Prispevki

Komentar ministrice dr. Anje Kopač Mrak: Starejši delavci so ključ do nadaljnjega gospodarskega razvoja Slovenije

Dobre gospodarske razmere v državi se ugodno odražajo na trgu dela. Naraščajo potrebe delodajalcev po delavcih, odpuščanja delavcev je vse manj, zato se obseg delovno aktivnega prebivalstva povečuje. Število delovno aktivnega prebivalstva je preseglo 850.000 oseb, kar je kar 50 tisoč več zaposlenih oseb kot pred tremi leti. Če je padec pod 100 tisoč brezposelnih oseb v lanskem leto pomenil bistveno izboljšavo prvič po letu 2008, je po zadnjih podatkih ta številka padla že na 84.674 registriranih brezposelnih oseb in predstavlja kar 14,6 odstotno zboljšanje od lanskega leta.

Kljub dobrim trendom pa je ključno, da krepimo izvajanje aktivne politike zaposlovanje za katere v letih 2017 in 2018 namenjamo skoraj 190 milijonov evrov. S pomočjo teh programov se bo v naslednjih dveh letih na trg dela vključilo kar 55.000 oseb.

Naš cilj pa ostaja izboljšati trend zaposlovanja med dolgotrajno brezposelnimi, nizko izobraženimi in starejšimi od 50 let. Delež starejših od 50 let je namreč med registrirano brezposelnimi že skoraj 40 odstoten.

Pozitivne premike, da kot družba živimo bolje in dlje ter smo bolj zdravi prepogosto gledamo črnogledo. Posameznike, ki so dopolnili 50 let starosti odrivamo na stranski tir, zato se vse prepogosto dogaja, da delavci po 50. letu starosti z enim očesom že pogledujejo po upokojitvi. Delodajalci jih dojemajo kot breme in vanje ne vlagajo, družba pa jih razume kot nekoga, ki odžira delovna mesta mladim.

Njihov položaj na trgu dela je še posebej neugoden, saj so zaradi starosti za delodajalce manj fleksibilni, pogosto imajo težave slediti hitremu tempu dela, z zdravstveni težavami in manjšo produktivnostjo. Zaradi tega so pogosto brezposelni že dalj časa, kar jim dodatno otežuje ponoven vstop na trg dela.

Ena izmed težav, ki jo že dlje časa opažamo, je, da narašča število ljudi, ki se upokojijo iz brezposelnosti. Delodajalci pogosto na ta način delajo reorganizacije v podjetjih, ljudi za dve leti pošljejo na zavod in ti se potem od tam upokojijo. Zato je ključno, da spodbudimo ljudi, da so aktivni do upokojitve, delodajalce pa, da ostanejo starejši delavci do upokojitve pri njih.

S pilotnim projektom ‘Aktivni do upokojitve’ želimo usmeriti delodajalce k trajnejšemu zaposlovanju starejših za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za upokojitev. Ciljna skupina so osebe starejše od 55 let, ki so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Subvencija za delodajalca bo v višini 13 tisoč evrov. 10 tisoč v dveh letih, 3 tisoč pa, če bo starejši ohranil zaposlitev še naslednje pol leta.

V primerjavi z drugimi državami je v Sloveniji stopnja delovne aktivnosti izrazito nizka prav pri mladih in starejših. Ob zmanjševanju števila prebivalstva v starosti med 20 in 64 let, nespremenjeni strukturi delovne aktivnosti, urejenosti trga dela in upokojitvenih pogojih bo od tega v prihodnjih letih odvisna tudi možnost realizacije naše gospodarske rasti, ki je sicer za Slovenijo vzpodbudna. Že sedaj opažamo pomanjkanje delavcev za zadovoljitev potreb vseh delodajalcev, hkrati pa smo v pasti, da se pokojnine zaradi prezgodnjega odhajanja v pokoj znižajo pod vsakršno razumno višino.

Preprečevanje starostne diskriminacije na delovnem mestu, podpiranje pozitivnega mnenja o starejših in njihovem prispevku k družbi z delovno aktivnostjo, krepitev upravljanja starejše populacije preko prilagajanja kadrovskih načrtov, krepitve medgeneracijskega prenosa znanja v podjetjih, mentorske sheme, stalno izobraževanj in usposabljanje na delovnem mestu, krepitev kulture vseživljenjskega učenja v podjetjih – vse to so nujne prilagoditve v praksi in sistemske spremembe, ki jih narekujejo ti izzivi.

Zato bomo v septembru začeli izvajati aktivnosti programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Pripravljenih je več kot 60 delavnic, spodbujamo razvoj standardov za upravljanje s starejšimi in dajemo podporo delodajalcem. Za program je namenjenih 30 milijonov evrov.

Potrebno bo ozaveščanje o spremembah delovnega življenjskega cikla, ki poudarja vseživljenjsko učenje in daljšo aktivnost, ki bo vključevala tudi več karier. Hkrati pa to zahteva novo uskladitev pričakovanj in potreb na ravni posameznikov in celotne družbe.

dr. Anja Kopač Mrak,
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrica Kopač Mrak: “Osnutek sistema odpisa dolgov socialno najšibkejšim v nekaj tednih.”

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je v odgovoru na poslansko vprašanje danes v DZ povedala, da bo osnutek družbenega dogovora, s katerim bi odpisali dolgove tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela, pripravljen v nekaj tednih. Pri tem po njenih besedah ne bo šlo za zakonsko obvezen odpis, ampak za odpis na podlagi dogovora. Po besedah ministrice iz vrst SD v pogovorih za pripravo omenjenega družbenega dogovora sodelujejo še preostala ministrstva, občine, podjetja, humanitarne in nekatere druge organizacije, s katerimi skušajo najti najbolj primerne rešitve.

Odgovor ministrice dr. Anje Kopač Mrak na poslansko vprašanje v celoti:

“Slovenija končno okreva. Finančni minister dr. Dušan Mramor je ob robu spomladanskega srečanja IMF in Svetovne banke v Združenih državah Amerike celo razložil, da je Slovenija spet uspešna. Imamo gospodarsko rast, število zaposlenih se je v marcu povečalo kot že dolgo ne. V enem letu se je brezposelnost znižala za 8600 ljudi. Kljub optimizmu pa je kriza, ki smo jo imeli v Sloveniji šest, sedem let, globoko prizadela preveč ljudi. Brezposelnost in trajno nizki prihodki so mnoge med nami potisnili v začarani krog dolgov in neplačanih računov. Mnogi so se ujeli v past oderuških obresti. Danes zaradi tega izgubljajo vse; dom, družino, upanje v prihodnost in zaupanje v skupnost.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zato že od februarja naprej pripravljamo celovit paket pomoči za najšibkejše. S podjetji, občinami, humanitarnimi organizacijami in vlado želimo skleniti dogovor o pomoči, ne govorimo o zakonski prisili, ampak o dogovoru. Pogovarjamo se o odpisu dolga, spremembi zakona o izvržbi in pomoči ljudem pri deložacijah. O pomoči smo se pogovarjali s predsednikom vlade in ministrstvi, vlada projekt podpira. Pogovarjali smo se s humanitarnimi organizacijami, ki že zdaj dopolnjujejo sistemsko pomoč in pomagajo tudi tistim, ki žal izpadejo iz sistema pomoči. Prav te dni pa na to temo sestankujemo s podjetji, za katere verjamemo, da so družbeno odgovorna.

Vemo, da nekatera podjetja dolgove že odpisujejo. Vendar zdaj govorimo o enkratnem, simboličnem odpisu dolgov, ki bi ljudem omogočil, da se malo razbremenijo in zadihajo in na nek način simbolično končajo brezup in krizo. Pomoč v obliki odpisa dolga državljankam in državljanom bi bila dogovor, dobra volja podjetij, katerega cilj je dobrobit prebivalstva Republike Slovenije. Nikakor ne želimo, da bi ljudje dobro voljo podjetij, humanitarnih organizacij pa tudi vlade in občin, izkoriščali. Zato govorimo o odpisu dolgov, ki so z vidika upnika praktično neizterljivi, vendar ljudi bremenijo. Kot so nam svetovali na Računskem sodišču, bi lahko odpisali dolgove, za katere je že bila izvedena izvržba, vendar ni bila uspešna. Vsakršna nova izterjava ali izvržba, pa bi upnikom povzročila dodatne stroške.

Za izvedbo teh ukrepov bomo določili jasne kriterije. Določili bomo presečni datum odpisa. Šlo bi za enkraten odpis. In ponavljam, dogovor, nobene prisile. Odpis dolgov v Sloveniji ne more biti tak, kot je na Hrvaškem. To smo preverili. Prav tako to ne bo zakonska prisila. Zato ne bomo podprli predlaganega zakona Združene levice. ‎V Sloveniji nekateri že odpisujejo dolgove. Prav tako v Sloveniji že obstaja možnost osebnega stečaja. Poznamo začaran krog revščine, v katerega so mnogi ujeti. Zato poleg odpisa dolga, ljudem ponujamo roko, da stopijo ven iz kroga. Intenzivno iščemo nove programe socialne aktivacije ljudi. Pri tem sodelujemo tudi z avstrijskimi kolegi, ki so bili na tem področju zelo uspešni. Za 26 odstotkov so zmanjšali dolgotrajno brezposelnost. Velik del denarja iz nove finančne perspektive bomo zato namenili za programe socialne aktivacije. Res bi radi ljudi spodbudili, motivirali, da bi se aktivno vključili v procese dela. Tudi če najprej pomagali soljudem, recimo upokojencem. S tem bi dobili voljo do dela, boljšo samopodobo in bi zato lažje iskali prvo, plačano delo.

Del paketa pomoči bo tudi pomoč pri deložacijah. Na ministrstvu smo že napisali letak o pravicah ljudi. Deložacij bi bilo namreč veliko manj, če bi ljudje poznali svoje pravice in ukrepali pravočasno. S Stanovanjskim skladom, Ministrstvom za javno upravo, ministrstvom za obrambo, pravzaprav s celotno vlado pripravljamo aktivacijo praznih državnih stanovanj in uporabo zasilnih bivalnih enot. Verjamemo, da si tudi banke želijo povrniti zaupanje komitentov in pomagati najrevnejšim. Banke so namreč v zadnjih letih tudi s spornim dodeljevanjem posojil tajkunom veliko izgubile, poleg denarne izgube so tudi ob zaupanje ljudi. Davkoplačevalci smo jim z milijardnimi ukrepi že večkrat pomagali. Zato so zdaj na vrsti bankirji in bi bilo prav, da ponudijo pomoč najšibkejšim. Naj bankirji brez fige v žepu z reprogrami pomagajo tudi najrevnejšim.

Banke še vedno za avtomatičen vpogled na račune tudi prejemnikom socialne pomoči, ki je načeloma nedotakljiva, zaračunavajo od 26 do 35 evrov. ‎Z ministrstvom za pravosodje zato že pripravljamo popravke  zakona o izvržbi, ki bo to omejil. Za vse to je potreben dogovor, zato potrebujemo še malo časa. Vendar upamo, da se bomo s podjetji, občinami, humanitarnimi organizacijami dokončno dogovorili čim prej, v nekaj tednih. Za konec še upam, da bo imela vlada pri pomoči najšibkejšim tudi podporo vas poslancev in poslank Državnega zbora. Naredimo nekaj za ljudi. Ne bomo rešili vseh stisk, te moči nimamo, lahko pa pomagamo vsaj nekaterim in tako tudi simbolično končamo to krizo.”

Kopač Mrak: “Pripravljamo celovit paket pomoči, ne samo odpis dolgov, tudi pomoč pri deložacijah.”

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak se je v torek zvečer udeležila soočenja z Lukom Mescem iz Združene levice v oddaji 24ur zvečer na temo odpisa dolgov. Ministrica Kopač Mrak je v oddaji poudarila, da želijo na ministrvstvu najti dogovor v družbi za reševanje situacije najranljivejših državljanov, in ne pripraviti prisilnega zakona. “Pripravljamo celovit paket pomoči, ne samo odpis dolgov, tudi pomoč pri deložacijah,” je poudarila ministrica iz vrst SD.

Soočenje ministrice v oddaji 24ur zvečer si lahko ogledate na povezavi: http://skrci.me/PfCpD

Ministrica Anja Kopač Mrak na prvega aprila gostila otroke vrtca Mojca

Jutro prvega aprila je bilo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti otroško razigrano. Ministrico dr. Anjo Kopač Mrak so obiskali otroci iz ljubljanskega vrtca Mojca. Otroci v sklopu spoznanja poklicev obiskujejo različne institucije, podjetja in državne organe, da se lahko s prve roke seznanijo s poklici, ki jih posamezniki opravljalo. Kot mati svojih otrok, je ministrica predšolskim otrokom z veseljem prisedla in sprožila pogovor ter odgovarjala na njihova vprašanja. Ministrica Anja Kopač Mrak jim je tako predstavila kako izgleda njen delovni dan, zakaj je njeno ministrsko delo zanimivo in kaj lahko ona kot ministrica stori za vse otroke v Sloveniji.

Ministrica Kopač Mrak: “Verjamem v socialni dialog in da bodo socialni partnerji dosegli dogovor glede minimalne plače.”

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je na srečanju z delodajalci na temo minimalne plače poudarila, da verjame v socialni dialog in da bodo socialni partnerji dosegli dogovor glede minimalne plače, pri tem pa je poudarila, da minimalna plača ni zgolj ekonomska kategorija ampak tudi socialna.

Socialni partnerji so se že strinjali, da bi imela morebitna zamrznitev ali znižanje minimalne plače zanemarljiv vpliv na konkurenčnost. Dejstvo je, da so glavni problem minimalne plače stroški dela. Tega se vlada zaveda, zato bo pristopila k njihovemu znižanju. Sprejeli smo že vrsto ukrepov za izboljšanje fleksibilnosti na trgu dela. Vlada tudi že pripravlja celovito davčno reformo, katere cilj je razbremeniti delo in prerazporediti davčna bremena med ljudi, kapital in premoženje. In v okviru nove davčne reforme, ki bo razbremenila delo, bi lahko upali, da bo eden izmed učinkov reforme tudi za isto bruto plačo nekoliko višja neto plača.

V minimalno plačo, po zdaj veljavnem zakonu, sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja ZDR, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo (dodatek za nočno delo, delo v nedeljo, na praznike, dodatek za delovno dobo), razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa.

Nobena od 12 držav Evropske unije, ki so sodelovale v anketi našega ministrstva, v znesek minimalne plače ne vključuje dodatkov k osnovni plači delavca za določen mesec, kot je to v Sloveniji. Opozarjam tudi, da podatki o zneskih minimalne plače v državah članicah EU, ki jih objavlja Eurostat, niso primerljivi s slovenskimi zaradi različnih opredelitev minimalne plače na nacionalnih ravneh.

Zakon o minimalni plači ni premet prilagajanja slovenske pravne ureditve evropske unije. Ker v Evropski uniji ni neposrednih predpisov, ki bi neposredno zavezovali države članice o urejanju minimalne plače. Glede minimalne plače je treba še izpostaviti, da je v letu 2014 nominalna in realna rast minimalne plače prvič po letu 2010 zaostajala za nominalno in realno rastjo povprečne bruto plače.

V okviru socialnega dialoga si je nedvomno potrebno prizadevati za pravično in hkrati vzdržno rešitev problematike minimalne plače. Največja sporna točka nove ureditve minimalne plače ostaja torej upoštevanje dodatkov v minimalni plači, kar je tudi največkrat izpostavljen problem, ki ga na nas naslavljajo prizadeti delavci. “Verjamem, da bomo vlada in socialni partnerji tudi za novo ureditev minimalne plače našli kompromis,” je poudarila ministrica Kopač Mrak.

Ministrica Kopač Mrakova z avstrijskim kolegom Hundstorferjem o aktualnih vprašanjih s področja sociale

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak se danes udeležuje svečane obeležitve 10. obletnice Evropskega združenja E-Qualin na Dunaju. Ob tej priložnosti se je sestala tudi z avstrijskim ministrom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Rudolfom Hundstorferjem. E-Qualin je evropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše in drugih socialno varstvenih ustanovah. Nastajati je začel leta 2004 kot evropski projekt, katerega razvoj je v pilotni fazi podprla Evropska skupnost. Vanj so se v prvi fazi vključili sodelujoči iz Avstrije, Italije, Nemčije, Luksemburga, Nizozemske in šest domov iz Slovenije.E-Qualin je dinamičen sistem upravljanja kakovosti, zasnovan natemeljnih načelih človekovi pravic. Model se prilagaja organizaciji in je naravnan na potrebe stanovalcev, hkrati pa vključuje zaposlene, svojce in poslovne partnerje. Cilj modela E-Qualinje podpora instituciji, omogočanje učenje iz lastnega načina delovanja innadaljnji razvoj. Omogoča tudi možnost primerjave med institucijami znotraj države in Evrope ter je podlaga za certifikacijo.

Pred obeležitvijo 10. obletnice E-Qualina se je ministrica srečala z avstrijskim ministrom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Rudolfom Hundstorferjem. Ministra sta se pogovarjala o dolgotrajni oskrbi, aktivaciji prejemnikov socialnih transferjev in reorganizaciji centrov za socialno delo. V Sloveniji se že dalj časa pripravlja celovito zakonodajo s katero se bo uredilo področje dolgotrajne oskrbe tako po finančni kot po vsebinski plati. Avstrija je v zadnjem času sprejela nekatere zanimive zakonske rešitve povezane z možnostjo nege družinskih članov, zato sta se ministra  pogovarjala o pozitivnih izkušnjah na tem področju ter se dogovorila za tesnejše sodelovanje na področju dolgotrajne oskrbe.

Za učinkovit boj proti revščini in socialni izključenosti ranljivih skupin je zelo pomembno zagotoviti ustrezno finančno pomoč, omogočiti pogoje za vključitev na trg dela in dostop do kakovostnih socialnih storitev, kot so predvsem izobraževanje, zdravstvo in socialna stanovanja. Programi aktivne politike zaposlovanja morajo izhajati iz realnih potreb in možnosti posameznika in morajo biti usmerjeni v doseganje konkretnih in izvedljivih ciljev. V zvezi s tem je treba zagotoviti dobro sodelovanje med centri za socialno delo in uradi za delo, lokalno skupnostjo in delodajalci.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je z avstrijskim ministrom in njegovimi sodelavci pogovorila o avstrijskih izkušnjah na tem področju, zlasti o sodelovanju med uradi za delo in socialnimi službami in drugimi deležniki med katerimi so zlasti pomembne lokalne skupnosti in delodajalci.  Avstrijski minister je ministrico v seznanil tudi z njihovimi izkušnjami v zvezi z delom in nalogami “uradov za mlade” in “uradov za socialno varstvo”, ki pri njih opravljajo naloge, ki so po svoji vsebini podobne nalogam centrov za socialno delo. Ministrica je obiskala tudi Evropski center za socialne študije (European Centre for Social Welfare Policy and Research) na Dunaju. Tako Avstrija kot Slovenija imata izredno dobre izkušnje pri sodelovanju z Evropskim centrom za socialne študije.

Ministri s posaditvijo lip poudarili pomen čebel

Ministri iz vrst SD, mag. Dejan Židan, dr. Anja Kopač Mrak in Janko Veber so skupaj z ostalimi kolegi iz vlade v okviru akcije “Človek posadi, čebela opraši”, ki je potekala v organizaciji čebelarske zveze in družbe Medex, na Brdu pri Kranju posadili lipe, s čimer so poudarili pomen, ki ga imajo čebel za naravo in človeka. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je v izjavi novinarjem poudaril velik pomen čebel in dobro delo čebelarske zveze ter skrb čebelarjev za kranjsko čebelo, ki je eden simbolov Slovenije. Namen akcije je, da bi se na javnih površinah, kot so parki, nasadi, zelenice in drevoredi zasajale medovite rastline, ki bogatijo čebeljo pašo. Lipa je simbol naše dežele in kot drevo izredno medovito, organizatorji pa si želijo, da bi akcija dosegla namen tudi pri najširši javnosti, da bi vsak Slovenec posadil eno medovito rastlino in na ta način prispeval k skrbi za okolje in kranjske čebele.

Ministrica Kopač Mrak na Hajdini: “Brezposelnost v podravski regiji padla za 4,3 odstotke.”

V sredo, 18. marca, je na Hajdini potekala okrogla miza z naslovom Zaposlovanje mladih – izziv in priložnost za lokalno okolje. Na okrogli mizi so sodelovali ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl, predsednik Kluba ptujskih študentov Aleš Meglič, direktor podjetja Intera Peter Ladič in vodja kadrovske službe podjetja Talum Darja Vodušek Vtič. Ministrica Kopač Mrak je izpostavila ključna problema, ki vplivata na brezposelnost mladih, in sicer, pomanjkanje delovnih izkušenj ter neskladja na trgu dela zaradi visoko izobraženega kadra. Poudarila je, da je implementacija ukrepov Jamstvo za mlade dobra, saj se je brezposelnost v podravski regiji zmanjšala za 4,3%. V Sloveniji bi bilo nujno vpeljati sistem vajeništva kot ga imajo v Avstriji.

Poudarila je, da je bilo v zadnjih dveh letih 157 milijonov namenjenih zaposlovanju mladih. Ukrepi kot so usposabljanje na delovnem mestu, Prvi izziv, oprostitev plačila prispevkov, so bili zelo uspešni. Sodelujoči so izpostavili problem volonterskega pripravništva. Vlada je že sprejela sklep, da volonterskega pripravništva ne podpira. Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) gre za posebno obliko dela, ki je določena v področnih zakonih (izobraževanje, zdravstvo…). Za učinkovito ureditev instituta bi bile nujne tudi spremembe v področnih zakonih. Zato je vlada pozvala vsa pristojna ministrstva, naj spremenijo zakonodajo in preverijo, ali so obvezna pripravništva sploh potrebna, medtem ko bo ministrstvo za delo pripravilo programe za plačana pripravništva v bodoče.

 

Darja Vodušek Vtič iz podjetja Talum je povedala, da so spodbude za delodajalca in razpisi dobrodošli, da pa je ključnega pomena pri zaposlovanju, prav potreba po delu. Svetovala je, da bi morali mladi že pred končanim študijem, že v srednji šoli iskati zaposlitve. V njihovem podjetju se veliko poslužujejo kadrovskega štipendiranja, ki se je izkazalo za zelo uspešno. Peter Ladič iz podjetja Intera je izpostavil problem tudi v sistemu izobraževanja. Kader, ki ga potrebujejo v njihovem podjetju velikokrat ne dohaja novim tehnologijam, ki jih uporabljajo v njihovem podjetju, saj jih izobraževalni sistem tega ni naučil.

Predsednik MSS Tin Kampl in predsednik Kluba ptujskih študentov Aleš Meglič sta izpostavila, da si mladi želijo varnih in zanesljivih oblik dela, ki jim služijo kot orodje za osamosvajanje in preživetje. Mladi so z leti postali tudi bolj fleksibilnejši pri iskanju zaposlitve, saj jih veliko išče možnost tudi izven kraja bivanja, oz. celo v tujini. Pozdravila sta tudi reforme študentskega dela, po katerem vsako delo šteje in se tudi študentsko delo prizna kot formalne delovne izkušnje. Problem brezposelnosti mladih je medsektorski, zato bi se bilo potrebno povezati tudi z ministrstvom za visoko šolstvo in sprejeti dolgoročno strategijo, oz. načrt glede potreb po zaposlovanju na trgu dela.

Ministrica Kopač Mrak na posvetu o ekonomski demokraciji

V ponedeljek, 16. marca 2015, je v prostorih Vlade Republike Slovenije potekal posvet z naslovom “S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja”, namenjen predvsem seznanitvi posameznih izzivov na področju ekonomske demokracije v Sloveniji. Posveta so se poleg ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak udeležili tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, državni sekretar na Ministrstvu za finance mag. Metod Dragonja. Udeležba na tako visoki ravni, daje upanja, da se bodo stvari tudi na področju razvoja ekonomske demokracije končale začele premikati. Največji izziv pred katerim smo se znašli je stabilizacija poslovnega okolja in kako zagotoviti rast slovenskih podjetij. Socialni demokrati menimo, da mora rast temeljiti na znanju, inovacijah, sposobnih ljudeh in napredni infrastrukturi.

Potreba po podpori alternativnim konceptom ekonomskega in družbenega razvoja, ki bi temeljil na večji enakosti in demokratičnosti je bila prepoznana tudi s strani vlade. Tako so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pred dvema tednoma ustanovili strokovni svet za razvoj ekonomske demokracije, s ciljem priprave predloga celovite strategije razvoja različnih vidikov sodobne delavske participacije oz. organizacijske participacije zaposlenih kot nosilcev človeškega kapitala v eri znanja in analiziranja stanja na posameznih področjih v praksi ter priprave pobud in predlogov ustreznih aktivnosti za spodbujanje hitrejšega razvoja človeškega kapitala v Sloveniji.

Ekonomska demokracija z razvitim sistemom organizacijske participacije zaposlenih – s sodelovanjem delavcev pri upravljanju podjetij, udeležbi delavcev pri rezultatih poslovanja in širšega notranjega lastništva zaposlenih – ni le všečna besedna zveza. V obdobju še vedno relativno visoke brezposelnosti, še posebej brezposelnosti mladih je lahko prav način ustvarjanja bolj trajnostno naravnanih in dostojnih delovnih mest prepotreben korak. Takšne pobude ne smejo predstavljati zamujene priložnosti, ampak resno zavezanost Slovenije k zagonu gospodarstva in socialni koheziji. Če hočemo uresničiti razvojne potenciale Slovenije, je bistveno zagotovilo dostojne prihodnosti državljank in državljanov, saj so ljudje ključna razvojna priložnost Slovenije.

SD: “Pogumno naprej k večji enakosti spolov v Republiki Sloveniji.”

Socialni demokrati pozdravljamo vse večji angažma naše družbe za krepitev enakosti spolov, ki se je preko soglasne politične podpore izrazil Državni zbor na skupni seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Na seji je bil med drugim sprejet sklep, da ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi dr. Anja Kopač Mrak iz vrst SD, do konca leta 2015 pripravi zakonsko podlago za uvedbo kvot manj zastopanega spola v upravnih in nadzornih odborih gospodarskih družb.

Kot je v pobudi za sklic skupne seje poudarila ministrica dr. Anja Kopač Mrak ostaja ena od pomembnih prioritet ministrstva izboljšanje položaja žensk in odprava ovir na poti do enakosti spolov na podlagi ključnih ukrepov, ki jih ministrstvo načrtuje in izvaja. “V Sloveniji smo v zadnjih dvajsetih letih dosegli napredek tako na področju družbenega zavedanja enakosti spolov kot tudi na ravni zakonodaje,” je poudarila ministrica iz vrst SD, a je hkrati opozorila “na zaskrbljujoče podatke, ki pravijo, da vsaka druga ženska v svojem življenju doživi eno od oblik nasilja, vsaka peta fizično nasilje, ženske pa so v večji meri izpostavljene tveganju revščine, predvsem starejše ter matere, ki živijo same z otroki.”

“Ženske poleg polne zaposlitve opravijo tudi večino neplačanega dela, skrbi za otroke in gospodinjstvo,” je bila jasna ministrica, ki je v okviru ukrepov ministrstva napovedala nov strateški dokument – Nacionalni program za enake možnosti žensk in moških, ki bo opredelil ključne cilje in ukrepe do leta 2020. Ob tem ni odveč poudariti, da trenutno stanje v Sloveniji kaže, da so ženske močno pod-zastopane pri odločanju v gospodarstvu, saj upravam največjih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, predseduje kar 95 odstotkov moških.

Enakost-med-spoloma-590x332

 

“Današnjo zavezo politike, da se podpre namera ministrstva za uvedbo ženskih kvot, vidim kot iskro, ki upam, da bo zanetila tisto pravo navdušenje, spodbudo in poenotila celotno družbo, da se enakim možnostim vrata na široko odpro, ne samo preko zakonodaje, s figo v žepu, ampak zato, ker moramo delati premike na področju enakosti spolov in s tem krepiti samozavest žensk” je povedala poslanka SD in članica Odbora za delo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Marija Bačič, ki jo navdaja upanje, da smo resnično iskreni v nameri, da postanemo družba, kjer si cenjen, ker znaš, zmoreš in se trudiš, ne pa zaradi svojega spola.

“Pravica je ženskega spola,” je opozorila poslanka SD in članica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Andreja Katič ter dodala, “kako absurdno, ko pa smo ravno ženske vse pogostokrat prikrajšane različnih pravic, ki so bile tekom let, desetletij, stoletij pripete izključno moškim.” “Veseli me, da je prišel čas, ko smo ženske in moški združeni v ideji odpraviti to neravnovesje tudi skozi zakonski okvir, kar pa je še pomembneje skozi zavedanje, da smo enakopravni močnejši, da enake možnosti niso privilegij, temveč nuja, če želimo kot družba napredovati, ne pa le obstati,” je še povedala poslanka Andreja Katič.