Pobuda Andreje Katič za srečanje z ministri v Velenju na temo 3. razvojne osi

Poslanka SD Andreja Katič je ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen, ministru za infrastrukturo dr. Peteru Gašperšiču in ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanu Židanu poslala pobudo za srečanje v Velenju na pogovoru o 3. razvojni osi.

“Vlada Republike Slovenije je včeraj, 18. marca 2015, sprejela sklep, da se z namenom izboljšanja prometne povezave območja Savinjsko–Šaleške regije z mednarodnimi prometnimi povezavami nadaljuje priprava državnega prostorskega načrta za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje jug po optimizirani varianti F2-2, ki je bila v študiji variant opredeljena kot najustreznejša, za katero je že izdelan osnutek državnega prostorskega načrta in je v javnem interesu.

Prebivalke in prebivalci Savinjsko-Šaleške regije, pa tudi Koroške, smo zadovoljni s sprejeto odločitvijo Vlade RS, da se strinja z našimi prizadevanji, konkretnimi opozorili gospodarstvenikov in širše strokovne javnosti, da tudi Savinjsko-Šaleška ter Koroška regija potrebujejo za svoj enakopraven razvoj sodobne prometne povezave.

V dogovoru z županom Mestne občine Velenje Bojanom Kontičem…

Minister Veber ne bo odstopil

Minister za obrambo Janko Veber vztraja, da ne bo odstopil. Prepričan je, da ne obstaja noben argument, ki bi mu to narekoval. Poudaril je, da je šlo pri analizi privatizacije Telekoma Slovenije, ki jo je naročil Obveščevalno-varnostni službi MORS (OVS), za pregled in primerjavo delovanja Telekoma v okviru lastništva, ne pa za pregled postopka njegove prodaje. Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb naj bi namreč v nenapovedanem nadzoru ugotovila domnevno politično zlorabo OVS, ker je Veber tej službi naročil pripravo analize pozitivnih in negativnih vidikov privatizacije Telekoma Slovenije, kar po besedah poslanca NSi Mateja Tonina, ki je vodil nadzor, presega zakonska pooblastila.

Ni šlo za to, “ali se bo Telekom privatiziral ali ne, ampak za posledice menjave lastništva”, pa je danes na novinarski konferenci večkrat izpostavil Veber. Trdi, da je delal zakonito, da ni prekoračil svojih pooblastil in dodaja, da so bili izsledki te analize že lani novembra poslani na vlado in imajo oznako interno. Zato o vsebini zdaj ne more govoriti. Vsebuje pa opozorila, “da se je potrebno pri postopku zamenjave lastništva v Telekomu…

Ministrica Kopač Mrakova z avstrijskim kolegom Hundstorferjem o aktualnih vprašanjih s področja sociale

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak se danes udeležuje svečane obeležitve 10. obletnice Evropskega združenja E-Qualin na Dunaju. Ob tej priložnosti se je sestala tudi z avstrijskim ministrom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Rudolfom Hundstorferjem. E-Qualin je evropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše in drugih socialno varstvenih ustanovah. Nastajati je začel leta 2004 kot evropski projekt, katerega razvoj je v pilotni fazi podprla Evropska skupnost. Vanj so se v prvi fazi vključili sodelujoči iz Avstrije, Italije, Nemčije, Luksemburga, Nizozemske in šest domov iz Slovenije.E-Qualin je dinamičen sistem upravljanja kakovosti, zasnovan natemeljnih načelih človekovi pravic. Model se prilagaja organizaciji in je naravnan na potrebe stanovalcev, hkrati pa vključuje zaposlene, svojce in poslovne partnerje. Cilj modela E-Qualinje podpora instituciji, omogočanje učenje iz lastnega načina delovanja innadaljnji razvoj. Omogoča tudi možnost primerjave med institucijami znotraj države in Evrope ter je podlaga za certifikacijo.

Pred obeležitvijo…

Ministri s posaditvijo lip poudarili pomen čebel

Ministri iz vrst SD, mag. Dejan Židan, dr. Anja Kopač Mrak in Janko Veber so skupaj z ostalimi kolegi iz vlade v okviru akcije “Človek posadi, čebela opraši”, ki je potekala v organizaciji čebelarske zveze in družbe Medex, na Brdu pri Kranju posadili lipe, s čimer so poudarili pomen, ki ga imajo čebel za naravo in človeka. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je v izjavi novinarjem poudaril velik pomen čebel in dobro delo čebelarske zveze ter skrb čebelarjev za kranjsko čebelo, ki je eden simbolov Slovenije. Namen akcije je, da bi se na javnih površinah, kot so parki, nasadi, zelenice in drevoredi zasajale medovite rastline, ki bogatijo čebeljo pašo. Lipa je simbol naše dežele in kot drevo izredno medovito, organizatorji pa si želijo, da bi akcija dosegla namen tudi pri najširši javnosti, da bi vsak Slovenec posadil eno medovito rastlino in na ta način prispeval k skrbi za okolje in kranjske čebele.…

Ministrica Kopač Mrak na Hajdini: “Brezposelnost v podravski regiji padla za 4,3 odstotke.”

V sredo, 18. marca, je na Hajdini potekala okrogla miza z naslovom Zaposlovanje mladih – izziv in priložnost za lokalno okolje. Na okrogli mizi so sodelovali ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl, predsednik Kluba ptujskih študentov Aleš Meglič, direktor podjetja Intera Peter Ladič in vodja kadrovske službe podjetja Talum Darja Vodušek Vtič. Ministrica Kopač Mrak je izpostavila ključna problema, ki vplivata na brezposelnost mladih, in sicer, pomanjkanje delovnih izkušenj ter neskladja na trgu dela zaradi visoko izobraženega kadra. Poudarila je, da je implementacija ukrepov Jamstvo za mlade dobra, saj se je brezposelnost v podravski regiji zmanjšala za 4,3%. V Sloveniji bi bilo nujno vpeljati sistem vajeništva kot ga imajo v Avstriji.

Poudarila je, da je bilo v zadnjih dveh letih 157 milijonov namenjenih zaposlovanju mladih. Ukrepi kot so usposabljanje na delovnem mestu, Prvi izziv, oprostitev plačila prispevkov, so bili zelo uspešni. Sodelujoči so izpostavili problem volonterskega pripravništva. Vlada je že sprejela sklep, da volonterskega…

Židan med delovnim obiskom v Novi Gorici o novi finančni perspektivi

Predsednik SD in kmetijski minister mag. Dejan Židan se je v sredo, 18. marca, mudil na delovnem obisku v Novi Gorici. Na javni tribuni v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica na Trg Edvarda Kardelja je beseda tekla o možnostih izkoriščanja lesa in razvoja lesno predelovalne industrije na Goriškem. Sogovorniki so iskali odgovor na vprašanje, kakšno pomoč lahko pričakujejo od države tisti, ki svojo prihodnost vidijo na področju izkoriščanja in predelave lesa. Minister Židan je zbranim na tribuni predstavil tudi novosti, ki jih na področju kmetijstva prinaša nova finančna perspektiva. Po javni tribuni se je predsednik SD Židan udeležil še srečanja s članstvom v Novi Gorici.

Državni sekretar MORS Miloš Bizjak na Japonskem o izzivih nacionalnega sistema varstva pred nesrečami

Tretja svetovna konferenca Združenih narodov o zmanjšanju tveganja nesreč (WCDRR – World Conference on Disaster Risk Reduction) v Sendaiju na Japonskem je potekala v luči sprejemanja Hjoškega akcijskega okvira po letu 2015: obvladovanje tveganj za dosego odpornosti, ki bo nadgradil Hjoški akcijski okvir za obdobje 2005–2015 ter začrtal politične in strokovne smernice v prihodnjem petnajstletnem obdobju. Vodja slovenske delegacije, državni sekretar Ministrstva za obrambo mag. Miloš Bizjak, je na konferenci v okviru plenarnega zasedanja predstavil poglede in izzive Slovenije v prizadevanjih za povečanje stopnje obvladovanja tveganj za nesreče. V nadaljevanju se je udeležil tudi ministrske okrogle mize na temo Mednarodno sodelovanje v podporo Hjoškemu akcijskemu okviru po letu 2015. Na konferenci so poleg Hjoškega akcijskega okvira po letu 2015 sprejeli tudi politično deklaracijo (Sendai Declaration), katere namen je obnoviti in okrepiti politično zavezanost krepitvi zmanjšanja tveganja nesreč.

Kot je na plenarnem zasedanju povzel mag. Miloš Bizjak, je Slovenija zaradi raznolikosti pokrajine izpostavljena številnim…

Ministri iz vrst SD najbolje ocenjeni v vladnem semaforju časnika Delo

Od imenovanja dvanajste slovenske vlade je minilo pol leta. In če je prvih sto dni čas, ko se ministri šele uvajajo, je šest mesecev obdobje, ko bi prvi rezultati dela že morali biti vidni. Da ne bi ostalo zgolj pri lepih besedah in v predal odloženih smelih načrtih, so se v uredništvu Dela odločili, da bodo delo vladne ekipe premiera dr. Mira Cerarja, z njim vred, budno spremljali in redno ocenjevali. S tem namenom so določili ključne izzive, pred katerimi se je na začetku mandata znašel vsak posamezni minister, in popisali obljube, ki so jih, predvsem na ministrskih zaslišanjih, pa tudi sicer, izrekli člani vlade, njihove bistvene uspehe in spodrsljaje pa lahko zdaj spremljate v interaktivni grafiki spletnega Dela. Pri ocenjevanju dela posameznih ministrov so si pri Delu za kriterij zastavili predvsem učinkovitost pri spopadanju s ključnimi izzivi resorja in izpolnjevanju zastavljenih obljub. Bolj kot ministrske sposobnosti in retorične spretnosti so torej pomembni konkretni ukrepi, izpeljani v času mandata.

V vladnem semaforju časnika Delo je tako med ministri najbolje ocenjena dr. Anja Kopač Mrak, kar lahko pripišemu njeni reformi študentskega…