Prispevki

Ministri iz vrst SD med obiskom vlade v Podravju

Vlada se je v sredo, 9. marca, mudila na obisku Podravja. Smisel tokratnega vladnega obiska v regiji je bil najti točke skupnega sodelovanja, kjer bo lahko država z občinami, podjetji, zavodi in vsemi drugimi sodelovala, da pomaga pri razvoju te regije. Člani vlade so se najprej sestali na delovnem posvetu v Mariboru, nato pa so sledili ločeni programi premierja ter ministric in ministrov. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je tako dopoldan obiskal Tovarno olj Gea v Slovenski Bistrici, ki zaposluje 97 ljudi ter uspešno proizvaja in trži svoje izdelke.

Židan v oljarni GEA

V popoldanskem času se je minister Židan srečal s predstavniki kmetov v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj, obiskal pa še kmetijsko zadrugo Ptuj in Mlekarsko zadrugo Ptuj. Namen srečanj je bil seznanitev z aktualnimi zadevami v regiji na področju kmetijstva. Minister Židan si je ogledal živinorejsko kmetijo Hajšek, ki ima 250 glav govedi in je zanimiva tudi zaradi novogradnje (hleva) iz lesa. Z uspešno zaključeno investicijo iz evropskih sredstev se je kmetija popolnoma usmerila v proizvodnjo mleka. Na območju Haloz je minister Židan obiskal vinogradniško kmetijo Franca Vaupotiča, kjer si je lahko ogledal izjemno zahteven teren za kmetovanje. Na kmetiji se je sestal tudi z lokalnim delom delovne skupine za Haloze, ki je uspela pripraviti nujne ukrepe za življenje na tem območju Slovenije.

Židan na kmetiji Hajšek

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v okviru obiska v Podravju obiskala Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, nato pa z županom Mestne občine Maribor Andrejem Fištravcem podpisala menjalno pogodbo. V nadaljevanju je s sodelavci obiskala Vojašnico Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici in se srečala z županom Ivanom Žagarjem. Po srečanju z rektorjem Univerze v Mariboru je obrambna ministrica na Ptuju sodelovala na posvetu s predstavniki lokalne politike in nevladnih organizacij ter gospodarstveniki.

Katičeva in Fištravec

Ministrica za obrambo Andreja Katič, župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmir Grmek, ki za občino vodi zemljiško-knjižne postopke, so podpisali menjalno pogodbo, s katero je ministrstvo mariborski občini v last in posest predalo del območja nekdanjega vojaškega kompleksa Radvanje, občina pa ministrstvu zemljišče ob Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS – enota Pekre. Kot je po podpisu pogodbe pojasnila ministrica Katič, je zemljišče, ki ga je dobilo ministrstvo, znotraj kompleksa Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS – enota Pekre, s čimer bo center nadgradil sedanje oblike usposabljanja enot za zaščito in reševanje. Preostali del zemljišča v okviru kompleksa, ki je v zasebni lasti, bo ministrstvo kupilo letos. Zemljišče, ki ga je pridobila mariborska občina, je del območja nekdanjega vojaškega kompleksa Radvanje, ki je za Slovensko vojsko neperspektivno. Mariborska občina po besedah župana Fištravca na njem načrtuje gradnjo cestne infrastrukture za južno obvoznico. Ministrica in župan sta se dogovorila tudi o lastninsko-pravni ureditvi dela zemljišča v okviru Vojašnice generala Maistra.

Katičeva v ZPR MB

Ministrica za obrambo Andreja Katič je skupaj z direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje Darkom Butom in direktorjem Direktorata za logistiko Željkom Kraljem, obiskala Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, kjer od leta 2005 deluje Regijski center za obveščanje, od leta 2006 pa je v sistem integrirana tudi dispečerska služba nujne medicinske pomoči. Tako je zagotovljena večja učinkovitost, kar je za center, ki deluje na območju 22 občin, zelo pomembno. Lani je deset operaterjev centra prejelo kar 107.000 klicev, v regiji pa je bilo opravljenih 1250 večjih intervencij. Ministrica se je seznanila tudi z opremo in stanjem reševalnih enot območja, na katerem delujejo poklicna gasilska enota Maribor, 64 prostovoljnih gasilskih društev in štiri industrijska društva ter več enot zaščite in reševanja, med njimi gorska reševalna služba, potapljaška enota, kinologi in regijska enota za neeksplodirana ubojna sredstva ter drugi.

Ministrica Katič z gasilci v MB

Ministrici so predstavili organizacijo in delovanje dispečerske službe zdravstva v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ki je leta 2014 uvedel aktivacijo vseh reševalnih ekip na terenu prek sistema pozivnikov in aktivacijo prvih posredovalcev na oddaljenem terenu, kjer je dostopni čas enot NMP daljši, s čimer je pomembno izboljšana možnost preživetja ob srčnem zastoju. Dispečerska služba Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je edina enota nujne medicinske pomoči v Sloveniji, ki ima sedež skupaj z vsemi drugimi službami sistema zaščite in reševanja, odlični rezultati pa govorijo v prid taki organizaciji dela.

Katičeva in Žagar

V okviru obiska v Slovenski Bistrici se je ministrica Andreja Katič srečala z županom Ivanom Žagarjem, v tamkajšnji Vojašnici Vincenca Repnika pa je poveljnik 670. Logističnega polka polkovnik Friderik Škamlec ministrici in njeni ekipi predstavil delovanje in sredstva enote, ki je lani z oskrbo enot sodelovala na vseh vajah Slovenske vojske doma in v tujini. Pripadniki enote so lani pri opravljanju nalog prevozili 2,1 milijona kilometrov in opravili skoraj 1500 avtobusnih prevozov, z intendantskimi sredstvi pa so oskrbeli skoraj 4800 oseb. Po srečanju z rektorjem Univerze v Mariboru prof. dr. Igorjem Tičarjem in dekanom Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko prof. dr. Borutom Žalikom si je ministrica ogledala laboratorije FERI.

Kopač Mrak v VDC Polž

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je obiskala Varstveno delovni center Polž Maribor. Ministrica Kopač Mrak je izrazila zadovoljstvo z delovanjem zavoda, ki je za kvalitetno izvajanje socialno varstvenih storitev in za dobro sodelovanje z lokalnim okoljem prejel plaketo Občine Lenart. Z izvajanjem aktivnosti in aktivnim vključevanjem v okolje se je bistveno povečala osveščenost ljudi o potrebah in življenju oseb z motnjo v duševnem razvoju. Zavod je učna baza za dijake in študente, prav tako omogočajo vključevanje prostovoljcev v aktivnosti zavoda.

Ministrica Kopač Mrak v VDC Polž

Storitev vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za varovance sicer financira MDDSZ in je za uporabnike brezplačna. VDC POLŽ Maribor, ki deluje že 20 let, je regijski center SV Slovenije, kamor se vključujejo uporabniki iz 24 občin. Z razvojem VDC POLŽ Maribor so se pokrile potrebe družbene skrbi za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju na širšem mariborskem področju. Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo tako možnost vključevanja v storitev, ki jim daje možnost delovnega udejstvovanja, druženja in vključevanja v okolje. Ministrica za delo Kopač Mrak je nato obiskala še podjetji Intera d.o.o. in Databox.

Kopač Mrak v Kreativnici

Državna sekretarka na MDDSZ Martina Vuk je sodelovala na posvetu o vlogi lokalne skupnosti pri razvijanju in koordinaciji oblik pomoči starejšim oz. dolgotrajne oskrbe. V Sloveniji se tako kot v drugih državah EU soočamo z izzivi hitro starajoče se družbe, zato potrebujemo primerne ukrepe za reševanje te problematike. Eno izmed ključnih področij je podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju ter dolgotrajna oskrba, v okviru katere imajo lokalna okolja izjemno pomembno vlogo. V okviru programa obiska Vlade RS v Podravju je potekal posvet o tej pomembni temi s poudarkom na vlogi lokalne skupnosti pri razvijanju in koordinaciji oblik pomoči starejšim. Na posvetu so bili predstavljeni primeri dobre prakse na področju koordinacije skrbi za starejše, ter predstavili model vloge lokalnega koordinatorja dolgotrajne oskrbe v načrtovani sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi orodja, s pomočjo katerega bi v posameznih okoljih lahko izvajali analizo stanja ter na podlagi analize pripravili ustrezne programe in storitve, ki bi lahko zagotavljale optimalno oskrbo starejših.

Socialni demokrati na delovnem obisku v Mariboru o razvojnih priložnostih mesta in regije

V ponedeljek, 29. junija 2015, je v Mariboru in okolici potekal celodnevni delovni obisk Socialnih demokratov, ki je bil letos že tretji tovrstni terenski obisk vodstva in poslanske skupine SD ter ministrske ekipe iz vrst SD po Sloveniji. Po besedah vodje strankine poslanske skupine Matjaža Hana je namen takšnih obiskov seznanitev z razmerami na terenu. “Politika se sicer sprejema v Ljubljani, a ideje za razvoj regij dobivamo na terenu, kjer tudi slišimo za probleme ljudi,” je dejal Han.

FullSizeRender-3

FullSizeRender-8

Socialni demokrati smo v Mariboru najprej obiskali Dom Danice Vogrinec, kjer smo se srečali z vodstvom ter stanovalci doma. Nato smo si ogledali Cono Tezno, kjer trenutno deluje 212 poslovnih subjektov, ter se pogovarjali s predstavniki Štajerske Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice Maribor in izpostave Zavoda za zaposlovanje o poslovnih priložnostih mesta Maribor in okolice. Sledil je obisk na Zavodu za zaposlovanje, kjer je potekal pogovor o novih zaposlitvenih priložnostih in zmanjševanju brezposelnosti. Razmere na mariborskem trgu dela se v zadnjem času izboljšujejo, o čemer smo se predstavniki SD prepričali tudi med obiskom na tamkajšnjem Zavodu za zaposlovanje.

FullSizeRender

FullSizeRender-7

FullSizeRender-11

“Z Mariborom imamo načrte predvsem, kar se tiče socialne aktivacije. To je velik projekt, ki ga pripravljamo in ga bomo financirali z evropskimi sredstvi. V Mariboru nameravamo izvesti pilotni projekt, ker je tu situacija, kar zadeva revščino, brezposelnost in optimizem za naprej, najslabša,” je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk. V nadaljevanju si je del ekipe SD ogledal posestvo Meranovo nad Limbušem, ki ga upravlja mariborska Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, drugi del ekipe SD pa je obiskal VDC Polž, kjer delujejo ljudje z motnjami v duševnem razvoju.

FullSizeRender-10

FullSizeRender-32

Predsednik SD in minister Dejan Židan, vodja poslancev Matjaž Han, glavni tajnik Dejan Levanič so skupaj s poslanci in državno sekretarko z ministrstva za kmetijstvo Tanjo Strniša obiskali podjetje Dravske elektrarne Maribor, kjer jim je vodstvo predstavilo projekte in izzive za prihodnost na področju hidroelektrarn na Dravi in Muri. “Zavedamo se, da je Maribor z okolico pomemben gospodarski center v Sloveniji. Marsikatera možnost mu je bila v preteklih letih odvzeta,” je med delovnim obiskom v izjavi medijem povedal predsednik SD Dejan Židan.

photo-4

FullSizeRender-17

Zato smo Socialni demokrati med drugim obiskali Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki so v lasti Holdinga Slovenskih elektrarn (HSE). “Verjamemo, da bi sedež holdinga kakor nekoč moral ponovno biti v Mariboru. Torej je treba tudi na Maribor gledati kot na jedro, ki ima intelektualno, tudi uradniškega dela sposobno delovno silo, ne pa le izvajalsko,” je povedal Židan. “Tekom obiska spoznavamo kakšne so težave, ki jih štajerska prestolnica ima, tudi zato, da bomo lahko nato Mariboru v Ljubljani lažje pomagali,” je dejal predsednik SD.

FullSizeRender-44

FullSizeRender-20

FullSizeRender-24

V popoldanskem delu obiska je v Domu obrambne vzgoje v Pekrah potekala tematska konferenca z gosti o novih razvojnih priložnostih za Maribor in regijo, ki so se jo udeležili minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ministrica za obrambo Andreja Katič, državna sekretarka Tanja Strniša, državna sekretarka Martina Vuk, poslanci SD ter glavni tajnik stranke Dejan Levanič. Sogovorniki so vodstvu SD predstavili stanje v Mariboru na vseh področjih, od gospodarstva, podjetništva in turizma, pa vse do sociale, izobraževanja in kulture, ter predstavili nekatere ideje in rešitve za štajersko prestolnico.

IMG_6086

FullSizeRender-51

V nadaljevanju obiska si je minister Dejan Židan z ekipo SD ogledal vinograde, ki jih upravlja Zadruga vino Piramida Maribor, obrambna ministrica Andreja Katič pa je z ekipo poslancev SD obiskala gasilce PGD Studenec, nato pa skupaj z državno sekretarko Martino Vuk še enoto Rdečega križa v Mariboru. Delovni obisk Socialnih demokratov v Mariboru se je sklenil z obiskom KUD-a Angel Besednjak in ogledom mariborske Železničarske kolonije ter nato z druženjem v Romski gostilni Kafenava.

Fotogalerija delovnega obiska SD v Mariboru

Ministri iz vrst SD skupaj na regijskem obisku Vlade RS na Koroškem

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je v okviru obiska Vlade RS na Koroškem sestala z direktorji socialno varstvenih zavodov in zavoda za zaposlovanje. Ministrica Kopač Mrak je direktorjem predstavila ključne cilje reorganizacije centrov za socialno delo. Pri tem je poudarila, da ne bo šlo za ukinjanje centrov za socialno delo, manjši centri bodo izpostave, saj je cilj centre še bolj približati ljudem in ne obratno. Več naj bi bilo tudi terenskega dela. Ministrica je izpostavila tudi nujnost regijskega povezovanja centrov. Na področju socialnih pravic želimo vzpostaviti sistem informativnih izračunov, je poudarila ministrica, kar pomeni, da bi bili upravičenci avtomatično vsako leto obveščeni o pravicah oziroma prejemkih, ki jim glede na svoj ekonomsko socialni položaj pripadajo. Skratka cilj ministrstva je poiskati rešitve za uvedbo informativnega računa, poenostavitev postopkov in razbremenitev centrov. Te spremembe bi predvidoma uvedli v prihodnjem letu, zakonodajne spremembe pa bi morale  biti sprejete že v letošnjem letu.

 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je na centru za socialno delo pogovarjala tudi z občankami in občani in prisluhnila njihovim težavam. Delovni obisk na Koroškem je ministrica nadaljevala v Domu starejših občanov v Slovenj Gradcu in z obiskom Regionalne razvojne agencije za Koroško.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je v okviru obiska na Koroškem najprej ogledal kmetijo Hinko Rotovnik (Kmetija Bauh) v Otiškem vrhu. Kmetijo vodi mladi prevzemnik, ki je ministru predstavil težave, s katerimi se je soočal pri prevzemu kmetije. Minister mu je podrobno razložil vse možne rešitve in ukrepe, ki jih tovrstnim lastnikom kmetij ponuja MKGP. Minister Židan se je nadaljne srečal s predstavini Kmetijsko gozdarske zbornica Slovenije – kmetijsko svetovalno službo, izpostava Slovenj Gradec, kjer je tekla beseda v glavnem o subvencijski kampanji, ki pravkar poteka in o zbirnih vlogah, ki jih kmetje vlagajo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Minister Židan si je nato ogledal tudi višinko kmetijo Zinke Gostečnik (Domačija Pri Šaši) v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Kmetija ima težave, ker njihove površine segajo tudi na vodovarstvena območja. Ob koncu obiska se je minister z delegacijo ustavil tudi na kmetiji Jerneja Dihpol v Prevaljah, kjer mu je lastnik, mladi prevzemnik predstavil svojo novo žago in dan zaključil na posvetu z gospodarstveniki in predstavniki nevladnih organizacij in koroškimi župani.

Minister za obrambo Janko Veber je v okviru delovnega obiska Vlade Republike Slovenije na Koroškem najprej obiskal izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Slovenj Gradcu, Regijski center za obveščanje ter Izpostavo Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ministrstvo za obrambo na območju Koroške nima več stacionarnih enot ali poveljstev Slovenske vojske, delujejo pa tri organizacijske enote, in sicer prej omenjeni izpostavi s prostori v Slovenj Gradcu in pisarna Uprave za obrambo Celje v Dravogradu.

Predstavniki vseh treh organizacijskih enot so ministru predstavili njihovo organiziranost in ključne naloge vsakega področja, predstavili pa so mu tudi delovanje regijskega centra za obveščanje. V okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč na Koroškem delujejo štiri gasilske zveze, v katerih je združenih 32 prostovoljnih gasilskih društev, poklicna gasilska enota na Ravnah na Koroškem, tri gasilske enote širšega pomena, gorsko-reševalni postaji, regijske in občinske enote Civilne zaščite ter ostale enote, kot so kinologi, potapljači in strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva.

 

Kot je ob obisku povedal vodja Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Alen Matijevič, v zadnjih dveh letih na tem območju beležijo še enkrat več različnih nesreč in intervencij. Pri tem je še posebej spomnil na posledice poplavnega vala na Dravi ter odpravljanje posledic žleda, v kar so bile vključene vse razpoložljive sile za zaščito in reševanje na tem območju. Pomembno vlogo na področju zaščite, reševanja in pomoči predstavljata tudi Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Zdravstveno-reševalni center Koroške, ki s svojim dispečerskim centrom na Ravnah pokriva celotno področje Koroške.

Minister Veber je obisk nadaljeval v Dravogradu, kjer se je srečal z zaposlenimi v Upravi za obrambo Celje, ki naloge opravljajo v pisarni v Dravogradu, ter se je v nadaljevanju sestal z županjo Občine Dravograd Marijano Cigala, direktorico Upravne enote Dravograd Dominiko Knez ter poslancem in podpredsednikom Odbora za obrambo Državnega zbora Benediktom Kopmajerjem. Na srečanju so se pogovarjali o problematiki nekaterih nepremičnin na tem območju, ki jih upravlja Ministrstvo za obrambo, gre po večini za objekte in zemljišča nekdanjih stražnic. Skupaj so si tako ogledali nekdanjo stražnico na Košenjaku, ki naj bi jo prenesli v upravljanje Občine Dravograd, ki je zanjo zainteresirana.

 

Minister Veber se je kasneje v Radljah ob Dravi srečal še z županom Alanom Bukovnikom. Skupaj so si po pogovorih in predstavitvi problematike s področja urejanja nepremičnin ter s področja učinkovitega delovanja ob naravnih in drugih nesrečah ogledali potek gradnje novega prostovoljnega gasilskega doma ter se seznanili z opremljenostjo in usposobljenostjo tamkajšnjih gasilcev. V nadaljevanju obiska se je minister Veber udeležil skupnega vladnega srečanja – Regionalni razvojni dialog za Koroško, ki je potekalo v družbenem domu na Prevaljah.

Ministri iz vrst SD najbolje ocenjeni v vladnem semaforju časnika Delo

Od imenovanja dvanajste slovenske vlade je minilo pol leta. In če je prvih sto dni čas, ko se ministri šele uvajajo, je šest mesecev obdobje, ko bi prvi rezultati dela že morali biti vidni. Da ne bi ostalo zgolj pri lepih besedah in v predal odloženih smelih načrtih, so se v uredništvu Dela odločili, da bodo delo vladne ekipe premiera dr. Mira Cerarja, z njim vred, budno spremljali in redno ocenjevali. S tem namenom so določili ključne izzive, pred katerimi se je na začetku mandata znašel vsak posamezni minister, in popisali obljube, ki so jih, predvsem na ministrskih zaslišanjih, pa tudi sicer, izrekli člani vlade, njihove bistvene uspehe in spodrsljaje pa lahko zdaj spremljate v interaktivni grafiki spletnega Dela. Pri ocenjevanju dela posameznih ministrov so si pri Delu za kriterij zastavili predvsem učinkovitost pri spopadanju s ključnimi izzivi resorja in izpolnjevanju zastavljenih obljub. Bolj kot ministrske sposobnosti in retorične spretnosti so torej pomembni konkretni ukrepi, izpeljani v času mandata.

V vladnem semaforju časnika Delo je tako med ministri najbolje ocenjena dr. Anja Kopač Mrak, kar lahko pripišemu njeni reformi študentskega dela in sprejetju socialnega sporazuma ter velikem številu ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti. Minister mag. Dejan Židan vodi kmetijski resor v skladu z obljubami, ki jih je dal na zaslišanju v DZ pred prevzemom funkcije, pri nekaterih obljubah pa minister prehiteva celo svojo napovedano časovnico. V primeru obrambnega ministrstva se je lahko Janko Veber oprl na izkušnje dr. Ljubice Jelušič, ki je vodila resor obrambe v vladi Boruta Pahorja in nadaljeval delo v smeri začrtanih ciljev na obrambnem ter sistemu zaščite in reševanja. Zato ne preseneča, da na vladnem semaforju dosegajo ministri iz vrst SD najboljše ocene med vsemi.

Povezava do Delovega vladnega semaforja: http://skrci.me/063Ml