Prispevki

UNESCO podprl Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco v Ljubljani

Unesco je potrdil predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi dr. Jernej Pikalo, da bi ustanovili mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco, ki bi deloval pod okriljem Unesca v Ljubljani. Dokončno se bo predlog potrjeval na novembrski generalni konferenci UNESCO.

Center bi vladam, organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti svetoval o sistemskih in strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bi pri razvijanju in širjenju zmogljivosti, med drugim z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja. V začetni fazi bi ga gostili na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) v Ljubljani.

“Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav, tehnologije in razprav na področju umetne inteligence različnim deležnikom po vsem svetu zagotavljal tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence,” so poudarili na MIZŠ, ki ga vodi minister iz vrst SD dr. Pikalo.

V Sloveniji imajo raziskave in razvoj umetne inteligence dolgo tradicijo, saj so začele že v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, kamor segajo tudi začetki umetne inteligence v svetu nasploh. Danes imamo 15 laboratorijev, v katerih se z umetno inteligenco ukvarja okoli 300 raziskovalk in raziskovalcev.

Minister Židan za uvrstitev lipicanca na seznam kulturne dediščine UNESCO

Na pobudo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana in ministrice za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar se je sestala delovna skupina, ki je proučila predlog za vpis lipicanca na UNESCO seznam kulturne dediščine. Poleg predstavnikov obeh ministrstev, so bili v delovni skupini tudi predstavniki Kobilarne Lipica. K pobudi so že pristopile kobilarne lipicancev iz Madžarske, Hrvaške, Romunije in Italije. Delovna skupina je podprla predlog in ugotovila, da je k projektu potrebno vključiti tudi Slovenski etnografski muzej, kot koordinatorja varstva žive kulturne dediščine. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) je specializirana agencija znotraj Organizacije združenih narodov, katere glavni cilj je prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti in kulture z namenom poglobiti splošno spoštovanje pravice, zakona prava ter človekovih pravic in osnovnih svoboščin.
 
Kobilarna Lipica je pred dnevi praznovala 435 let od svoje ustanovitve in začetka reje lipicanske pasme konj. Danes vzreja lipicancev poteka v kobilarnah v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Romuniji, Hrvaški, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v manjšem obsegu pa tudi drugod po svetu. Minister Židan je na sestanku, ki ga je imel s predstavniki Kobilarne Lipica in direktorjem kobilarne lipicancev v Pibru izrazil veliko podporo pobudi za vpis lipicanca na UNESCO seznam. Na sestanku so se dogovorili tudi o nadaljnih korakih pri projektu. Kobilarna Lipica bo pripravila pismo o nameri, da pristopi k projektu za vpis lipicanca na seznam UNESCO. Namero Kobilarne Lipica bo v nadaljevanju potrdila tudi vlada, saj ima nominacija tudi finančne posledice. Aktivnosti promocije in ozaveščanja javnosti o pobudi pa bodo potekale tudi na letošnjem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.