Prispevki

Obrambna ministrica Andreja Katič sprejela predstavnike društev in zvez vojnih veteranov

Na Ministrstvu za obrambo je v organizaciji Direktorata za obrambne zadeve potekala delavnica za predstavnike društev in zvez vojnih veteranov. Na začetku je udeležence nagovorila ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je izrazila svojo namero za dobro sodelovanje z društvi in zvezami, ki na področju vojnih veteranov po njenih besedah predstavljajo pomembno vez med vrednotami, v katere so verjele generacije naših prednikov, ter sedanjostjo in prihodnostjo naše domovine. Poudarila je, da enako velja za društva na obrambnem področju in vse civilno-družbene organizacije, ki sodelujejo v sistemu civilne zaščite.
 
Ministrica Katič je spomnila, da je ministrstvo že doslej po svojih najboljših močeh negovalo vezi s civilno-družbenimi organizacijami, ter dejala, da na ministrstvu ustvarjamo še celovitejši pristop k vsebinskemu sodelovanju. Prva naloga, ki si jo je ministrstvo zastavilo s prenosom odgovornosti za društva in zveze vojnih veteranov v lanskem letu, je končana, saj so postavljeni temelji preglednega načina razdeljevanja proračunskih sredstev. Ministrica se je zahvalila predstavnikom društev in zvez za aktivno delo pri pripravi pravilnika in meril. Dejala je, da je končna formalna uresničitev najboljša rešitev, ki jo je bilo mogoče doseči v danih okoliščinah, ministrstvo pa bo skupaj z društvi in zvezami še naprej iskalo nove rešitve. 

“Skupaj z vašo pomočjo si bo ministrstvo prizadevalo, da bi bil vaš prispevek k miru, sožitju in negovanju tradicij slovenskega naroda razumljen in viden ter hkrati tudi primerno podprt tako s finančnimi sredstvi kot z drugimi oblikami pomoči, ki jih ministrstvo lahko nudi,” je še poudarila obrambna ministrica. Izpostavila je tudi, da je prav, da v javnosti raste zavest, da je obramba pomembno zagotovilo miru ter poudarila nujnost vlaganja države v obrambo, saj lahko le varna država nudi vse pogoje za razvoj gospodarstva in družbenih dobrin. Predstavniki društev in zvez vojnih veteranov so se zahvalili za dosedanje podporo ministrstva, ministrici za obrambo Andreji Katič zaželeli uspešno delo ter izrazili željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju.

Generalni sekretar MORS Boris Balant: Sodelovanje, sožitje in solidarnost med generacijami so med ključnimi dejavniki za prihodnost in blaginjo naše države

Ministrstvo za obrambo izjemno dobro sodeluje s svojimi nekdanjimi zaposlenimi v obrambnem resorju, tako v Slovenski vojski, kot tudi upravnem delu ministrstva, sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v inšpektoratih, ki delujejo znotraj Društva upokojencev MORS. Društvo je dobro organizirano in prepoznavno v javnosti ter razvija bogato društveno življenje. Na srečanju, ki je organizirano vsaki dve leti, tokrat je bilo v Šempetru pri Gorici, je približno 450 prisotnih članic in članov imel čast nagovoriti generalni sekretar MORS mag. Boris Balant, ki je najbolj aktivnim članom za uspešno delo izročil tudi plaketo MORS ter priložnostna protokolarna darila.

Generalni sekretar Balant je uvodoma izrazil veliko veselje, da je prišel na srečanje, saj je v družbi članic in članov društva, ki so polni pozitivne energije in poleta, vedno prijetno. “Zato bi se vam rad iskreno zahvalil za prispevek, s katerim ste soustvarjali obrambni resor. Tak, kot je danes, razvit in sodoben, je tudi rezultat vašega dela in izkušenj. Tega se na Ministrstvu za obrambo zavedamo, zato se vaše izkušnje in morebitne sugestije za nas zelo dragocene. Cenimo, da nas seznanjate s svojim delom in opozarjate na stvari, ki bi jih lahko izboljšali. To, da ste med seboj povezani, je za nas na ministrstvu veliko priznanje in dokaz, da se zadovoljni spominjate dni, ki ste jih delovno preživeli v naši ustanovi. Ponosni smo na vas, da se tako zavzeto posvečate organizaciji družabnih, športnih, izobraževalnih, mednarodnih, spominskih in drugih dejavnosti,” je poudaril mag. Balant ter dodal, da so sodelovanje, sožitje in solidarnost med generacijami za prihodnost in blaginjo naše države med ključnimi dejavniki.

“Zavedamo se, da je domoljubje tako ljubezen do domovine kot tudi spoštovanje do starejših generacij in njihovih prizadevanj, poleg tega pa tudi odgovornost vseh nas, da svoje izkušnje in znanje prenašamo na mlajše generacije,” je v nagovoru izpostavil Balant, saj je ministrstvo za obrambo v zadnjih letih z uresničevanjem programov za starejše zaposlene, ki pripomorejo k njihovemu dostojnemu odhodu iz aktivnega dela v pokoj, “zagotovo tudi z vašo pomočjo postalo dober zgled medgeneracijskega povezovanja in sožitja, na kar smo lahko ponosni.”

Generalni sekretar Boris Balant je povedal še, da bo MORS še naprej podpiral delovanje Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje ter medgeneracijskih informacijskih družabnih središč, saj gre za zelo dobro prakso, ki so jo skupaj z aktivnostmi ministrstva pri pripravi zaposlenih na odhod iz vojaške službe opazili tudi v širši javnosti. Upokojenkam in upokojencem je zaželel veliko zdravja in dobrega razpoloženja ter se jim zahvalil za njihov trud in za to, da so med največjimi podporniki obrambnega resorja v slovenski javnosti.

Dejan Židan začasno prevzel MORS, Miloš Bizjak ostaja državni sekretar

V petek, 10. aprila, je na Ministrstvu za obrambo potekala predaja ministrskih poslov med nekdanjim ministrom za obrambo Jankom Vebrom in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanom Židanom, ki bo do imenovanja novega ministra za obrambo vodil Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Ob tej priložnosti sta nekdanji minister za obrambo Janko Veber in minister mag. Dejan Židan v funkciji obrambnega ministra podpisala primopredajni zapisnik.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela ugotovitveni sklep, na podlagi katerega je mag. Milošu Bizjaku 9. 4. 2015 prenehala funkcija državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo. Na predlog predsednika SD in ministra mag. Dejana Židana v funkciji ministra za obrambo je vlada za državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo z dnem 10. 4. 2015 znova imenovala mag. Miloša Bizjaka. Vebra je Državni zbor na predlog predsednika vlade dr. Mira Cerarja zaradi t.i. afere Telekom razrešil v četrtek zvečer.

Minister Veber za Mladino in Večer pojasnil svoje delovanje v zvezi z analizo prodaje Telekoma

Minister za obrambo Janko Veber je v intervjujih za Mladino in Večer pojasnil zakaj je naročil informacije o posledicah za varnostni in obrambni sistem v primeru zamenjave lastnika v Telekomu. Prav tako je pojasnil, kakšne politične igrice kujejo v opozicijskih NSi in SDS z napovedjo interpelacije zoper njega ter kakšne bodo morebitne posledice sproženja domnevne afere na delovanje vlade in MORS ter varnostno-obrambnega sistema v državi.

Oba intervjuja vam zato priporočamo v branje!

Veber za Mladino: “Ko sem postal minister, sem obiskal vse oddelke, med drugim tudi upravo za zaščito in reševanje. Tam so mi predstavili tudi svoj projekt »e-call«. Gre za sistem avtomatskega nujnega klica iz avtomobila ob nesreči. Ob tem seje pojavilo vprašanje, kako bo ta sistem deloval v primeru prodaje državnega deleža v Telekomu, ki bi moral zato nadgraditi svoje omrežje. Zaposleni so mi takoj povedali, da izkušnje v drugih državah, ki so se popolnoma umaknile iz telekomov, niso dobre. Spraševali so se, ali bi bilo v tem primeru ta sistem sploh mogoče uvesti, ker izključno zasebni lastniki niso zainteresi rani za takšna vlaganja. To je bil eden izmed motivov in zato sem se dogovoril, da pripravijo analizo tveganj.”

Intervju ministra Vebra za petkovo izdajo tednika Mladina si lahko preberete na povezavi:http://skrci.me/jY4iJ

Veber za Večer: “Kot minister za obrambo sem po zakonu o vladi, zakonu o državni upravi, zakonu o obrambi, zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžan vladi poročati o varnostnih tveganjih. V tem smislu sem pripravil informacijo o posledicah za varnostni in obrambni sistem v primeru zamenjave lastnika v Telekomu. To mi nalaga zakon o vladi. 102. člen zakona o obrambi mi nalaga zagotavljanje neodvisnega telekomunikacijskega omrežja na področju varnosti, nadalje mi 102. člen zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami nalaga zagotavljanje nemotenega delovanja številke 112. Če ne bi ravnal, kakor sem, bi kršil zakone, ki sem jih omenil. Ob vsem tem ne gre zanemariti, da smo na podlagi zakona o obrambi uveljavili izločitev informacijskega sistema iz skupne državne informacijske mreže. Našega informacijskega sistema pač ne moremo obravnavati enako kot na drugih področjih v državi. In to je pravna podlaga, da opozorim na to, kaj lahko pomeni zamenjava lastništva operaterja, ki za nas opravlja več kot 90 odstotkov storitev.”

Intervju ministra Vebra za sobotno izdajo časnika Večer si lahko preberete na povezavi:http://skrci.me/gwhrc