Prva strankarska organiziranost

Delavski blok je v strankarsko formo prestopil 15. avgusta 1896, ko je bila ustanovljena Jugoslovanska socialno demokratična stranka.

Stranka si je za cilj zadala ukinitev kapitalizma in vseh oblik izkoriščanja, spoštovanje vseh vrst svobode: tiska, govora, združevanja, versko svobodo ter boj za splošno volilno pravico, vzpostavitev demokracije in ločitev cerkve od države.

S tradicijo

Smo stranka s tradicijo, zgodovino, ki je zorela skupaj z zgodovino slovenskega naroda. Z zgodovino, ki je uveljavila delavske pravice, pravice žensk, polno volilno in politično emancipacijo, javno ter dostopno izobraževanje in zdravstvo. Smo stranka, ki je kulturo postavila kot osnovo narodove identitete in ki je postavila in uveljavila socialno državo.

Upor

Izzivi socialdemokratske stranke 125 let nazaj so bili po svoji vsebini drugačni od današnjih. Okoliščine, ki so stoletja nazaj na slovenskem sprožile kmečke upore in kasneje hitra industrializacija in razbohoteni kapitalizem, vse to je združilo delavstvo v boju za svoje pravice.

Vsa ta pogumna dejanja je vedno soustvarjal slovenski intelektualni duh. Ko so največji slovenski pisatelji in pesniki z ostro in napredno slovensko besedo sidra slovenskega naroda vrgli daleč naprej, onkraj časa in prostora. Ne samo v prepoznavanju možnosti sobivanja narodov v enakopravnosti. Temveč tudi z vidika posameznika in njegove pravice predvsem pa odgovornosti, da se zatiranju upre.

Zazrti v prihodnost

Zgodovinsko poslanstvo socialne demokracije je spreminjanje družbe v skladu z vrednotami svobode, solidarnosti, pravičnosti, miru in človekovih pravic, da dosežemo svoj ideal: idejo o družbi, ki daje možnosti in koristi vsem ljudem.

V tem vidimo svoje poslanstvo. Da organiziramo skupnost, da se načrtno, pametno in skupaj lotimo velikih izzivov pred nami.

Da bo drugače.