Volilni rezultati

Leto Kratica Ime Volilna udelež. % Delež ZLSD/SD % Št. Glasov ZLSD/SD Št. poslancev/ Svetnikov
1992 DZ ZL Združena lista  85.6  13.58  161,349  14 poslancev
1994 LV ZLSD  Združena lista socialnih demokratov 62.13 13.28 114,082  295 svetnikov in svetnic
1996 DZ ZLSD Združena lista socialnih demokratov 73.9 9.03 96,957  9 poslancev
1998 LV ZLSD Združena lista socialnih demokratov 58.27 11.38 92,525 15 županov in županj / 291 svetnikov in svetnic
2000 DZ ZLSD Združena lista socialnih demokratov 70.14 12.08 130,079  11 poslancev
2002 LV ZLSD Združena lista socialnih demokratov 72.07 10.71 110,555 19 županov in županj / 283 svetnikov in svetnic
2004 EP  ZLSD Združena lista socialnih demokratov 28.35 14.15 61,672  1 poslanec
2004 DZ  ZLSD/SD Združena lista socialnih demokratov/Socialni demokrati 60.64 10.17 98,527  10 poslancev
2006 LV SD  Socialni demokrati 58.22 12.06 104,543 16 županov in županj / 360 svetnikov in svetnic
2008 DZ SD Socialni demokrati 63.1 30.45 320,248  29 poslancev
2009 EP SD Socialni demokrati 28.37 18.43 85,407  2 poslanca
2010 LV SD Socialni demokrati 50.98 12.07 89,063 20 županov in županj / 372 svetnikov in svetnic
2011 DZ SD Socialni demokrati 65.6 10.52 115,952  10 poslancev
 EU 2014 SD Socialni demokrati 24.55 8.08 32,484  1 poslanka
DZ 2014 SD Socialni demokrati 51.73 5.98 52,249 6 poslancev
LV 2014 SD Socialni demokrati 45.22 9.95 68,460 20 županov in županj / 313 svetnikov in svetnic