskanje in preusmerjanje medijske pozornosti in je, tako kot v interpelacijah zoper kolege v vladi in tudi vlado v celoti, poskus našega izčrpavanja,” je povedala ministrica Kopač Mrak.

Njen odstop ne bi v ničemer vplival na položaj velenjskih dečkov, je prepričana ministrica Kopač Mrak, ki pa bi odstopila, če bi to od nje zahteval predsednik vlade. “Kot ministrica ocenjujem, da je podpora mojega nadrejenega pomembna,” je v današnji izjavi za javnost poudarila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Kopač Mrak ter pritrdilno odgovorila na vprašanje, ali bi v primeru Cerarjevega poziva k odstopu to storila. S predsednikom vlade se bo sicer sestala v tem tednu, ministrica Kopač Mrak pa pričakuje, da mu bo uspela pojasniti svoj primer.

Ministrica Kopač Mrak je v odzivu na interpelacijo danes poudarila, da ji poslanci SDS očitajo opustitev dolžnega ravnanja, po drugi strani pa je odvetnik starih staršev velenjskih dečkov zahteval njeno izločitev iz vseh postopkov. “To sem kot ministrica tudi storila, in sicer zaradi zaščite interesa otrok in predvsem, da se zagotovi zakonitost postopkov, kar je v pritožbi ves čas izpostavljal odvetnik starih staršev,” je poudarila ministrica Kopač Mrak in dodala, “da je to mojo izločitev potrdila tudi vlada, kar pomeni, da nisem seznanjena z vsebino zadeve in da v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili o njej ne morem in ne smem odločati.” Tudi sicer minister ne more na podlagi telefonskih klicev in pritiskov odločali o tem, kje bo kakšen otrok nastanjen, in presojati, kaj je korist otroka. “Sama si ne želim živeti v državi, kjer bodo ministri odločali o tako pomembnih temah,” je dodala ministrica Kopač Mrak.

Ponovila je, da je odločitev Vrhovnega sodišča absolutno treba spoštovati, imela pa bo tudi vpliv na zakonodajno ureditev v prihodnje. Napovedala je, da bo predlog novega družinskega zakonika na vladi in v Državnem zboru do konca leta. V njem bodo ponovno poskusili celovito urediti družinsko zakonodajo na enem mestu, med drugim predvidevajo prenos odločanja o najpomembnejših družinskih zadevah s centrov za socialno delo na sodišča. To bi se po njenih besedah že zgodilo, če družinski zakonik ne bi padel na referendumu. “In danes o tem primeru verjetno niti ne bi govorili,” je dodala ministrica. Opozorila je še, da je Vrhovno sodišče razsojalo o vprašanju priznavanja družinskega življenja starim staršem, medtem ko sodišča še niso presojala o koristi otrok. Pravice odraslih po njenih besedah nikakor niso nepomembne, a jih je treba postaviti tudi ob bok koristi otrok.

Židan na delovnem srečanju vodstva SD in županov v Žalcu: Socialni demokrati smo z argumenti za leto 2017 na vladi zagotovili 530 evrov povprečnine

V Žalcu je potekalo jesensko delovno srečanje vodstva Socialnih demokratov na čelu s predsednikom mag. Dejanom Židanom, poslancev in ministrov ter županov iz vrst SD. Glavne teme sestanka so bile naše prioritete na lokalni in državni ravni, povprečnine in financiranje lokalnih skupnosti, priprava novele zakona o lokalni samoupravi in druge aktualne zadeve ter projekti, ki jih po Sloveniji trenutno vodijo županje in župani iz vrst SD. Gostitelj tokratnega delovnega srečanja je bil župan Občine Žalec in vodja Županskega foruma SD Janko Kos, ki je v nadaljevanju obiska predstavil še občinski projekt v žalskem mestnem parku – fontano Zeleno zlato, s katero so se v občini poklonili hmeljski dediščini.

“SD je na vladi zagovarjala dvig povprečnine in z argumenti nam je uspelo zagotoviti za leto 2017 530 evrov povprečnine na prebivalca,” je po srečanju vodstva stranke v Žalcu v izjavi za medije povedal predsednik SD Dejan Židan in dodal, da je občinam na voljo tudi investicijski denar. Na srečanju so se pogovarjali tudi o kohezijski politiki. Kot je dejal Židan, so se na srečanju dogovorili, da bodo pridobljene informacije, ki se nanašajo na kohezijsko politiko, predstavili ministrici za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenki Smerkolj.

“V SD se zavedamo, da se bo Slovenija hitreje razvijala, če se bodo tudi lokalne skupnosti hitreje razvijale. Lokalne skupnosti pa dokazujejo, da so neko gibalo razvoja tudi v času, ko je na državni ravni manj denarja za občinske naložbe,” je pojasnil Židan. Vodja županskega foruma SD Janko Kos pa je priznal, da župani so s stisnjenimi zobmi podprli predlog finančne ministrice Mateje Vraničar Erman o višini povprečnine za leto 2017, leta 2018 pa bo povprečnina znašala 536 evrov na prebivalca. “Povprečnina bi morala biti še višja, ampak se zavedamo aktualnega družbeno-ekonomskega trenutka,” je še dejal Kos.

Predsednik SD in kmetijski minister Židan se je v nadaljevanju v izjavi za medije v Žalcu odzval tudi na napoved interpelacije o delu vlade in zavrnil očitke opozicijske SDS. Po Židanovi oceni je aktualna vlada naredila zelo veliko in v tem trenutku zagotavlja varnost in stabilnost države. Židan verjame, da bo koalicija svojo funkcijo dobro opravljala do konca mandata. “Kmetijsko ministrstvo je uresničilo vseh 14 napovedanih ukrepov in še več. Najtežje je bilo Slovenijo prilagoditi evropski kmetijski politiki. Marsikdo misli, da je to samoumevno, pa ni. Uspešno smo prekinili 20-letno neracionalno delo z državnimi gozdovi, noben pred nami se ni upal tega lotiti”, je dejal Židan. Glede podpore 106 ukrepom, ki so jih predlagali slovenski obrtniki, je pojasnil, da “vlada na tem področju vodi socialni dialog skozi katerega išče konsenz”. “Da bi vsem ugodili, pa ne gre,” meni minister.

Ocenjuje tudi, da bi vlada lahko naredila še več, zato bodo v stranki še naprej spremljali izvajanje koalicijske pogodbe. Po Židanovih besedah je gospodarska rast posledica dela tudi te vlade. Število brezposelnih je letos padlo pod 100.000 in če se bo gospodarska rast nadaljevala, bomo v treh do štirih letih imeli naravno brezposelnost 50.000 do 60.000 nezaposlenih. Za Židana je napovedana interpelacija SDS legitimno sredstvo opozicije, njena naloga je, da kritizira. “Sam pa bi si želel, da bi opozicija razumela, da če je nekaj dobrega, da je to treba tudi pohvaliti. Tega pa opozicija v Sloveniji ne zmore”, je dejal prvak SD. Delo treh ministrov iz SD je Židan ocenil kot dobro, dodal je še, da je trenutna gospodarska rast posledica tudi dela vlad Boruta Pahorja in Alenke Bratušek.

Poslanec SD Jan Škoberne: “Masovno vlaganje interpelacij kaže, da na desnici prihaja do prestižnega boja, kdo bo večji in bolj pomemben.”

Socialni demokrati se danes na očitke SDS v interpelaciji, ki so jo vložili zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič, vsebinsko še ne bomo odzvali, smo pa ob tretji interpelaciji v izjemno kratkem času kritični do opozicije. Po oceni namestnika vodje Poslanske skupine SD Jana Škoberneta se ob napovedovanju in vlaganju interpelacij opaža tudi rivalstvo na desnici, saj “masovno” vlaganje interpelacij kaže, da na desnici prihaja do prestižnega boja, kdo bo večji in bolj pomemben. “Če bodo interpelacije postajale folklora, mi je žal, ampak bomo očitno vsak mesec morali preživeti eno,” je dejal Škoberne v izjavi novinarjem v DZ.

Na novinarsko poizvedovanje o očitku SDS šolski ministrici glede nespoštovanja odločbe ustavnega sodišča, pa je Škoberne ponovil stališče Socialnih demokratov, da se iz javnih sredstev financira javna mreža osnovnega šolstva in je prvi cilj zaščita kakovosti, dostopnosti in javnosti izobraževanja. “Edino vprašanje je, kako dobro lahko to naredimo, ni pa vprašanje, kako to zrušiti,” je poudaril poslanec SD. Škoberne je še špomnil, da Ustavna komisija DZ odloča o predlogu SD za ustavne spremembe o načinu financiranja zasebnega šolstva. Dokler se komisija ne izreče, je po mnenju Škoberneta kakršen koli drug poseg v to nekorekten.

Židan predstavil ključne sklepe Predsedstva stranke in pričakovanja SD do koalicije

V četrtek, 23. junija, se je v Ljubljani sestalo Predsedstvo SD. “Strokovne skupine SD bodo po področjih pregledale koalicijsko pogodbo, to pa bo osnova za resno razpravo o delu vseh ministric in ministrov aktualne vlade,” je po seji Predsedstva SD povedal predsednik stranke mag. Dejan Židan. Ocenil je tudi, da je koalicijski DeSUS s Karlom Erjavcem na čelu s podporo interpelaciji zoper ministrico dr. Anjo Kopač Mrak kršil koalicijsko pogodbo.

Predsedstvo SD je po besedah Židana izrazilo polno podporo ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anji Kopač Mrak. “Samo naše državotvorno dejanje je preprečilo politično krizo v koaliciji in s tem v državi,” je ocenil predsednik SD. Iz razprave v DZ je bilo sicer mogoče razbrati, da se poslanke in poslanci zavzemajo za več socialne politike. To pa po besedah Židana pomeni tudi več denarja za socialo. Znani so namreč podatki, da Slovenija za socialo namenja manj denarja od evropskega povprečja, je pojasnil. Za začetek tako v SD predlagajo spremembo ureditve varstvenega dodatka, ki po mnenju Židana ne bi smel biti vezan na premoženje upokojenk in upokojencev.

Seja Predsedstva SD

V razpravi v DZ so bile izpostavljene mnoge zahteve do ministrice, pri tem pa se je po besedah prvaka SD pozabilo, da je ministrica uresničila že več kot polovico nalog z njenega področja, opredeljenih v koalicijskem sporazumu. Obenem pa so se pojavile zahteve, ki z njenim področjem nimajo zveze, med drugim glede zdravstvene oskrbe in razbremenitve stroškov dela, je povedal Židan. Predsedstvo SD se je dotaknilo tudi nekaterih drugih aktualnih notranje in zunanjepolitičnih tem, med drugim nesoglasij okoli praznovanja obletnice slovenske osamosvojitve. Kot je poudaril Židan, smo bili pred 25 leti le enotni sposobni priti do osamosvojitve. “Razdvajanje ljudi glede takratnih dogodkov je skrajno neodgovorno in sebično,” je povedal predsednik SD. Podžiganje nestrpnosti in potvarjanje zgodovine je po njegovih besedah treba obsoditi in preprečiti.

Glede referenduma o članstvu Velike Britanije v EU pa je Židan sicer izrazil željo po pozitivnem izidu glasovanja. Tudi v tem primeru pa bo treba po njegovih besedah nekatere stvari “redefinirati”. Tudi Slovenija mora še enkrat premisliti, kakšni so v tem pogledu njeni interesi, je pojasnil Židan. V SD smo zaskrbljeni tudi zaradi vse ostrejših tonov med EU in Turčijo, in pozivajo politiko k racionalnosti. Obenem pa Židan ocenjuje, da ni primerno, da v časih krize Nato na mejah Rusije izziva Rusijo. Živeti moramo v družbi, kjer se iščejo skupne rešitve, ne pa da prvina postaja prepir, je poudaril.

Židan na novinarski konferenci

Predsednik SD Dejan Židan je na novinarsko vprašanje o podpori ministru za infrastrukturo Petru Gašperšiču ob njegovi interpelaciji sporočil, da od ministra pred odločitvijo o tem pričakuje pojasnila Poslanski skupini SD v Državnem zboru. “V SD podpisov pod interpelacijo ne bi prispevali, tudi če bi jih k temu pozvali, saj bi bilo to kršenje koalicijskega sporazuma,” je dejal Židan. Do interpelacije, ki so jo vložili poslanci ZL in nepovezani poslanci, pa se bomo kot stranka še opredelili. Je pa predsednik SD dodal, da od ministra pričakujejo zelo natančna in verodostojna pojasnila.

Židan z mediji po predsedstvu

Židan se je v odgovoru novinarjem dotaknil tudi nekaterih konkretnih očitkov iz interpelacije. Ta namreč med drugim navaja sum nezakonitega vplivanja na nadzornike Luke Koper. Kot je dejal Židan, družba posluje uspešno in dosega svoje načrte. Spomnil je, da je ob podelitvi priznanj primorskim gospodarstvenikom to poudaril tudi predsednik vlade Cerar. Židanu je zato nerazumljivo, da so ravno v tem času državni organi začeli s postopkom zamenjave nadzornikov. Besede predsednika vlade, ki bi morale pomeniti veliko, očitno pomenijo mnogo premalo, nekaterim pa nič, je ocenil predsednik SD. Kar Židana posebej skrbi, pa so besede predsednice nadzornega sveta Alenke Žnidaršič Kranjc, da se ji je zaradi njenega dela grozilo celo s smrtjo. Socialni demokrati zahtevamo, da se vse te informacije preverijo. “Nekdo v tej zgodbi laže in ta mora biti tudi sankcioniran, dokler pa se stvari ne razčistijo, je postopke zamenjave treba ustaviti, je poudaril predsednik SD Dejan Židan.

Židan: “Pričakujem, da bomo po tem, ko je ena od koalicijskih strank obrnila hrbet drugima dvema, znotraj koalicije opravili temeljit pogovor.”

Predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan je v izjavi za medije pojasnil, da je po interpelaciji, ki jo je sicer ministrica dr. Anja Kopač Mrak prestala, zmagovalec Janša in opozicijska stranka SDS. “Ponovno so uspeli nekaj volivcev prepričati, da bodo verjetno še dodatno pasivni. Še dve ali tri takšne seje in ne bo potrebno, da Janša ustanovi še eno stranko, saj ima dobre možnosti za zmago,” je ocenil Židan. Dogajanje okoli interpelacije je bilo po njegovem mnenju v škodo politične levice, poraženec pa je med drugim koalicija, ki je še z dvema glasovoma opozicijskega Zavezništva zbrala le 38 glasov v podporo ministrici iz vrst SD.

“Socialni demokrati bomo storili vse, da v Sloveniji ne bo politične nestabilnosti,” je po sredinem glasovanju v DZ zagotovil predsednik stranke Dejan Židan. Kljub temu po njegovih besedah o dogajanju v zadnjih dneh v SD pričakujemo temeljit pogovor znotraj koalicije. Židan je po glasovanju o interpelaciji zoper ministrico ponovil oceno, da je bila zgodba družinske tragedije zlorabljena za politični obračun s socialno politiko, ki jo vodi Kopač Mrakova. Kot je poudaril, pa ni pričakoval, da se bodo dvema desnima strankama pri tem pridružile tudi nekatere stranke, ki se deklarirajo za leve.

Na ta način je po njegovih besedah nastala “nenačelna koalicija proti vodenju socialne politike, ki beleži nadpovprečne rezultate”. Na drugi strani pa je za Židana zelo pomembno, da smo v SD tudi v času interpelacije ohranili načelno držo, saj nismo pristali na kadrovske in politične “kravje kupčije”. Ob tem je Židan poudaril, da si v SD ne želimo nestabilnosti v državi. Pričakuje pa, da bomo o tem, da “je ena od koalicijskih strank obrnila hrbet drugima dvema”, znotraj koalicije opravili temeljit pogovor. Protokol o medsebojnem sodelovanju v koaliciji mora namreč po njegovih besedah veljati za vse.

Predsednik SD je ob tem dodal, da je bil presenečen nad kritikami socialne politike, tudi zato, ker nikoli v razpravah o sredstvih za socialno politiko “ni bilo nobene pomoči DeSUS”. Količina denarja za socialo je namreč po njegovih besedah neposredno povezana z možnostjo vodenja socialne politike. Ob dani količini denarja pa Slovenija dela bolje od primerljivih držav EU, je zatrdil predsednik SD.

Anja Kopač Mrak ob interpelaciji v DZ

V pogovorih torej ni bilo vprašanje kakovost vodenja socialne politike, ampak zgolj eno konkretno kadrovsko vprašanje. In zaradi tega nepomembnega kadrovskega vprašanja je DeSUS sodeloval s SDS pri rušenju skupne koalicije, je opozoril predsednik SD Dejan Židan. O aktualnem političnem položaju, povezanem z dogajanjem v minulih dneh, bo po napovedi Židana prihodnji četrtek razpravljalo tudi Predsedstvo SD. Takrat bodo kot stranka zavzeli tudi neko širšo politično oceno.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je dodal, da smo tokrat “poraženci vsi, predvsem pa koalicija”. Stranka SD je dobila zaušnico od ene koalicijske stranke, ob tem pa tudi v drugi niso glasovali vsi poslanci. Kot je dodal, je zato potrebno, “da se koalicijske stranke usedemo za mizo in se po moško pogovorimo, ali lahko sploh še skupaj delujemo”. Svoje vtise je Han ponazoril tudi s športnim primerom. Kot je dejal, se mu je zazdelo, kot bi si na nogometni tekmi med Slovenijo in Hrvaško eden od igralcev sredi tekme premislil in oblekel kockasti dres.

Matjaž Han ob interpelaciji v DZ

Ministrica dr. Anja Kopač Mrakova je ocenila, da je bila interpelacija usmerjena “v željo po arbitrarnem odločanju ministrice za delo o zadevah, ki so v pristojnosti drugih organov”. Tokrat so bili rezultati tega resorja po njeni oceni “izrabljeni za obračunavanje v političnem prostoru”, kot bi bile jutri volitve. Potrdila je, da je v tem trenutku “na mestu” njen razmislek o nadaljnjem delu, o tem pa se bo pogovorila tudi s premierjem Cerarjem. Kot je zatrdila, je odgovorna političarka, ki se zaveda dela, ki ga opravlja.

Socialni demokrati verjamemo, da smo vsi, ki smo spremljali celodnevno razpravo v Državnem zboru o interpelaciji zoper našo ministrico dr. Anjo Kopač Mrak prišli do istega zaključka. Interpelacija, ki jo je vložila SDS je skropucalo. Napisana je bila površno, na hitro, silom prilike, njena vezanost na konkretni primer in s tem izraba dveh nedolžnih otrok v politične namene, pa je nadvse nizkotna. Pa nas takšno nemoralno delovanje pri SDS niti (več) ne preseneča.

Preseneča pa nas to, da še zdaj niso ugotovili, kakšno škodo so s tem povzročili otrokoma. Ju za vselej stigmatizirali. Da je interpelacija absurd so ugotovili celo njihovi kolegi iz opozicije. Iva Dimic iz Nove Slovenije je npr. povedala, da “predlagatelji današnje interpelacije so izpostavili konkreten problem za razrešitev ministrice, ga utemeljili zgolj na konkretni temi, ki jo vsi že dobro poznamo iz medijev, kar morda ni najbolj primerno.”

Han Židan in Kopač Mrak

So pa nas po drugi strani presenetila stališča in obrazložitve nekaterih poslanskih skupin, ki so interpelacijo podprle. Pričakovali bi namreč, da bodo te poslanske skupine svojo odločitev utemeljile in argumentirale z dokazovanjem in navajanjem odgovornosti ministrice v konkretnem primeru. Namreč zaradi tega je bila vložena interpelacija. Zaradi konkretnega primera.

Namesto tega pa so nekatere poslanske skupine interpelacijo izkoristile za rušenje dobrega, sicer ne idealnega sistema socialnega varstva in socialne politike v Sloveniji. In spet smo pri hitrem nabiranju političnih točk. V Novi Sloveniji so izpostavili odgovornost ministrice zaradi povišanja revščine v Sloveniji. DeSUS je med argumenti navedel premalo angažiranost in neposluh ministrice pri projektu Starejši za starejše, kar je presenetilo celo vodstvo ZDUS-a, ki je ta argument označil za neresničen.

V Združeni levici so podporo interpelaciji utemeljili z odgovornostjo ministrice zaradi povečevanja brezposelnosti in socialne neenakosti. Očitno nimajo natančnih podatkov, saj število brezposelnih v Sloveniji pada. V strukturi brezposelnih na letni ravni se je namreč znižal delež vseh kategorij brezposelnih, najbolj pa delež brezposelnih, starih med 15 in 29 let. V teku je reorganizacija centrov za socialno delo, s katero se bo socialno delo še bolj približalo ljudem.

Kopač Mrak ob interpelaciji v DZ

Konkretne številke in vrsta ukrepov, ki jih je tekom mandata sprejelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kažejo, da se socialna politika v tej državi izboljšuje. Še zdaleč pa ni idealna. Ampak zato smo tukaj, sprejeli smo odgovornost, da pomagamo izboljšati položaj ljudi, še posebej tistih najranljivejših in najšibkejših. Kdaj bodo nekatere politične stranke in tudi posamezniki ugotovili, da je boljše, da stopimo skupaj? Da najdemo rešitve in ukrepe, ki bodo še izboljšali položaj državljank in državljanov? Ukrepi, ki bodo neposredno vplivali na kakovost življenja ljudi, ukrepi, ki jih kot država moramo sprejemati skupaj, po dogovoru, takšni ukrepi bodo povrnili zaupanje ljudi v politiko.

Na koncu velja opozoriti, da ne smemo dopustiti, da se za dosego političnih ciljev javno izpostavljajo otroci. Vsa Slovenija zdaj pozna zgodbo dveh koroških dečkov, pozna njuna imena, pozna njuno zgodbo. Kako ju bo to zaznamovalo v prihodnosti si ne upamo niti zamisliti. Tudi ta seja v DZ ni koristila nikomur. Še najmanj pa otrokoma.

Naša zahvala pa gre vsem tistim poslancem, ki jih SDS s to interpelacijo, s svojimi populističnimi izjavami na račun tako občutljive materije kot je družina in izpostavljanje konkretnega primera v javnosti, ni uspel prepričati.

Židan: Vlada potrdila odgovor ministrice Kopač Mrak na interpelacijo

Vlada je v četrtek, 12. maja, na svoji 87. redni seji potrdila odgovor ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak iz vrst SD na interpelacijo, ki jo je zoper njo vložila opozicijska SDS, je po seji vlade povedal predsednik SD in minister mag. Dejan Židan. Po njegovih besedah je bilo ob tem tudi nekaj razprave, tako premierja dr. Mira Cerarja kot drugih članov vlade, ki da je šla v korist ministrice.

Opozicijska SDS je interpelacijo zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Kopač Mrak pred mesecem dni vložila zaradi odmevnega primera dodelitve dveh dečkov v rejništvo. Židan je zato danes vnovič poudaril, da opozicijska stranka družinske tragedije ne bi smela izkoriščati za politični napad na ministrico. Sam ji je svetoval, da razpravo v DZ izkoristi za ponovna pojasnila, kaj je socialna država. Marsikdo namreč misli, da je socialna država nekaj “kar tako”, kar je prisotno tudi po drugih državah, vendar po Židanovih besedah ni.

Premier Cerar pa je že včeraj ob obisku vlade v Osrednjeslovenski regiji dejal, da ministrica Kopač Mrak uživa njegovo zaupanje, a je pomembno, ali bo pripravila dovolj prepričljiv odgovor na interpelacijo. Dodal je, da bo morala v procesu interpelacije odgovoriti še na druga vprašanja, od nje pa pričakuje med drugim pospešeno sodelovanje pri spremembah delovnopravne zakonodaje. Židan je izjavo premierja vzel kot pozitivno, je pojasnil medijem. “Prepričan sem, da bo ministrica te zadeve v DZ dobro pojasnila,” je poudaril predsednik SD Židan.

Predsednik SD Židan: “SDS z interpelacijo zoper ministrico Kopač Mrak zlorabila primer dogodkov na velenjskem CSD v politične namene.”

Odziv predsednika Socialnih demokratov mag. Dejana Židana na vloženo interpelacijo opozicijske stranke SDS zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak:

“Na začetku želim izpostaviti dve dejstvi: prvič, ministrica dr. Anja Kopač Mrak dela zelo dobro in lahko pokaže veliko pozitivnih dosežkov, tako na področju zmanjševanja brezposelnosti, ukrepov za mlade in starejše ter tudi za socialno najšibkejše. Verjamem, da je interpelacija priložnost, da bodo ljudje še bolj seznanjeni z dobrimi rezultati njenega dela.

Drugič, interpelacijo predlaga opozicijska stranka SDS, ki je primer dogodkov na velenjskem centru za socialno delo zlorabila v politične namene. Menim, da zaradi zaščite otrok politična razprava v tej zadevi ni primerna in je celo moralno sporna. 

Ob tem želim kot predsednik stranke SD spomniti, da smo ravno Socialni demokrati v času vodenja vlade, to je že v letu 2010, pripravili in sprejeli družinski zakonik, kjer so bile pravice starih staršev pri posvojitvah ustrezno urejene, prav tako pa je bil predviden prenos pristojnosti odvzema otrok s centrov za socialno delo na sodišče, kar je kot ustrezno rešitev pred dnevi nakazala tudi varuhinja človekovih pravic. A ravno takratni družinski zakonik so državljani s pomočjo pristranskega informiranja in aktivnega nasprotovanja iz vrst stranke SDS zavrnili na referendumu. 
 
Tega vprašanja pa v SDS niso rešili niti v času, ko so vodili vlado in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v mandatu 2012-2013. Zato je povsem nedopustno, da zdaj krivijo ministrico za nekaj, kar so sami sesuli in to zgolj zaradi nabiranja političnih točk. Takšno ravnanje SDS ni v korist otrok in njihove zaščite. Če bi jim zares šlo za otrokove pravice, bi že leta 2011 podprli družinski zakonik in ne proti njemu vodili referendumske kampanje.”