Prispevki

“Problemi so jasni, prioritete tudi. Zdaj je čas za akcijo.”

Dr. Jernej Pikalo je kot podpredsednik stranke ob prihodu na koalicijski vrh ocenil, da je od proračunov države za naslednji dve leti odvisno, v kolikšni meri bo vladna koalicija uresničila koalicijski sporazum: “Pred Slovenijo so velike priložnosti, morda največje doslej. Za Socialne demokrate je ključno, da se s partnerji pogovorimo, kako bomo odgovorili na potrebe in pričakovanja ljudi ter Slovenijo pripravili na prihodnost. Od sebe in od partnerjev tako pričakujemo, da te zaveze postavimo v realen časovni okvir in v realno proračunsko matematiko. Problemi so jasni, prioritete tudi. Zdaj je čas za akcijo!”

Podpredsednik SD in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je pred vrhom koalicije izrazil pričakovanje, “da danes tu ne bo pet strank, temveč ena koalicija, ki bo začrtala delo skozi najpomembnejši dokument te vlade – proračun za naslednji dve leti. Prioritete imamo, te so zapisane v koalicijski pogodbi, potrebujemo še jasno časovnico njihovih uresničevanj. ”V resorjih, za katere ima odgovornost SD, se pospešeno pripravljajo in izvajajo rešitve, ki zahtevajo ustrezne politične in proračunske odločitve. Tako je na primer na področju kulture pripravljen največji investicijski ciklus za obnovo in izgradnjo kulturne infrastrukture, z zakonskimi rešitvami na področju raziskovalne dejavnosti pa ustvarjen okvir za bistveno povečanje sredstev za raziskave in razvoj. Socialni demokrati tudi na drugih področjih pričakujejo pripravo rešitev, še posebej na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninskega sistema, okoljske in podnebne krize, varnosti in podjetništva.Koalicijski vrh poteka tudi v znamenju predstavitve prioritet na področju zdravstva, s poudarkom na skrajšanju čakalnih vrst in urejanju razmer v primarnem zdravstvu. Pričakovanja SD glede tega so jasna: nihče ne sme ostati brez kakovostne oskrbe, vsaka čakalna doba, ki je posledica slabe organizacije dela, pa je nesprejemljiva.

Pred vlado je ob tem še vrsta drugih izzivov, kjer SD pričakuje pospešeno pripravo rešitev. Med temi je dr. Pikalo ob robu vrha izpostavil, da so za SD najpomembnejša področja dolgoročne stabilnosti pokojninskega sistema in sistema oskrbe in pomoči v starosti. “Za dolgoročno stabilnost pokojninskega sistema je tako nujno, da koalicija dogovori koncept prihodnjega demografskega sklada, namenjenega pripravi na najbolj kritična leta delovanja pokojninskega sistema, na področju dolgotrajne oskrbe pa zagovarjamo novo socialno zavarovanje, v katerega bomo skupaj prispevali aktivni in upokojeni prebivalci, to pa je mogoče doseči tudi s preoblikovanjem in razširitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da bo ob zdravstvenih potrebah zagotavljal tudi nov vir za socialne storitve, ki jih potrebujemo v starosti”, je izpostavil podpredsednik Socialnih demokratov.

Da Slovenija izkoristi razvojne priložnosti, potrebujemo po besedah Pikala pospešeno črpanje razpoložljivih evropskih sredstev: “Slabo črpanje evropskih sredstev predstavlja nacionalno katastrofo. Pričakujemo, da bo vlada takoj presekala gordijski vozel, naredila informacijski sistem operativen in po potrebi izvedla tudi kadrovske poteze, da črpanje postane operativno.”Po njegovem mnenju se mora vlada na strateškem nivoju nemudoma lotiti tudi pogajanj za pripravo nove finančne perspektive in jasno definirati cilje, ki jih hočemo doseči. “Ponavljam: obdobje naslednje finančne perspektive je ključno za to, da rešimo izzive pri varovanju okolja, socialnih potrebah ljudi, energetski oskrbi, trajnostni mobilnosti, znanosti in razvoju,” je prepričan.

Židan: “V SD pričakujemo, da bo koalicija na posvetu o proračunu in ostalih izzivih našla ustrezne rešitve.”

V četrtek, 15. septembra, se bo na Brdu pri Kranju na delovnem posvetu sestal vrh koalicije, kjer bo osrednja tema priprava proračuna za prihodnji dve leti. Glede proračuna je še nekaj odprtih vprašanj, a je ob tem jeseni pred vladno koalicijo tudi precej drugih preizkušenj. Ministrska ekipa bo na srečanju koalicijskim poslancem predstavila aktivnosti priprave državnega proračuna za prihodnji dve leti. Dokument namerava vlada potrditi konec septembra, DZ pa bi ga lahko potrdil že v začetku oktobra.
Odprtih ostaja še nekaj vprašanj, a partnerji v koaliciji verjamemo, da jih bomo uskladili. Gre za vprašanja financiranja občin, politike plač v javnem sektorju in zadev v sklopu pokojninske blagajne.

Razrez proračunskih izdatkov v prihodnjih dveh letih po posameznih proračunskih porabnikih je vlada potrdila konec junija. Pri tem je za prednostna področja, ki so ostala zdravje, varnost in infrastruktura, zagotovila dovolj sredstev, da bodo lahko nadoknadila izgube iz največjih let krize. Pred DZ bodo morali v prihodnjih mesecih svoje delo zagovarjati minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.

Prihodnji teden se bomo glede podpore ministru za infrastrukturo, ki se bo prvi v DZ zagovarjal na očitke iz interpelacije, odločili tudi v Poslanski skupini SD. Predsednik stranke mag. Dejan Židan je zagotovil, da bomo v SD spoštovali koalicijski sporazum in pri interpelacijah partnericama ne bomo “vračali”, kljub dejstvu, da je naša ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak sicer prestala interpelacijo, a so zanjo glasovali tudi poslanci DeSUS. “Zdaj, ko na tapeti niso več le ministri SD, predvidevam, da tudi SMC in DeSUS razumeta, kaj so pomenili pozivi SD, da v celoti upoštevamo koalicijsko pogodbo,” je opozoril Židan.

V zadnjem času je poleg zahtev pri infrastrukturnih projektih največ pozornosti sicer usmerjene v pričakovane ukrepe v zdravstvu. Ministrico Kolar Celarc je koalicija podprla pri delu, a od nje pričakuje ukrepe do konca leta. Tako je Židan kot najbolj kritično točko vnovič izpostavil predolge čakalne dobe v zdravstvu, kar da so dolžni rešiti izjemno hitro. Predsednik SD pričakuje, da bo koalicija na posvetu potrdila enotnost tudi pri novih ciljih, kar se mora poznati skozi proračun. Židan je spomnil, da je vlada izboljšala status policije, a da ob tem ne smejo pozabiti na vojake in gasilce, še naprej pa morajo skrbeti za zmanjševanje brezposelnosti.

“Aktivna politika zaposlovanja in jamstvo za mlade ter drugi ukrepi, za katerimi stoji naša ministrica za delo Anja Kopač Mrak, dajejo dobre rezultate, saj je brezposelnost že padla pod 98.000 oseb, zaposlenost pa se je povečala nad 820.000 ljudi,” je naštel Židan in dodal, da “se v SD jasno zavedamo, da še vedno ostajajo ljudje, ki jim je težko, zato ne pristajamo na razmisleke o zmanjšanju pravic ljudi”. “V SD pričakujemo tudi pogovore za pripravo zakona o demografskem skladu, saj gre za zakon s pomembnimi dolgoročnimi javnofinančnimi posledicami, ter tudi ureditev problematike pri varstvenem dodatku za upokojence, prav tako pa bo potrebno narediti vse, da se ohrani gospodarska rast in pozitivni trend večanja zaposlenosti,” je še poudaril predsednik SD.