Odnosi z javnostmi

Služba SD za odnose z javnostmi

Levstikova 15

1000 Ljubljana

telefon 01 2444 100

faks 01 2444 111

e-pošta pr@socialnidemokrati.si

Denis Sarkić

Denis Sarkić, SD komunikator

e-pošta denis.sarkic@socialnidemokrati.si

mobilni telefon  051 44 99 22


Poslanska skupina Socialnih demokratov

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

telefon 01 478 9638

faks 01 478 9866

Lidija Kapušin

Vodja pisarne:

Lidija Kapušin

e-pošta lidija.kapusin@dz-rs.si

Janja Bregar

Svetovalka za odnose z javnostmi:

Janja Bregar

mobilni telefon  051 66 87 79

e-pošta janja.bregar@dz-rs.si