Prispevki

Židan: Ravnal sem se po navodilih vladne zakonodajno-pravne službe

Predsednik SD in minister mag. Dejan Židan je zadovoljen, ker je magnetogram seje, na kateri se je vlada Alenke Bratušek seznanila s slovenskimi kandidati za komisarja, postal javen. Po njegovem so se odločali med dvema slabima možnostma, slabih namenov pa niso imeli. Tudi sicer so sledili mnenju vladne zakonodajno-pravne službe. Vlada je namreč po naročilu upravnega sodišča v ponedeljek objavila magnetogram seje vlade, na kateri so se seznanili s predlogom treh kandidatov za evropskega komisarja. Poleg Alenke Bratušek, ki ji očitajo samokandidaturo, sta bila med kandidati še Karl Erjavec in evropska poslanka iz vrst SD Tanja Fajon.

Iz magnetograma naj bi bilo razvidno, da so člani vlade v burni razpravi iskali pravno vzdržno pot, po kateri bi se izognili nadzoru protikorupcijske komisije. Tudi Židan se je na koncu razprave zavzel, da predlog pošlje v Bruselj generalni sekretariat vlade. Kot je Židan pojasnil v izjavi novinarjem, je tako verjetno ravnal zaradi kakšnega opozorila vladne zakonodajno-pravne službe. Zagotavlja namreč, da vedno posluša mnenje pravne službe in si želi, da je sklepanje v skladu z zakonodajo. Mnenju zakonodajno-pravne službe vlade so tudi na komisarski seji, kot pojasnjuje, sledili prav zato, ker so bile pravne dileme. Je pa po njegovih besedah tudi namen pravne službe, da zagotovi zakonitost političnih odločitev.

“Sicer pa vedno na seji vlade iščemo načine za to, da je vse, kar vlada sprejema, zakonito,” je pojasnil iskanje poti, kako se s predlogom za komisarja izogniti nadzoru protikorupcijske komisije. Bratuškova, ki ji kot nekdanji premierki očitajo samokandidaturo, je sicer v razpravi ponudila, da bi o predlogu glasovali. A so jim, kot danes pravi Židan, v vladni zakonodajno-pravni službi pojasnili, da glasovanje ni potrebno, pač pa se s predlogom lahko le seznanijo.

Na vprašanje, ali je torej tisti dan izvedel, da se je Bratuškova samopredlagala, je odgovoril s pojasnilom, da je pač na vlado prišlo gradivo s tremi kandidati. Po njegovih besedah so tehtali med dvema slabima možnostma, to je, da Slovenija ne pošlje nobenega kandidata v Bruselj ali pa pošlje listo treh. “Takrat smo prejeli informacije, da je bistveno boljše za Slovenijo, če pošlje listo kandidatov,” je dodal predsednik SD. S temi besedami je med drugim odgovoril na vprašanje, ali se mu način kandidature in tedanje ravnanje vlade ne zdi sporno. “Če imamo tam pravno službo, sem sklepal, da je to legitimno in legalno,” je še dodal Židan.

Dopušča pa možnost, da bi ob tehtanju med dvema slabima možnostma in vedenju, da nekatere države kandidata tedaj še niso posredovale, danes ravnal drugače. Sicer je Židan danes izrazil zadovoljstvo nad tem, da je magnetogram postal javen, saj da je iz njega razvidno zavzemanje SD za enotnega kandidata za komisarja. A za to ni bilo posluha, dodaja. Na vprašanje, ali je Bratuškova takrat že vedela, da se Sloveniji obeta podpredsedniško mesto v Evropski komisiji, je pojasnil, da v pogovorih s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem ni sodeloval. Je pa vedel za mnenje Bratuškove, da ima Slovenija lahko visoko mesto v komisiji.

Židan: “Sklep DZ določa, da mora SDH za Telekom najti strateškega partnerja, kar finančni sklad Cinven zagotovo ni, zato mora o prodaji odločati vlada.”

Predsednik SD mag. Dejan Židan je danes na seji vlade odprl vprašanje odločanja o prodaji Telekoma Slovenije. Opozarja, da Slovenski državni holding (SDH) odloča o prodaji kupcu, ki ni strateški, kar ni v skladu s sklepom DZ o prodaji državnih naložb. Premier dr. Miro Cerar je po njegovih besedah danes finančnemu ministru dr. Dušanu Mramorju naročil pripravo informacije o tem. “Državni zbor je namreč s sklepom o prodaji državnih naložb leta 2013 določil, da mora SDH iskati strateškega kupca, ki bo dolgoročno zagotavljal učinkovitost delovanja Telekoma Slovenije,” je v izjavi novinarjem po seji vlade spomnil Židan. Sedaj pa imajo po njegovih besedah opravka s finančnim skladom, ki po nobenem parametru ne more biti strateški kupec, to je britanski investicijski sklad Cinven. Po njegovem mnenju je tudi slabo, da je ponudbo za Telekom podal zgolj en kupec, ki povrh vsega ni niti strateški.

Podpredsednik vlade in minister Židan sicer nima informacij o tem, da naj bi SDH že odločil o prodaji Telekoma, kot so danes neuradno poročali nekateri mediji, da naj bi uprava SDH že sprejela odločitev, da nadzornemu svetu predlaga prodajo Telekoma britanskemu skladu Cinven in naj bi se čakalo le še na tehnične malenkosti, nato pa naj bi bila sklicana seja nadzornega sveta SDH. Predsednik SD Židan sicer priznava, da je SDH samostojen pri svojem odločanju, ima pa izjeme. Med drugim mora upoštevati strategijo in druge pravne akte. Eden od pravnih aktov je sklep o prodaji, ki “zelo jasno navaja, da se išče strateški kupec”, je ponovil Židan.

Po njegovih ocenah je nad to informacijo zaskrbljen tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki je finančnemu ministru Dušanu Mramorju naročil pripravo informacije glede tega. “Mramor mora v najkrajšem možnem času o tem obvestiti vladno ekipo,” je pojasnil Židan in dodal, da je finančno ministrstvo tisto, ki neposredno komunicira s SDH. Minister Židan še vedno meni, da bi o tej prodaji morala odločati vlada kot skupščina. Po njegovih besedah tudi ni prav, da se poskuša politika znebiti odgovornosti tako, da kot “odgovorne določa neke sklade, čeprav ima kot predstavnik lastnika dolžnost do državnega premoženja”. Kako bomo Socialni demokrati ukrepali, če bi SDH vendarle prodal Telekom Slovenije britanskemu finančnemu skladu Cinven, predsednik Židan danes medijem še ni želel napovedati.

Minister Židan na skupščini RGZC o prihodnosti gospodarskega razvoja in na obisku v podjetju Tehnos

Minister za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano in podpredsednik Vlade Republike Slovenije mag. Dejan Židan se je odzval povabilu dr. Izidorja Krivca, predsednika Regionalne gospodarske zbornice Celje (RGZC), in se udeležil 8. redne Skupščine RGZC v Žalcu. Minister Židan se je med pogovorom s člani RGZC dotaknil vladnih načrtov na področju gospodarstva in podjetništva ter poslušal njihove ideje in pričakovanja do vlade. Židan je poudaril, da so gospodarski trendi v Sloveniji dobri, saj počasi in vztrajno dvigujemo gospodarsko rast, vlada pa je tudi dala obljubo, da bosta poslovno in davčno okolje stabilna ter predvidljiva za nadaljne razvojne potenciale podjetij.

Skupščina RGZC

Po pogovoru z gospodarstveniki si je minister Židan ogledal še podjetje Tehnos, kjer so mu vodilni pokazali proizvodnjo in predstavili njihove načrte za prihodnost. Uspešno podjetje v savinjski dolini, ki izdeluje proizvode za kmetijsko mehanizacijo in stroje, se ukvarja s proizvodnjo že od leta 1970, ko so izdelovali predvsem hmeljarsko opremo ter strojno opremo za kmetovanje. Kot je ministru Dejanu Židanu pojasnil direktor Anton Kisovar, so po dolgih letih vlaganja v razvoj podjetja, zdaj konkurenčna prednost Tehnosa zaposleni, ki združujejo specializirana znanja iz različnih panog industrije, prav tovrstna kompleksnost pa podjetju omogoča razvoj in izvedbo zahtevnejših strokovnih projektov iz kovine, plastike in gume, ki za realizacijo potrebujejo orodja, montažne linije in priprave. Po besedah direktorja Kisovarja je njihova vizija ostati fleksibilen razvojni dobavitelj, sposoben hitrega reagiranja na zahteve današnjega sodobnega trga.

Židan in Kisovar v podjetju Tehnos

Minister Židan je bil nad predstavitvijo proizvodnje in poslovnimi rezultati navdušen, še posebej pa je izrazil zadovoljstvo ob podatku, da žalsko podjetje Tehnos zaposluje več kot 100 ljudi in praviloma svojim delavcem izplačuje višje dohodke od minimalne plače. Židan je pozdravil tudi dejstvo, da ob vlaganju v zahtevne tehnologije z varovanjem in spoštovanjem okoljevarstevnih načel, v podjetju hkrati skrbijo za zdravje, izobraževanje in socialno varnost svojih zaposlenih.

Židan: Socialni demokrati smo na vladi podprli strategijo upravljanja državnih naložb s klasifikacijo

“Vlada je soglasno potrdila strategijo upravljanja državnih naložb s klasifikacijo,” je po seji potrdil minister in predsednik SD mag. Dejan Židan. Pogajanja so bila po njegovih besedah strokovna in na trenutke zapletena. Koalicija je dopoldne dosegla kompromis tako glede uvrstitve Zavarovalnice Triglav kot pogoja razpršenega lastništva pri pomembnih podjetjih. Po Židanovem mnenju je strategija dober dokument in bi bilo dobro, da bi ga imeli že pred 20 leti. Prepričan je, da bo upravljanje državnega premoženja postalo veliko preglednejše, saj se ve, katere naložbe so strateške, katere pomembne in katere portfeljske, navedeni so tudi glavni kriteriji.

Socialni demokrati smo sicer zahtevali pogoj razpršenega lastništva pri pomembnih naložbah, a bo sedaj ta pogoj veljal le za nekaj naložb, mednje pa sodijo npr. NLB, Petrol, Pozavarovalnica Sava in Sava, minister Židan pa je po seji vlade navedel, da prepoved koncentracije lastništva velja še za farmacevtsko podjetje Krka, ki se je sicer prekvalificirala iz strateške v pomembno naložbo. A smo po Židanovih besedah tudi v SD z rešitvijo zadovoljni. Razpršeno lastništvo za vse gospodarske družbe niti ni bilo tako zelo pomembno, je dejal predsednik SD. Koalicijske stranke so se sicer tudi dogovorile, da bo Zavarovalnica Triglav strateška naložba, dokler država ne pridobi glasovalnih pravic, zatem bo postala pomembna naložba.

Strategija upravljanja zagotavlja lastniku (državi), da upravljavcu postavi jasne cilje, na podlagi katerih se meri uspešnost in strokovnost upravljanja naložb države. Strategija temelji na analizi stanja portfelja kapitalskih naložb države ter postavlja kriterije za razvrstitev kapitalskih naložb države, kar ob izvedbi ocenjevanja pomeni razdelitev na 24 strateških, 21 pomembnih in 46 portfeljskih naložb. Za upravljanje naložb strategija določa naslednje cilje: uresničevanje strateških razvojnih ciljev iz posameznih sektorskih strategij, povečanje strokovnosti in učinkovitosti upravljanja, zagotovitev premišljenega pridobivanja kapitalskih naložb, povečanje učinkovitosti razpolaganja z naložbami, povečanje donosa kapitala, povečanje uvrščanja družb v državni lasti na organiziran trg vrednostih papirjev in oblikovanje rezervnega demografskega sklada do konca leta 2015.

Vlada se je seznanila tudi s “Celovitim načrtom projektov na davčnem področju” ter sprejela sklep o ustanovitvi Usmerjevalnega odbora za spremljanje in usmerjanje izvajanja celovitega načrta, ki bo usklajeval delo na tem področju, določal prioritete in dajal ključne usmeritve za oblikovanje konkretnih rešitev.

S predlaganimi spremembami Zakona o splošnem upravnem postopku, ki jih je sprejela vlada, se spreminja ureditev vročanja in hkrati s splošno ureditvijo usklajuje posebna pravila o vročanju v nekaterih področnih zakonih. Z uskladitvijo se želi poenotiti pravila o vročanju v konkretnih upravnih zadevah, kjer se lahko poraja dvom o utemeljenosti drugačne obravnave strank, in s ciljem večje pravne varnosti, preglednosti ter predvidljivosti upravnega procesnega prava vzpostaviti enoten sistem vročanja.

Vlada je sprejela tudi predlog “Resolucije o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025”. V resoluciji je prikazana analiza stanja in breme bolezni, povezanih z nezdravim prehranjevanjem in nezadostno telesno dejavnostjo za zdravje v Sloveniji, ter področje dejavnikov tveganja za razvoj debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni. Opredeljeni so naslednji dolgoročni oziroma strateški cilji na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje: zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih; zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni; povečati delež dojenih otrok; zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših ter bolnikov; povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo; povečati uživanje zelenjave in sadja; zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli; zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih.

Med drugim so ministrice in ministri na seji vlade za državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo ponovno imenovali Miloša Bizjaka, ki bo nadaljeval z delom tudi pri novi obrambni ministrici Andreji Katič.

Židan: Podpiramo uporabo industrijske konoplje v prehrambene namene

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan in državna sekretarka Tanja Strniša sta se danes udeležila skupne seje odborov DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za gospodarstvo, kjer so poslanci soglasno podprli sklep, da se s spremembo pravilnika dovoli uporaba industrijske konoplje v prehrambene namene. Minister Židan je v uvodu poudaril, da na ministrtsvu podpirajo novo, napredno ureditev področja pridelave in predelave industrijske konoplje v Sloveniji, in sicer na način, da bo dovoljena njena uporaba tudi v prehranske namene. “Industrijska konoplja je lahko tudi hrana, zato bomo njeno uporabo v prehrani in pijačah dovolili s posebnim pravilnikom,” je naznanil Židan in dodal, da bodo na kmetijskem ministrstvu zagotovili zaščito genskega materiala avtohtonih sort rastline konoplje, s čemer bi slovenskim pridelovalcem zagotovili, da v prihodnje sadijo domače sorte in ne uvoženih.

Socialni demokrati podpiramo, da se dovoli pridelava in pridelava industrijske konoplje v prehrambne namene, saj menimo, da ima industrijska konoplja velik, a v Sloveniji neizkoriščen potencial za razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest. Industrijska konoplja se je do sedaj lahko gojila le za pridelavo semen, za pridobivanje olja, v kozmetične namene, za prehrano živali, pridelavo vlaken in industrijske namene, ne pa v prehrambene namene, recimo za čaje, pijače, pekovske izdelke in druge podobne izdelke.

Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji v zadnjih letih izjemno narašča, vendar je njen izkoristek zaradi strogih pravil omejen. V SD smo podprli sklep odborov, da ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi spremembe pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, ki bi omogočale gojitev konoplje tudi v prehrambne namene. Člani odbora so podprli tudi predlog koalicijskih strank, da se posebna pozornost nameni zaščiti avtohtonih sort industrijske konoplje. Minister za kmetijstvo Židan je dejal, da so z ministrstvom za zdravje že poiskali vsebinsko rešitev, da se za industrijsko konopljo kot hrano napišejo podobna pravila kot za uporabo maka. Uporabo industrijske konoplje za prehrambene namene podpirajo tudi na ministrstvu za zdravje, je pa državna sekretarka Nina Pirnat v razpravi poudarila, da bo treba določiti tudi standarde in nadzor nad varnostjo živil.

Predlagani spremembi statusa industrijske konoplje v prehrani bi lahko sledila tudi ureditev rabe konoplje v medicinske namene in ureditev področja rekreativne uporabe konoplje, kar sta tudi dve izmed programskih izhodišč Socialnih demokratov. Več o pripravi predlogov SD, pri katerih lahko tudi sami sodelujete, na spletni povezavi http://www.socialnidemokrati.si/legalizator/

Minister Židan na otvoritvi letošnjega Tedna Evrope

“Evropska hrana velja za eno od najboljših v svetu,” je na današnjem uradnem odprtju Tedna Evrope, ki letos poteka pod sloganom Okusi EU, poudaril kmetijski minister Dejan Židan. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Židan je v nagovoru opozoril, da kmetijska politika EU spoštuje interese posameznih držav članic in omogoča tudi razvoj regionalne kulinarike. Izrazil je pričakovanje, da bo Evropska komisija pri sklepanju trgovinskega sporazuma z ZDA zaščitila žlahtno tradicijo evropskega kmetijstva.

Židan je posebej izpostavil pomen zaščitenih kmetijskih proizvodov. V registru jih je trenutno že več kot 1200, med njimi je tudi 22 slovenskih proizvodov. Po njegovih besedah v primeru zaščitenih proizvodov ne gre zgolj za tradicijo in zgodovino, ampak tudi za pomemben ekonomski interes, saj gre za dovoljeno pozitivno diskriminacijo na trgu. V nagovoru je minister spomnil tudi na akcijo svetovni dan čebel, ki jo Slovenija na pobudo čebelarske zveze vodi od aprila. Pojasnil je, da je v ponedeljek prišla potrditev o uvrstitvi slovenske akcije na dnevni red zasedanja sveta za kmetijstvo, ki bo prihodnji teden v Bruslju. Pobuda je, da bi 20. maj na ravni Združenih narodov priznali kot svetovni dan čebel. Prav tako se je Židan dotaknil poteka subvencijske kampanje, ki jo je vlada podaljšala do 15. maja. Po njegovi oceni kampanja poteka v skladu s pričakovanji, doslej pa je prišlo že nekaj več kot 50.000 vlog. Pri tem okoljski projekti pokrivajo že okoli 122.000 hektarjev. Vsak dan pa se vključi dodatnih 8000 do 10.000 hektarjev, je še dodal Židan.

Letošnji Teden Evrope se je začel že v ponedeljek in se bo končal v soboto. Brezplačne delavnice, predavanja, stojnice z zaščitenimi izdelki, pokušanje hrane, razstave, jezikovne kavarne – vse to bo zagotovo razveselilo lačne znanja in dobrot. Osrednje prizorišče dejavnosti bo v in pred Hišo EU na Bregu v Ljubljani. Pogovori bodo namenjeni samooskrbi, socialnem podjetništvu na podeželju in pravični trgovini. Obiskovalci bodo lahko tudi izvedeli, kako pridobiti prave informacije o živilih. V atriju Hiše EU je na ogled razstava Kmetijstvo je zakon!, ki so jo navdahnili mladi inovativni kmetje.

Židan ob spominu na Pohorski bataljon o zgledu dejanj za domovino

Predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan je v funkciji ministra za obrambo na letošnjem 8. Šarhovem pohodu po poteh Pohorskega bataljona na Treh kraljih izpostavil povezovalni pomen prireditve in zgled Alfonza Šarha za dejanja, ki jih lahko posamezen človek naredi za domovino. Sedanje generacije je pozval k prispevku za mir, varnost in sožitju. Minister Židan je kot slavnostni govornik ob Šarhovem pohodu in Festivalu miru ter 70. obletnici konca druge svetovne vojne dejal, da Festival miru povezuje vse tisto, kar je bilo v narodu najbolj uporno in usmerjeno v preživetje, hkrati pa vključuje trezen razmislek in optimističen pogled v prihodnost, so sporočili z ministrstva za obrambo.

V življenjski zgodbi narodnega heroja Alfonza Šarha je mogoče najti veliko zgledov za dejanja, ki jih lahko en sam človek naredi za svojo domovino, je dodal Židan. Šarh se je v usodnih trenutkih z vsemi svojimi močmi vključil v boj za slovenstvo in svobodo ter s tem dokazal, da lahko tudi posameznik z zavzetostjo za skupne koristi, ne zgolj osebne, ter z veliko ljubeznijo do svojega naroda pomembno pripomore k velikim premikom, je dejal Židan.

Častni pozdrav ministru Židanu

Pred ponedeljkovim dnevom boja proti okupatorju je minister poudaril, da je bil organiziran oborožen upor okupatorju in nacifašistični politiki za preživetje Slovencev v drugi svetovni vojni bistven. Po njegovih besedah se je treba ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne s ponosom in hvaležnostjo spomniti vseh tistih, ki so v boju z okupatorjem in za zmago v narodnoosvobodilnem boju dali svoja življenja. Poudaril je, da je to, da danes živimo v miru, pomembna stvar. “Žal nas naša zgodovina opozarja, da se je treba zavedati, da vojna ni nekaj, kar se nikoli več ne more zgoditi,” je dejal Židan in dodal, da je groženj za varnost več in so precej raznolike.

“Starejše generacije so nam priborile vse tisto, kar se je še v življenju Alfonza Šarha zdelo kot težko dosegljiv sen. Zato je prav, da se danes vprašamo, kaj v tem trenutku domovina pričakuje od nas in kaj bomo mi zapustili našim zanamcem. Naša dolžnost je, da prispevamo k miru, varnosti in medsebojnemu sožitju ter da se še bolj dejavno posvetimo ustvarjanju boljših razmer za življenje in delo,” je dejal minister Židan.

Židan in častni gosti na Pohorju

Zbrane so nagovorili tudi predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, predsednik Zveze policijskih veteranskih združenj Sever Tomaž Čas in predsednik Zveze slovenskih častnikov Alojz Šteiner. Šarhov pohod poteka od Treh kraljev mimo Črnega jezera do Osankarice in poslednjega bojišča Pohorskega bataljona pri Treh žebljih in nazaj do Treh kraljev, kjer je osrednja slovesnost.

Pohorski bataljon je bil ustanovljen septembra 1942 v Dobrovljah na Pohorju in je štel okoli 90 borcev. Na Osankarici si je uredil zimski tabor, ki pa so ga kmalu odkrile nemške sile. V zadnjem boju 8. januarja 1943 je umrlo 69 borcev tega bataljona, med njimi tudi pohorski kmet Alfonz Šarh in njegovi trije sinovi, po katerem so vsakoletni pohod tudi poimenovali.

Minister Židan: Prihodnost slovenske hrane odvisna od potrošnika

Prihodnost slovenske hrane je odvisna od potrošnika, ki naj bi izdelke lokalne kakovosti prepoznal in jih tudi izbral, je na okrogli mizi o kakovosti zaužite slovenske hrane povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. “Pri tem bo kupcu poleg že obstoječih označb kakovosti v prihodnje pomagala tudi enotna označba izbrana kakovost,” je še poudaril kmetijski minister in predsednik SD.

Glede označevanja kakovosti prehranskih izdelkov je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Židan na dogodku v Ljubljani poudaril, da smo ujetniki evropske zakonodaje in država nima pravice od proizvajalcev zahtevati, da napišejo izvor surovine. Obstaja pa možnost, da se proizvajalec sam odloči, da napiše izvor surovine, kot npr. jogurt iz slovenskega mleka, je povedal Židan. V tem primeru lahko država te trditve preverja in nadzira proizvajalce. Kot je izpostavil Židan, bodo izdelki iz domače surovine oziroma proizvodi, narejeni v Sloveniji, na trgovskih policah, če jih bo potrošnik zahteval. Po njegovih besedah je pomembno iskati kakovostne slovenske proizvode. Da bi jih lažje prepoznali, je treba slediti uradnim označbam kakovosti, ki jih podeljujejo državne institucije, ter označbam proizvajalcev. Po napovedih ministra se bo 1. januarja prihodnje leto začela implementacija enotne označbe izbrana kakovost, ki bo olajšala prepoznavanje kakovostnih slovenskih proizvodov. Sprva so soglasje za to označbo znotraj prehranske verige dosegli na področju mlečnih izdelkov. Sledilo pa bo še sedem segmentov prehranske verige, je dodal minister Židan.

Najbolj kakovostni izdelki v Sloveniji nosijo že označbo višje kakovosti, ki jo podeljuje ministrstvo za kmetijstvo. Trenutno jo imajo nekateri siri, med, jajca in mesni izdelki. Raziskava o prepoznavnosti te označbe, ki jo je v letih 2013 in 2015 izvedla Mlekarna Celeia z raziskovalno hišo Aragon, pa je pokazala, da se je odstotek prepoznavnosti te označbe med slovenskimi potrošniki zvišal. O tržnih raziskavah je na okrogli mizi spregovoril tudi Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Poudaril je, da je mogoče opaziti razliko med tem, kaj potrošniki govorijo, da bi želeli kupovati, in tem, kaj dejansko kupujejo. Slovenski potrošnik je pri nabavi hrane namreč pogosto tržno usmerjen, četudi pri tem naredi kompromis na račun porekla ali kakovosti.

Židan: Prodaja Žita škodljiva gospodarska poteza za državo

Predsednik SD in minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan je današnji podpis pogodbe o prodaji Žita označil za škodljivo gospodarsko potezo. Vprašal se je, ali so v pogodbo vključene zaveze, med drugim, da ne bo prišlo do selitve proizvodnje. “V SD obžalujemo, da nam koalicijske partnerice niso prisluhnile glede možnosti posega v prvi privatizacijski sveženj,” je poudaril Židan.

Predsednik SD Židan se sprašuje, ali so v pogodbi o prodaji 51,55 odstotka delnic Žita hrvaški Podravki vključeni tudi zavezi, da se bodo ohranjale pravice delavcev in da se bo vlagal denar v tehnološki razvoj. “Žito je eden od pomembnih gradnikov slovenske žitne verige, v katero je država vložila kar nekaj denarja,” je Židan poudaril na novinarski konferenci, na kateri je predstavil šest prioritet stranke Socialnih demokratov. Minister Židan je sicer že večkrat povedal, da je nasprotnik prodaje Žita. Danes je spomnil, da smo si v SD prizadevali prepričati koalicijski partnerici SMC in DeSUS, da poskušajo poseči v prvi privatizacijski sveženj, v katerega je vključeno tudi Žito. Konzorcij prodajalcev pod vodstvom Slovenskega državnega holdinga je danes s Podravko podpisal pogodbo o prodaji 51,55 odstotka delnic prehrambene družbe Žito.

Koalicijski partnerji bodo na popoldanskem srečanju razpravljali tudi klasifikaciji podjetij. Po Židanovih besedah obstaja upanje, da se bo koalicija o klasifikaciji uskladila. “V SD vztrajamo, da strateških podjetij, kot je denimo Luka Koper, država ne sme prodati,” je povedal predsednik SD, ki na novinarski konferenci še ni želel podrobneje pojasniti za ostala podjetja, ki naj bi še ostala v državni lasti. Koalicija bo danes razpravljala tudi o nacionalnem reformnem programu in programu stabilnosti.