Prispevki

Pred Državnim zborom prisegla 13. slovenska vlada s tremi ministri iz vrst SD

Državni zbor je na glasovanju potrdil 16-člansko ekipo nove Vlade Republike Slovenije. S tem je Slovenija dobila 13. vlado, ki jo sestavljajo stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Vodja Poslanske skupine SD Matjaž Han je v DZ spomnil, da bo tokratna vlada novost, saj bo prisegla kot prva manjšinska vlada v Sloveniji. “Gre za nekaj novega v našem političnem sistemu,” je med sejo DZ, na kateri so poslanci glasovali o predlaganih ministrih, dejal vodja poslancev SD Han. Ker bo vlada manjšinska, bo po njegovem mnenju zahtevnejše sprejemati odločitve in bo potrebnih veliko več usklajevanj in dogovorov. Han ob tem upa, da bo to mogoče celo pripomoglo k temu, da ne bodo sprejemali toliko zakonov, temveč bodo tisti, ki jih bodo obravnavali, res usklajeni.

Peterica strank se je s koalicijsko pogodbo med drugim zavezala, da bo spoštovala načela pravne države in medgeneracijske soodvisnosti. Predstavniki koalicije so večkrat izpostavili tudi zavzemanje za višjo stopnjo politične kulture in ravni komuniciranja, med največje prioritete pa so uvrstili ureditev razmer v zdravstvu. V vladi bodo sodelovali tudi vsi predsedniki koalicijskih strank z izjemo predsednika Socialnih demokratov mag. Dejana Židana, ki je bil izvoljen za predsednika DZ.

Novoizvoljeni ministri in ministrice so pred Državnim zborom zaprisegli, da bodo “spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije”, sledila pa je že prva seja novoizvoljene vlade, ki je bila namenjena imenovanju nekaterih državnih sekretarjev. Na večini ministrstev so primopredaje poslov potekale že naslednji dan.

Novi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, ki je bil imenovan tudi za podpredsednika vlade, je ob prevzemu poslov od dosedanje ministrice Makovec Brenčič med prvimi nalogami, ki se jih namerava lotiti, izpostavil pregled, kako daleč sta pripravi zakona o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti. Pri delu mu bo vodilo predvsem koalicija pogodba, je dejal.

Pikalo je na ministrstvo prišel skupaj z novim državnim sekretarjem dr. Jernejem Štromajerjem, ob predaji pa je med svojimi prvimi nalogami napovedal pregled, kako daleč je priprava nekatere zakonodaje. Med drugim namerava pregledati, kako daleč je priprava popravkov zakonodaje, ki se nanaša na osnovne in srednje šole, ter kakšno je financiranje vzgoje in izobraževanja.

Vse, kar namerava delati, je sicer po njegovih besedah že natančno opredeljeno v koalicijski pogodbi. “Ta me zavezuje in v tej smeri bomo delali,” je dejal šolski minister iz vrst SD.

Nova ministrica za pravosodje Andreja Katič je ob primopredaji poslov z dosedanjim ministrom Klemenčičem napovedala, da bodo nadaljevali vse odprte projekte, kar se tiče že pripravljene zakonodaje pa, da jo bodo znova vložili v postopek.

Katičeva je ocenila, da ministrstvo za pravosodje prevzema v zelo dobri kondiciji in da je pripravljenih veliko projektov, ki sicer niso ugledali luč sveta. “V tem mandatu je bilo opravljenega zelo veliko dela in verjamem, da bomo uspešno nadaljevali pot z vsemi projekti, ki so v delu,” je dejala nova pravosodna ministrica iz vrst SD.

Novi minister za kulturo Dejan Prešiček je prevzel posle od dosedanjega ministra Peršaka. Ob primopredaji je Prešiček dejal, da se zaveda, kako široko področje prevzema. V kulturi je veliko odprtih vprašanj, za katere pa verjame, da jih bo z dialogom, dobrim delom, zastavljenimi prioritetami in cilji možno realizirati.

“Zelo težko dam objektivno oceno na to, v kakšnem stanju je ministrstvo. Upam, da v čim boljšem. Se mi pa zdi, da je v tem mandatu rešilo kar nekaj stvari, še veliko pa jih je odprtih, kar je normalno,” je povedal kulturni minister iz vrst SD.

Napovedal je, da se bo v prvi vrsti zavzel za postopen dvig proračunskih sredstev za kulturo, s čimer bi “imeli malo več manevrskega prostora”. V koalicijski pogodbi je zapisana namera, da bi jih do leta 2020 postopno dvignili na 0,5 odstotka BDP, s tem pa bi prišli na raven, ki je bila kulturi namenjena v letu 2009. To je tudi leto, ko so začela sredstva za kulturo padati.

Vlada na dvodnevnem delovnem obisku v Pomurju

Ministri in državni sekretarji iz vrst SD so se 15. in 16. septembra udeležili vladnega obiska v pomurski regiji. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je v okviru obiska med drugim obiskala Območno službo zavoda RS za zaposlovanje v Murski Soboti. Na temo paketa pomoči najšibkejšim je ministrica sodelovala tudi na dveh posvetih. Stopnja brezposelnosti v tem delu Slovenije je nad slovenskim povprečjem. Zaposlitvena slika, po besedah ministrice žal še vedno ni dobra. Preveč je dolgotrajno brezposelnih. Brezposelnost med mladimi se je sicer znižala vendar predvsem zaradi odhodov mladih v tujino. Zavod RS za zaposlovanje aktivno sodeluje z delodajalci, odprli so tudi pisarno za delodajalce, več je terenskega dela. Kljub visoki brezposelnosti pa delodajalci težko dobijo primerne delavce. Najbolj povprašujejo po delavcih v kovinsko predelovalni industriji, gradbeništvu, ki jih na trgu dela primanjkuje.

Kopač Mrak v Zavodu za zaposlovanje MS
 
Zavod RS za zaposlovanje na osnovi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015, izvaja postopke za priznanje pravice do povrnitve prispevkov za socialno varnost delodajalcem. Ta ukrep je doslej uveljavljalo 99 delodajalcev in sicer za 412 oseb. Skupna višina vseh izplačil delodajalcem v tem obdobju znaša 1,1 mio evrov. Ministrica je napovedala nove ukrepe na področju reševanja brezposelnosti v okviru nove finančne perspektive, ki bodo namenjeni prav dolgotrajno brezposelnim in težje zaposljivim.

Kopač Mrak v CSD Ljutomer

Ministrica Anja Kopač Mrak je v ovkiru obiska v Prekmurju obiskala tudi CSD Ljutomer in CSD Murska Sobota, kjer je sodelovala na posvetu na temo paketa pomoči oziroma odpisa dolga. Namen posvetov je dodatno informiranje javnosti glede možnosti odpisa dolgov. Na obeh posvetih so poleg predstavnikov centrov za socialno delo sodelovali tudi predstavniki podjetij in župani. Na podlagi pogovora je svojo namero k podpisu sporazuma o odpisu dolga izrazilo še nekaj občin. Ministrica Kopač Mrak je delovni obisk vlade v Pomurju zaključila s Skupnim srečanjem – Regionalni razvojni dialog za Pomursko regijo.

Strniša pri Kmetijsko-gozdarski zbornici MS

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša je v okviru vladnega obiska najprej obiskala kmetijo Gorana Škaperja v Puconcih, kjer so ji predstavili delovanje kmetije, ki se ukvarja predvsem s prašičerejo, sredstva za investicije pa je prejel tudi iz ukrepov Programa razvoja podeželja 2007 – 2013. V nadaljevanju obiska se je državna sekretarka Strniša sestala z vodstvom območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota. Seznanila se je s trenutno problematiko kmetovanja v Pomurju in z aktivnostmi, ki s tem v zvezi potekajo na KGZ Murska Sobota, s potekom izvajanja Skupne kmetijske politike in s samim delovanjem zavoda.

Tanja Strniša na kmetiji v Veržeju

V popoldanskem delu obiska je državna sekretarka Tanja Strniša obiskala še kmetijo mladega prevzemnika Saše Seršena v Veržeju, ki je sredstva za kmetovanje kot mladi prevzemnik prav tako pridobil iz Programa razvoja podeželja 2007 – 2013. Prvi dan regijskega obiska v Pomurju je državna sekretarka Strniša zaključila z ogledom Mešalnice Jate Emona v Križevcih pri Ljutomeru. Mešalnica krmil Ljutomer je bila zgrajena že leta 1962, leta 1974 je bila dograjena sušilnica s skladišči, opravlja pa dejavnost odkupa žit z njive, sušenja in njihovega skladiščenja za potrebe lokalnih rejcev. Podjetje Jata Emona d.o.o. je za investicije pridobilo sredstva v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2007–2013.

Strniša v podjetju Jata Emona Križevci

V okviru obiska Vlade Republike Slovenije v pomurski regiji je ministrica za obrambo Andreja Katič obiskala Vojašnico Murska Sobota, Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Murska Sobota ter Regijski center za obveščanje Murska Sobota, kjer se je srečala tudi s predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota, z županom Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandrom Jevškom pa je podpisala Pismo o nameri za vzpostavitev regijskega reševalnega centra na območju občine. Ta bo različne reševalne službe, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, združil na eni lokaciji in bo postopno prerasel v logistični, vadbeni in upravni center.

Katičeva z vojaki v PomurjuPo podpisu Pisma o nameri je ministrica Andreja Katič v izjavi za javnost dejala, da jo veseli, ker je od pobude do podpisa pisma preteklo malo časa. Za učinkovito zoperstavljanje in pomoč ob nesrečah je, kot je dejala, nujno zagotoviti ustrezna sredstva. Poudarila je, da je zaradi omejenih resursov potrebno sodelovanje in podpis je dober primer, pri čemer verjame, da se bo projekt odlično razvijal. Ko bo center zaživel, bo Ministrstvo za obrambo vanj preselilo Regijski center za obveščanje Murska Sobota, Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Murska Sobota, skladišče iz vojašnice v Murski Soboti, pa tudi del logističnega centra iz Roj pri Ljubljani.

Ministrica Katič z gasilci ob obisku v Pomurju

Župan dr. Aleksander Jevšek je izrazil prepričanje, da bo z združitvijo vseh enot zaščite in reševanja na enem mestu ukrepanje ob nesrečah učinkovitejše, saj bo omogočeno smotrnejše načrtovanje, usposabljanje in ukrepanje. Poudaril je tudi, da gre za čezmejni projekt, h kateremu so že povabili Avstrijo in Madžarsko. Mestna občina Murska Sobota bo za projekt vzpostavitve regijskega reševalnega centra zagotovila potrebna stavbna zemljišča ter projektno tehnično dokumentacijo, pri gradnji reševalnega centra pa se bo potegovala tudi za razpoložljiva sredstva EU.

Katič in Jevšek ob podpisu

Ministrstvo za obrambo bo zagotovilo strokovno pomoč in podporo projektu tako pri dopolnitvi uredbe o lokacijskem načrtu kot pri pridobivanju ustrezne podpore projektu s strani pristojnih organov sosednjih občin za namen kandidiranja za sredstva EU ter v okviru možnosti sodelovalo pri sofinanciranju gradnje regijskega reševalnega centra.

Židan in Kopač Mrak v Gornji Radgoni

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je udeležil drugega dne regijskega obiska Vlade RS v Pomurju, ki se je začel z vladnim posvetom na Gradu Negova. V nadaljevanju programa je obiskal podjetje Kodila, Biotehniško šolo Rakičan, Krajinski park Goričko ter podjetje Radenska. Dan so ministri zaključili s skupnim srečanjem s predstavniki občin in gospodarstva v Radencih, kateremu je sledil še podpis zavez proizvajalcev brezalkoholnih pijač.

Židan v podjetju Radenska

Drug dan vladnega obiska so se ministri najprej sestalni na skupni seji. V nadaljevanju dopoldanskega dela vladnega obiska se je minister Židan skupaj s predsednikom vlade Cerarjem udeležil obiska v podjetju Kodila d.o.o. Predelava mesa je že tradicija družine Kodila, ki jo nadaljuje že tretja generacija. Leta 2000 je Janko Kodila pri 33 letih prevzel mesnico od svojega očeta in začel razvijati lokalne posebnosti in tradicionalno kulinariko. Že na začetku si je prizadeval za zaščito prekmurske šunke.

Židan pri Kodili
 
Sledil je skupen obisk Biotehniške šole Rakičan – ministru Židanu in ministrici za izobraževanje, znanost in šport Maji Makovec Brenčič je ravnateljica šole Simona Potočnik predstavila delovanje šole, ki že več kot 75 let izobražuje strokovne kadre v kmetijstvu. V tem času so izobrazili številne strokovnjake, ki so imeli pomembno vlogo in vpliv na razvoj ter dosežke kmetijstva v Pomurju in širše v Sloveniji. Izobraževanja v šoli se izvajajo v specializiranih učilnicah in na velikem posestvu, na katerem so polja, zelenjavni vrt, zeliščni vrt, sadovnjak, rastlinjak, meteorološka postaja, čebelnjak in drugo. Biotehniška šola Rakičan je bila dvakrat izbrana za najlepšo urejeno srednjo šolo v Sloveniji, v okviru izvajanja PRP 2007-2013 pa je pridobila tudi sredstva na javnem razpisu ukrepa 111 »Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu«.

Židan v Krajiskem parku Goričko 
 
V popoldanskem delu obiska je minister Židan obiskal Krajinski park Goričko, kjer se je z zaposlenimi v parku pogovarjal o njegovem delovanju in o aktualnih temah na področju varstva narave. Opaziti je namreč slabšanje stanja biotske in krajinske pestrosti zaradi intenziviranja kmetijske rabe v dolinah potokov in opuščanja rabe ekstenzivnejših kmetijskih površin na pobočjih in suhih tleh. Sledil je obisk podjetja Radenska d.o.o. v Radencih, kjer se je minister srečal z vodstvom podjetja, pokazali pa so mu tudi proizvodne obrate oz. polnilnico pijač. Minister Židan se je pozno popoldne udeležil skupnega srečanja – regionalnega razvojnega dialoga za Pomursko regije Vlade RS in predstavnikov pomurske regije.

Vlada na zaključnem posvetu v Radencih
 
Drugi dan regijskega obiska v Pomurju je kmetijski minister Dejan Židan zaključil z udeležbo pri podpisu zavez industrije pijač. Zaveze so podpisali predstavniki GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in predstavniki podjetij industrije pijač in sicer za namen spodbujanja zdravega življenjskega sloga, podpore izboljšanja stanja na področju javnega zdravja in kot prispevek k doseganju ciljev nacionalne prehranske politike. Regionalni obisk vlade se je zaključil v Radencih, kjer je potekal razvojni dialog med Vlado Republike Slovenije in predstavniki lokalnih oblasti, nevladnih organizacij in gospodarstva.

Židan: Na predlog MKGP je Vlada RS namenila 3.000 ton sadja in zelenjave humanitarnim organizacijam in javnim zavodom

Zaradi viškov sadja in zelenjave, ki so nastali kot posledica ruskega embarga, bo Slovenija s trga umaknila 3.000 ton teh kmetijskih proizvodov in jih namenila humanitarnim organizacijam ter javnim zavodom. Vlada Republike Slovenije je tako na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana na svoji 50. redni seji sprejela sklep in izdala Uredbo o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo. Uredba določa vrsto ukrepov, upravičence, pogoje in postopke za dodelitev pomoči za nadaljnje izredne začasne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo na podlagi Delegirane uredbe Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave.

Ukrepi so namenjeni stabilizaciji trga s svežim sadjem in zelenjavo ter ustalitvi cen. Uredba vzpostavlja nadaljnje začasne izredne ukrepe podpore za sektor sadja in zelenjave za preprečevanje in obvladovanje kriz in sicer kot odziv na krizo zaradi podaljšanja ruskega embarga do avgusta 2016. Skupna količina pridelka, do katere je Slovenija upravičena, je 3.000 ton svežega sadja oziroma zelenjave, ki ga Slovenija v celoti namenja za ukrep umik s trga z brezplačno razdelitvijo. Višina sredstev EU za plačilo ukrepa je 1.190.000 EUR.

Uredba predvideva umik s trga z brezplačno razdelitvijo celotne kvote 3.000 ton dobrodelnim organizacijam in ustanovam, ki jih v ta namen odobri država (Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas), ter vzgojno-izobraževalnim zavodom, vpisanim v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje (vrtcem, osnovnim ali srednjim šolam, dijaškim domovom, zavodom za vzgojo otrok s posebnimi potrebami), domovom za ostarele, centrom za usposabljanje, materinskim domovom, zavetiščem za brezdomce, varnim hišam, zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnim domovom, pri čemer se zagotovi, da so tako razdeljene količine dodatek h količinam, ki jih te ustanove navadno kupijo.

S trga se umika sveže sadje in zelenjava tržne kakovosti. Slovenski pridelovalci bodo lahko uveljavljali ukrep za pridelke, kot so jabolka, hruške, slive, paradižnik, korenje, sladka paprika, kumare in kumarice, zelje, cvetača ter glavnati brokoli. Upravičenci bodo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki pridelujejo sadje oz. zelenjavo, in so na agencijo oddali zbirno vlogo za leto 2015 vključno z geoprostorskim obrazcem za vloge in zahtevke na površino, kjer je prijavljeno sadje oz. zelenjava (preverba površin), ali imajo sklenjene pogodbe za pridelek letnika 2015 ter bodo agencijo uradno obvestili o umiku s trga in nimajo ugotovljenih nepravilnosti pri opravljenih kontrolah.