Prispevki

Minister Židan: “Prvo leto dela MKGP zelo uspešno, med prioritetnimi nalogami zdaj Zakon o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti.”

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) mag. Dejan Židan je skupaj z državnima sekretarjema, mag. Tanjo Strniša in Miho Marenčejem predstavil dosežke ministrstva ob 1. obletnici dela v Vladi Republike Slovenije, predstavljeni pa so bili tudi načrti ministrstva za prihodnje obdobje. Minister Židan je minulo leto ocenil za zelo uspešno in naporno, posebej pa je pohvalil sodelavce, ki so pomagali izpeljati številne projekte, predpise in druge naloge ministrstva.

“Predlog zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi je tik pred sprejetjem na vladi in je skladen s koalicijsko pogodbo,” je ob tem napovedal kmetijski minister Židan in dodal, da bo zakon v DZ predvidoma sprejet do konca leta, nato pa bo sledila še priprava sprememb zakona o gozdovih. Vlada je namreč pri pregledu najboljših praks v EU ugotovila, da se lahko v okviru načrtovanega državnega gozdarskega podjetja najbolje uresničijo pričakovanja in zaveze iz koalicijske pogodbe. Minister Židan je poudaril, da bo državno gozdarsko podjetje omogočilo nov zagon gozdno-lesne verige in spodbudilo tuje ter domače naložbe v slovensko lesnopredelovalno industrijo, ki jo namerava vlada oživiti.

Minister Židan je med najpomembnejšimi dosežki MKGP v prvem letu vlade izpostavil sprejetje Programa razvoja podeželja, ki ga je Slovenija med prvimi državami v EU sprejela v mesecu februarju letošnjega leta in zajema 1,1 milijarde evrov vreden paket izvajanja ukrepov kmetijske politike. Poudarek programa je predvsem na mladih in na okoljskih ukrepih. Nadalje je minister Židan izpostavil novo subvencijsko kampanjo in se ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so sodelovali pri hitrejši pripravi in implementaciji same sheme. V osnovno shemo plačil se je tako prijavilo 57.285 kmetijskih gospodarstev, za shemo mladi kmeti pa 3.747 kmetijskih gospodarstev.

Kot zelo pomemben dosežek MKGP je minister Židan izpostavil novo inštitucijo Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, kjer proaktivno delovanje varuha uspešno ureja številne naloge. Prav tako je pomemben dosežek ministrstva tudi sprejem Uredbe o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki omogoča manj administriranja in preko katere se lahko kmetija med drugim ukvarja tudi s socialnimi dejavnostmi na podeželju. Minister Židan je opozoril tudi na sprejet Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin, za katerega so minuli teden v Državnem zboru glasovali vsi prisotni poslanci in poslanke ter na sistemski zakon o agrarnih skupnostih, ki je v parlamentarnem postopku.

Zaradi viškov oziroma presežkov hrane, ki so nastali zaradi ruskega embarga, pa se je ministrstvo angažiralo na številnih področjih promocije, tako se prva akcija za jabolka že izvaja, konec tedna pa se bo začela izvajati še akcija za promocijo mleka. Minister Židan je še poudaril, da je Slovenija z namenom uveljavljanja ciljev in interesov zelo aktivna na mednarodni ravni, tako na ravni vzpostavljanja dobrih odnosov in sodelovanja z državami EU, kot z drugimi državami ter mednarodnimi institucijami.

“Mi potrebujemo prijatelje, tudi za to, da lažje uveljavimo svoje interese, ki so včasih drugačni kot interesi nekaterih drugih članic,” je dejal Židan. Ena takšnih zadev je zagotovo vprašanje terana, ki ga je Slovenija na trgu EU zavarovala z zaščiteno označbo porekla, a zdaj Hrvaška po nekaj letih zaščito izpodbija. Kot je dejal minister, po posredovanju obsežnih pojasnil Evropski komisiji zaenkrat niso dobili nobenih dodatnih vprašanj, zato meni, da je bil Bruselj s pojasnili Slovenije zadovoljen.

Med prioritetami dela ministrstva je minister Židan izpostavil aktivnosti pri projektu za razglasitev Svetovnega dneva čebel, ki je pomembna predvsem iz razloga zaščite čebel kot opraševalke, varovanja okolja ter obenem tudi prepoznavnostjo prehranskih produktov ter Slovenije kot turistične destinacije. Minister Židan je izrazil zadovoljstvo tudi nad novim ribiškim skladom za obdobje 2014-2020, v katerem bo Sloveniji iz evropskih in domačih sredstev na voljo 32,6 milijona evrov.

V nadaljevanju je državna sekretarka mag. Tanja Strniša podrobneje predstavila Program razvoja podeželja ter njegovo nadgradnjo. Državni sekretar Miha Marenče pa je podrobneje predstavil aktivnosti pri sanaciji gozda po lanskem žledu ter velikem pojavu podlubnikov; podrobneje pa je spregovoril o aktivnostih pri sprejemanju Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS. Marenče je tudi pojasnil, da je letošnje leto na gozdarskem področju najbolj zaznamoval lanski žled, ne le zaradi pospravila poškodovanega lesa, ampak tudi zaradi velikega pojava podlubnikov. V letu in pol so iz gozdov sicer pospravili več kot dve tretjini poškodovane lesne mase, kar po Marenčejevih besedah pomeni, da “smo edinstven primer v primerjavi s sosednjimi državami, ki so imele podobne težave”.

Minister Židan: Zelo podpiram spodbujanje približevanja lokalne hrane potrošniku v urbanem okolju

Minister za kmetijstvo, gozdarsto in prehrano mag. Dejan Židan je obiskal tržnico hrane, ki je izključno iz lokalnega okolja. Gre za pilotni projekt spodbujanja približevanja lokalne hrane potrošniku v urbanem okolju. Center biotehnike in turizma GRM Novo Mesto je na Zaloški cesti v Ljubljani pri gostilni Jurman organiziral prvo Tržnico lokalne hrane.

Učenci novomeškega Centra na njej prodajajo izborno lokalno pridelano zelenjavo, sir, mesnine, moko, kruh, vina, olja in vse drugo, kar običajno gospodinjstvo potrebuje za običajen teden. Veliko proizvodov je tudi pridelanih s strani Centra GRM, zagotovljajo pa tudi ponudbo drugih prehranskih proizvodov, na primer svežih prepeličjih jajc in ekološkega likerja iz smrekovih vršičkov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira tovrstne aktivnosti spodbujanja informiranja, pospeševanja, prodaje oziroma ponudbe lokalne hrane, zato se je tržnice udeležil tudi minister Dejan Židan. Pri tem pilotnem projektu gre za obetaven poskus spodbujanja pozitivnih odnosov v prehranski verigi.

Židan: Kmetijski ministri EU na zasedanju v Bruslju tudi o GSO in razmerah na trgu prehrane

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, med njimi slovenski minister mag. Dejan Židan, so na tokratnem zasedanju Sveta EU obravnavali vrsto pomembnih vsebin. Komisija je podala informacijo glede nadaljnjih korakov pri obravnavi zakonodajnega predloga, ki združuje obstoječi šolski shemi za sadje in zelenjavo ter za mleko. Slovenski kmetijski minister Židan je pozval k pripravi poenostavitve šolske sheme mleka. “To bi nam omogočilo, da damo dodatne količine mleka šolarjem in s tem ugodno vplivamo na prehranjevalne navade, hkrati pa s trga umaknemo del mleka,” je minister pojasnil za medije v Bruslju.

Zasedanje ministrov EU 1

Minister Židan je opozoril tudi na težavo hitrega padanja cen pri svinjskem mesu. Gre sicer za težavo, tako Židan, ki je v nekaterih državah bolj prisotna kot v Sloveniji, ki je nedavno izvedla pomembno akcijo označevanja svinjskega mesa in ugotovila kar nekaj primerov, ko skušajo tuje meso označiti kot slovensko. Če omenjeno težavo odpravljamo sami, pa na slovenski trg prihajajo meso in mlečni izdelki po neobičajno nizkih cenah, ki so celo nižje od cen v državah, od koder ti proizvodi prihajajo. “To lahko označimo kot predatorsko dejanje in Evropsko komisijo sem pozval, da državam članicam predstavi ukrep, kako naj proti takšnim praksam ukrepamo,” je dejal Židan. Težave na trgu prehrane so bile izpostavljene predvsem v luči nedavne odločitve Rusije, da za eno leto podaljša prepoved uvoza nekaterih kmetijsko-živilskih proizvodov s poreklom EU.

Zasedanje ministrov EU 2

Minister Židan pričakuje tudi težave pri sadju, zlasti pri jabolkih. Slovenija je tako pozvala, da se pri pripravi reševalnega paketa za to področje ne upoštevajo le države, ki izvažajo v Rusijo, temveč tudi države, ki jih ruski ukrepi posredno prizadenejo. “Lani smo denimo izvajali ukrep, ko smo s trga umaknili 3000 ton sadja in ga pomemben del namenili humanitarnim organizacijam,” je povedal Židan. Komisija je na zasedanju kmetijskih ministrov predstavila tudi ugotovitve iz pregleda postopka odločanja o gensko spremenjenih organizmih (GSO) ter predlog uredbe, ki naj bi državam članicam dal možnost prepovedi oz. omejitve uporabe gensko spremenjene hrane in krme. Predstavljeni predlog je po Židanovih besedah zelo slab, nedodelan in države potiska v nejasen položaj. Ministri so zato komisijo pozvali, da ga izpopolni.

Zasedanje ministrov EU 3

Minister Židan je kolege v Bruslju tudi obvestil o mednarodni ministrski konferenci, ki jo na temo kmetovanja brez GSO 21. avgusta pripravlja Slovenija. “Vesel sem, da se je vabilu na konferenco že odzval predsedujoči, luksemburški kmetijski minister, prav tako je udeležbo že potrdilo več ministrov,” je povedal in dodal, da je v Bruslju predstavil tudi rezultate mednarodne konference o gozdovih, ki je maja potekala v Sloveniji in katere ključno sporočilo je, da moramo skrbeti za gozdnatost. Na tokratnem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki prvič poteka pod predsedovanjem Luksemburga, so se ministri sicer seznanili tudi s programom oz. prednostnimi nalogami predsedujoče države članice v drugi polovici leta 2015.

Zasedanje ministrov EU 4

Več o tokratnem zasedanju Sveta ministrov EU, pristojnih za kmetijstvo in ribištvo, na povezavi: http://skrci.me/K5A07

Minister Židan verjame v pravico potrošnika vedeti o kakovosti mesa

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je objavo seznama mesnic in razsekovalnic mesa, v katerih so pristojni inšpektorji izvedli nadzor nad sledljivostjo mesa, pospremil z besedami, da verjame v “pravico potrošnika vedeti”. Vsem, ki so se znašli na seznamu, pa predlaga, naj naredijo vse, da jih na prihodnjih ne bo. Potrošnik ima pravico vedeti, kakšen je postopek pridelave hrane v celotni verigi od kmetijskega zemljišča do trgovine, je minister dejal v izjavi za medije. Zaveda se sicer, da se bo marsikdo s seznama vprašal, ali je bila objava res nujna, vendar pa je to po oceni ministra napačno vprašanje.

“Pravilno vprašanje je, kaj narediti, da jih v prihodnje na tovrstnih seznamih ne bo,” je pojasnil minister iz vrst SD. Po njegovih besedah je koristno, da pristojni organ po končanem inšpekcijskem nadzoru javnost obvesti o izsledkih, zlasti o tistih napakah, ki bi lahko vplivale na varnost potrošnikov. “Da bi razjasnili tovrstna strokovna vprašanja, pa je prav, da uprava za varno hrano seznam še dodatno obrazloži,” je povedal minister Židan.

V vsakem primeru pa Židan na objavo seznama gleda pozitivno, zato želi, da bi uprava še naprej izvajala nadzor, ki je opredeljen s programom dela. Prav tako si želi, da bi bilo njihovo delo javno, strokovno in učinkovito. Vsem, ki so na tem in so bili na prejšnjih seznamih, pa predlaga, da “naredijo vse, da ne bodo na prihodnjih seznamih”. Minister Židan je sicer še poudaril, da je kakovost mesa v Sloveniji še vedno na zelo visokem nivoju, zato so lahko potrošniki brez skrbi pri kupovanju mesa v slovenskih mesnicah.

Veterinarji so v času od 22. aprila do 31. maja izvedli poseben pregled v 40 razsekovalnicah prašičjega mesa, štirih razsekovalnicah perutninskega mesa in 69 mesnicah. Osem mesnic so pregledali skupaj s Finančno upravo RS, ki je preverjala izpolnjevanje zahtev iz svoje pristojnosti. Skupaj so tako izvedli 113 pregledov, v 60 primerih pa so ugotovili kršitve zakonodaje, od tega v 13 razsekovalnicah za rdeče meso in v 47 mesnicah. Seznam vseh kršiteljev so objavili na spletni strani ministrstva.

Državna sekretarka Strniša na kmetijskem forumu v okviru Expo 2015 poudarila pomen spodbujanja lokalne pridelave hrane

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša se je udeležila mednarodnega kmetijskega foruma v okviru svetovne razstave Expo 2015. Tridnevni forum je v Milanu potekal pod geslom “Od Expa 2015 in še naprej: s kmetijstvom hraniti planet”. Osrednja tema svetovne razstave Expo 2015, ki letos poteka pod sloganom »Hrana za planet, energija za življenje« je torej hrana in prehranska varnost. Med največjimi globalnimi izzivi za kmetijstvo je vprašanje, kako zagotoviti hrano za rastoče svetovno prebivalstvo – do leta 2050 naj bi bilo na svetu že devet milijard ljudi – ne da bi ogrozili omejene naravne vire.
 
Državna sekretarka Tanja Strniša je v svojem nagovoru poudarila pomen spodbujanja lokalne pridelave hrane, tako za zagotovitev prehranske samooskrbe kot za ohranjanje tradicionalne lokalne gastronomije. Izpostavila je dejstvo, da je kmetijstvo več kot zgolj sektor, ki prideluje hrano, saj imamo ljudje do hrane tudi poseben odnos – je namreč pomemben element družbeno-kulturne identitete. Iz tega vidika je tematika, ki jo naslavlja EXPO 2015, dobrodošla, pa tudi aktualna, saj je ravno nacionalna zavest v povezavi z lokalnim okoljem, podeželjem, hrano eden od gonilnih sil lokalnega gospodarskega razvoja, ki svoje priložnosti najde tudi v koraku s spremljajočimi dejavnostmi, kot npr. turizem.

Tanja Strniša na Expo 2015

“Ohranjanje tradicionalnih znanj, veščin in lokalnih posebnosti je pomembno ne samo z vidika nacionalne identitete, ki se z globalizacijo in odprtostjo vse bolj izgublja, pač pa pomeni pomembno priložnost za ekonomski razcvet in širšo prepoznavnost nekega lokalnega okolja,” je še poudarila Strniša, ki je v svojem nagovoru zbranim delegacijam iz več kot 140 držav predstavila tudi pobudo Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za razglasitev 20. maja, svetovnega dneva čebel.

Minister Židan: Prihodnost slovenske hrane odvisna od potrošnika

Prihodnost slovenske hrane je odvisna od potrošnika, ki naj bi izdelke lokalne kakovosti prepoznal in jih tudi izbral, je na okrogli mizi o kakovosti zaužite slovenske hrane povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. “Pri tem bo kupcu poleg že obstoječih označb kakovosti v prihodnje pomagala tudi enotna označba izbrana kakovost,” je še poudaril kmetijski minister in predsednik SD.

Glede označevanja kakovosti prehranskih izdelkov je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Židan na dogodku v Ljubljani poudaril, da smo ujetniki evropske zakonodaje in država nima pravice od proizvajalcev zahtevati, da napišejo izvor surovine. Obstaja pa možnost, da se proizvajalec sam odloči, da napiše izvor surovine, kot npr. jogurt iz slovenskega mleka, je povedal Židan. V tem primeru lahko država te trditve preverja in nadzira proizvajalce. Kot je izpostavil Židan, bodo izdelki iz domače surovine oziroma proizvodi, narejeni v Sloveniji, na trgovskih policah, če jih bo potrošnik zahteval. Po njegovih besedah je pomembno iskati kakovostne slovenske proizvode. Da bi jih lažje prepoznali, je treba slediti uradnim označbam kakovosti, ki jih podeljujejo državne institucije, ter označbam proizvajalcev. Po napovedih ministra se bo 1. januarja prihodnje leto začela implementacija enotne označbe izbrana kakovost, ki bo olajšala prepoznavanje kakovostnih slovenskih proizvodov. Sprva so soglasje za to označbo znotraj prehranske verige dosegli na področju mlečnih izdelkov. Sledilo pa bo še sedem segmentov prehranske verige, je dodal minister Židan.

Najbolj kakovostni izdelki v Sloveniji nosijo že označbo višje kakovosti, ki jo podeljuje ministrstvo za kmetijstvo. Trenutno jo imajo nekateri siri, med, jajca in mesni izdelki. Raziskava o prepoznavnosti te označbe, ki jo je v letih 2013 in 2015 izvedla Mlekarna Celeia z raziskovalno hišo Aragon, pa je pokazala, da se je odstotek prepoznavnosti te označbe med slovenskimi potrošniki zvišal. O tržnih raziskavah je na okrogli mizi spregovoril tudi Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Poudaril je, da je mogoče opaziti razliko med tem, kaj potrošniki govorijo, da bi želeli kupovati, in tem, kaj dejansko kupujejo. Slovenski potrošnik je pri nabavi hrane namreč pogosto tržno usmerjen, četudi pri tem naredi kompromis na račun porekla ali kakovosti.