Prispevki

Nemec: Sodelovanje s skupnimi cilji je alternativa sovraštvu med narodi

Evropa je na pragu novega obdobja, Manifest o sodelovanju med slovenskimi Socialnimi demokrati, Demokratsko stranko Furlanije-Julijske Krajine in Socialdemokratsko stranko avstrijske Koroške je mednacionalna socialdemokratska zaveza, da ljudi ob meji ne bomo pustili na cedilu desničarske razdiralne politike.

Vodilni predstavniki socialnodemokratskih strank Slovenije, avstrijske Koroške in Furlanije-Julijske Krajine so danes v Gorici podpisali programski Manifest o sodelovanju in povezovanju ljudi, krajev in vsebin na obmejnem območju, v katerem so opredelili skupnih deset ciljev.

»Podpisniki tega programskega manifesta se zavezujemo, da bomo vezi med nami ter vsemi dobromislečimi političnimi in civilnodružbenimi silami, ki želijo živeti v močni, povezani in tolerantni skupnosti, takšni, ki različnost vidi kot priložnost za uresničitev največjega možnega potenciala v dobro ljudi, še krepili«, je ob dogodku poudaril podpredsednik stranke Socialnih demokratov Matjaž Nemec, ki je v imenu SD tudi podpisal skupni manifest. »Prav časi, ko se po Evropi razraščajo populizmi, ki se hranijo s strahovi ljudi in negotovo prihodnostjo in ki politikom konservativne in ekstremne desnice dajejo lažno legitimiteto »rešiteljev«, terjajo odločne ukrepe«, je dodal.

Isabella De Monte, Carlo Calenda, Furio Hosnell, Debora Serracchiani in Tatjana Rojc, ki so manifest podpisali v imenu socialdemokratskih družin avstrijske Koroške in Furlanije-Julijske Krajine, so mu pritrdili v zavezi, da naj manifest bolj kot simbolno dejanje spodbudi dejansko ukrepanje po področjih in vsebinah obmejnih območij: jezikovnih manjšin, izobraževanja, turizma, infrastrukture… To bo po mnenju vseh podpisnikov terjalo več kot le politično voljo socialdemokratskih družin Slovenije, Italije in Avstrije, zahtevalo bo širši družbeni in vseevropski angažma.

»Ta manifest in njegovo sporočilo vidim kot del nečesa večjega. Vidim ga kot nov zagon za boljšo Evropo. Se pa moramo pred tem odločno zoperstaviti vsem dvomom, strahovom in nestrpnosti, da bodo lahko v polni luči ponovno zaživele skupne evropske vrednote, zaradi katerih je Evropa pravzaprav nastala,« je prepričan Matjaž Nemec. Podpisniki v sodelovanju vidijo način, da preženemo strahove, dvome in nestrpnosti ter s tem preprečimo vzpon politike, ki raste le ob razdvajanju in negativnosti.

Podpis manifesta med SD, SPOE in PD v Gorici

»Venomer, povsod in prav dandanes, ko sence preteklosti želijo v evropskem prostoru ponovno zatemniti svetlobo svobodne in na vrednotah pravičnosti, solidarnosti, humanosti in vsesplošnemu napredku in blaginji zavezane Evrope, se moramo spomniti in obuditi zavedanje, da dobro prihaja le skupaj s sodelovanjem in povezanostjo. Socialni demokrati in vsi dobro misleči ljudje, generacije njih, ki so več kot sedem desetletij pod skupno streho v isti evropski družini sobivali v miru in spoštovanju, ne bomo dovolili, da ti svoboščini ponikneta v žrelu populizma, temveč v prihodnjem času, najbolj prelomnem času Evrope ostaneta dela življenja vsakega Evropejca in Evropejke«, je ob podpisu Manifesta zaključil podpredsednik stranke Socialnih demokratov Matjaž Nemec.

Podpis manifesta med SD, SPOE in PD v Gorici

Židan na obisku Koroške: “Zadovoljen sem z gospodarskim napredkom regije, kjer vidim še veliko potenciala za razvoj, še posebej na področju gozdno-lesne verige.”

Predsednik SD in podpredsednik Vlade RS mag. Dejan Židan se je v ponedeljek, 30. januarja, mudil na regijskem delovnem obisku Koroške. Obisk je pričel v podjetju KOPUR v Pamečah pri Slovenj Gradcu, ki proizvaja izdelke iz recikliranih materialov za avtomobilsko industrijo. Predsednik SD Židan je obisk na Koroškem nadaljeval v tovarni akumulatorskih baterij TAB v Mežici, kjer mu je direktor Bogomir Auprih predstavil izzive podjetja, ki je imelo približno 400 milijonov evrov realizacije v letu 2016.

Židan v podjetju KOPUR 5

Minister Židan se je v nadaljevanju srečal tudi z nekaterimi koroškimi župani ter obisk zaključil na omizju SD v Ravnah na Koroškem z naslovom »Ekonomska reforma za močno gospodarstvo in srednji razred«, na kateri so sodelovali direktorji koroških podjetij, Andrej Gradišnik, glavni direktor družbe SIJ Metal Ravne, Silvo Priteržnik, direktor GG Slovenj Gradec in Žan Priteržnik, direktor Lesoteke.

Židan v podjetju KOPUR 2

Predsednik SD Dejan Židan je pojasnil, da je zadovoljen z gospodarskim napredkom regije, kjer vidi še veliko potenciala za razvoj, še posebej na področju gozdno-lesne verige, ki se počasi vzpostavlja tudi zaradi ustanovitve državnega gozdnega podjetja SiDG.

Židan v podjetju KOPUR 3

“Socialni demokrati se zavzemamo za socialno državo, za kakovost življenja vseh ljudi, od mladih, zaposlenih do upokojencev, hkrati se borimo za krepitev srednjega razreda in tudi za bolj razvito gospodarstvo, saj samo z močnim gospodarstvom lahko zagotovimo bolj trdno socialno družbo,” je poudaril predsednik SD Židan. Na omizju se je Židan med drugim dotaknil minimalne plače in predstavil razmišljanja o tem, da mora biti minimalna plača vsaj za nekaj evrov višja, kot je izračunan prag revščine.

Židan v podjetju KOPUR 1

Minister Židan je povedal tudi, da bo Koroška glede na predlagano strategijo državnega gozdarskega podjetja dobila enoto tega podjetja in s tem od 30 do 40 delovnih mest. Prav tako bo to podjetje sodelovalo pri vzpostavitvi gozdno-lesnega centra v regiji. Po informacijah ministra Židana je nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) sprejel srednjeročno strategijo, ki je pripravljena za obravnavo na vladi in iz katere za Koroško izhajata “dve koristi” od SiDG.

Židan v podjetju KOPUR 4

Ena je ta, da bo na Koroškem enota SiDG, ki bo zagotavljala tudi sečnjo v gozdu in spravilo lesa, to pa pomeni od 30 do 40 novih zaposlitev na Koroškem. Druga korist pa je, da bo SiDG aktivno sodeloval pri vzpostavitvi gozdno-lesnega centra, ki se načrtuje na Koroškem in kjer bo prostor SiDG za logistiko in distribucijo, ob tem pa bodo po ministrovih besedah privabljali tudi druge investitorje, ki bodo vlagali v nove tovarne in nove žage.

Židan v podjetju TAB 3

Glede konkretne lokacije za enoto SiDG na Koroškem je minister dejal, da mora dobro lokacijo najti SiDG in da upa, da ne bodo “politiki o tem odločali, predvsem pa ne javno”. S področja gozdarstva in lesarstva je minister danes na Ravnah na Koroškem predstavil še najnovejše začasne podatke, po katerih je lanski posek v Sloveniji znašal 6,1 milijona kubičnih metrov lesa, kar je drugi največji posek doslej.

Židan v podjetju TAB 1

Največji posek v Sloveniji je bil v letu 2014, ko je znašal 6,36 milijona kubičnih metrov. Spodbudni pa so po Židanovih besedah tudi začasni podatki glede lanske rasti lesnopredelovalne industrije, ki kažejo na skoraj 10-odstotno rast, približno tolikšna je bila lani tudi rast zaposlenih.

Židan s koroškimi župani

Direktor Metala Andrej Gradišnik je opozoril na težave z zagotavljanjem kadra in odliv kadrov čez mejo v Avstrijo ter ob tem izpostavil visoke obremenitve plač, zaradi česar Metal Ravne in druga slovenska podjetja po njegovih besedah ne morejo konkurirati z neto plačo plači čez mejo.

Židan na omizju z gospodarstveniki 2

Silvo Pritržnik pa je glede delovanja državnega gozdarskega podjetja izrazil pričakovanje, da bodo s tem podjetjem, s katerim že imajo sklenjeno pogodbo, v prihodnje lahko sklenili bolj dolgoročne pogodbe. Podjetniki so sicer v pogovorih z Židanom izpostavili tudi že dolgo znane težave z dobavo električne energije, saj elektro infrastruktura ne sledi potrebam podjetij predvsem v Mežiški dolini.

Židan na omizju z gospodarstveniki 1

Ministri iz vrst SD skupaj na regijskem obisku Vlade RS na Koroškem

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je v okviru obiska Vlade RS na Koroškem sestala z direktorji socialno varstvenih zavodov in zavoda za zaposlovanje. Ministrica Kopač Mrak je direktorjem predstavila ključne cilje reorganizacije centrov za socialno delo. Pri tem je poudarila, da ne bo šlo za ukinjanje centrov za socialno delo, manjši centri bodo izpostave, saj je cilj centre še bolj približati ljudem in ne obratno. Več naj bi bilo tudi terenskega dela. Ministrica je izpostavila tudi nujnost regijskega povezovanja centrov. Na področju socialnih pravic želimo vzpostaviti sistem informativnih izračunov, je poudarila ministrica, kar pomeni, da bi bili upravičenci avtomatično vsako leto obveščeni o pravicah oziroma prejemkih, ki jim glede na svoj ekonomsko socialni položaj pripadajo. Skratka cilj ministrstva je poiskati rešitve za uvedbo informativnega računa, poenostavitev postopkov in razbremenitev centrov. Te spremembe bi predvidoma uvedli v prihodnjem letu, zakonodajne spremembe pa bi morale  biti sprejete že v letošnjem letu.

 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je na centru za socialno delo pogovarjala tudi z občankami in občani in prisluhnila njihovim težavam. Delovni obisk na Koroškem je ministrica nadaljevala v Domu starejših občanov v Slovenj Gradcu in z obiskom Regionalne razvojne agencije za Koroško.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je v okviru obiska na Koroškem najprej ogledal kmetijo Hinko Rotovnik (Kmetija Bauh) v Otiškem vrhu. Kmetijo vodi mladi prevzemnik, ki je ministru predstavil težave, s katerimi se je soočal pri prevzemu kmetije. Minister mu je podrobno razložil vse možne rešitve in ukrepe, ki jih tovrstnim lastnikom kmetij ponuja MKGP. Minister Židan se je nadaljne srečal s predstavini Kmetijsko gozdarske zbornica Slovenije – kmetijsko svetovalno službo, izpostava Slovenj Gradec, kjer je tekla beseda v glavnem o subvencijski kampanji, ki pravkar poteka in o zbirnih vlogah, ki jih kmetje vlagajo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Minister Židan si je nato ogledal tudi višinko kmetijo Zinke Gostečnik (Domačija Pri Šaši) v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Kmetija ima težave, ker njihove površine segajo tudi na vodovarstvena območja. Ob koncu obiska se je minister z delegacijo ustavil tudi na kmetiji Jerneja Dihpol v Prevaljah, kjer mu je lastnik, mladi prevzemnik predstavil svojo novo žago in dan zaključil na posvetu z gospodarstveniki in predstavniki nevladnih organizacij in koroškimi župani.

Minister za obrambo Janko Veber je v okviru delovnega obiska Vlade Republike Slovenije na Koroškem najprej obiskal izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Slovenj Gradcu, Regijski center za obveščanje ter Izpostavo Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ministrstvo za obrambo na območju Koroške nima več stacionarnih enot ali poveljstev Slovenske vojske, delujejo pa tri organizacijske enote, in sicer prej omenjeni izpostavi s prostori v Slovenj Gradcu in pisarna Uprave za obrambo Celje v Dravogradu.

Predstavniki vseh treh organizacijskih enot so ministru predstavili njihovo organiziranost in ključne naloge vsakega področja, predstavili pa so mu tudi delovanje regijskega centra za obveščanje. V okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč na Koroškem delujejo štiri gasilske zveze, v katerih je združenih 32 prostovoljnih gasilskih društev, poklicna gasilska enota na Ravnah na Koroškem, tri gasilske enote širšega pomena, gorsko-reševalni postaji, regijske in občinske enote Civilne zaščite ter ostale enote, kot so kinologi, potapljači in strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva.

 

Kot je ob obisku povedal vodja Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Alen Matijevič, v zadnjih dveh letih na tem območju beležijo še enkrat več različnih nesreč in intervencij. Pri tem je še posebej spomnil na posledice poplavnega vala na Dravi ter odpravljanje posledic žleda, v kar so bile vključene vse razpoložljive sile za zaščito in reševanje na tem območju. Pomembno vlogo na področju zaščite, reševanja in pomoči predstavljata tudi Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Zdravstveno-reševalni center Koroške, ki s svojim dispečerskim centrom na Ravnah pokriva celotno področje Koroške.

Minister Veber je obisk nadaljeval v Dravogradu, kjer se je srečal z zaposlenimi v Upravi za obrambo Celje, ki naloge opravljajo v pisarni v Dravogradu, ter se je v nadaljevanju sestal z županjo Občine Dravograd Marijano Cigala, direktorico Upravne enote Dravograd Dominiko Knez ter poslancem in podpredsednikom Odbora za obrambo Državnega zbora Benediktom Kopmajerjem. Na srečanju so se pogovarjali o problematiki nekaterih nepremičnin na tem območju, ki jih upravlja Ministrstvo za obrambo, gre po večini za objekte in zemljišča nekdanjih stražnic. Skupaj so si tako ogledali nekdanjo stražnico na Košenjaku, ki naj bi jo prenesli v upravljanje Občine Dravograd, ki je zanjo zainteresirana.

 

Minister Veber se je kasneje v Radljah ob Dravi srečal še z županom Alanom Bukovnikom. Skupaj so si po pogovorih in predstavitvi problematike s področja urejanja nepremičnin ter s področja učinkovitega delovanja ob naravnih in drugih nesrečah ogledali potek gradnje novega prostovoljnega gasilskega doma ter se seznanili z opremljenostjo in usposobljenostjo tamkajšnjih gasilcev. V nadaljevanju obiska se je minister Veber udeležil skupnega vladnega srečanja – Regionalni razvojni dialog za Koroško, ki je potekalo v družbenem domu na Prevaljah.