Arbitražna razsodba ostaja zavezujoče in veljavno dejstvo mednarodnega prava


Mag. Dejan Židan:
Arbitražna razsodba ostaja zavezujoče in veljavno dejstvo mednarodnega prava

Po srečanju 4 predsednikov se je danes na mnenje generalnega pravobranilca Priita Pikamaeja o slovenski tožbi proti Hrvaški pred Sodiščem Evropske unije odzval tudi predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan. Poudaril je, da arbitražna razsodba ostaja veljavno in zavezujoče dejstvo mednarodnega prava, česar ne spreminja ne današnje mnenje in ne razsodba Sodišča Evropske unije, ko bo to o tožbi odločilo ali se dokončno izreklo za nepristojno.

Židan je bil kritičen do mnenja generalnega pravobranilca, ki med drugim sklepa, da z vidika prava Evropske unije meja med Slovenijo in Hrvaško ni bila določena, ker razsodba arbitražnega sodišča ni bila izvršena. Takšno stališče je po Židanovem mnenju potrebno zavreči, saj neizvršitev arbitražne razsodbe kot zavezujočega dela mednarodnega prava ne sme in ne more vplivati na njeno veljavnost. Ocenil je, da je takšno stališče nevarno tudi z vidika zaupanja v mednarodno pravo, v pravno varnost in posebej v pomen arbitražnih odločb, kar bi lahko precedenčno vplivalo na celo vrsto podobnih primerov v mednarodnem pravu. Potrditev takšnega stališča bi zato pomenila nesprejemljiv odklon od sistema mednarodnega prava.

Židan je ob tej priložnosti poudaril, da je sedaj potrebno vse napore vložiti v nadaljnji potek procesa pred Sodiščem Evropske unije, vključno s pripravo odgovorov na mnenje, da pred Sodiščem Evropske unije Slovenija dokaže, da je arbitražna razsodba kot del mednarodnega prava zavezujoče dejstvo in da bi moralo kot takšno uživati tudi pravno varstvo Evropske unije.Mag. Dejan Židan (Foto: DZ)


Matjaž Nemec:
Presoja generalnega pravobranilca v ničemer ne spreminja arbitražne razsodbe


Na mnenje se je v Državnem zboru kot član Poslanske skupine Socialnih demokratov odzval tudi Matjaž Nemec. Nemec je prepričan, da to mnenje v ničemer ne spreminja odločitve arbitražnega sodišča, ki ostaja del mednarodnega prava in je kot takšna zavezujoča.

Matjaž Nemec je poudaril, da mnenje generalnega pravobranilca vsebuje nekaj točk, ki so vprašljive in bodo terjale presojo mednarodno pravne stroke. Ne glede na to pa je razsodba arbitražnega sodišča del mednarodnega prava in kot takšna pravno dejstvo. Stvar nadaljnjega odločanja Sodišča Evropske unije v primeru slovenske tožbe proti Hrvaški pa je, ali bo pritrdilo oceni, da arbitražna razsodba kot tudi samo mejno vprašanje ni del evropskega prava. Prav to, namreč razmerje med občim mednarodnim pravom in sistemom prava Evropske unije, je osrednje vprašanje mnenja generalnega pravobranilca, na katerega opira svoje stališče o nepristojnosti Sodišča Evropske unije v tem sporu.

Matjaž Nemec je v imenu poslanske skupine SD ocenil, da to mnenje v ničemer ne spreminja pomena arbitražne razsodbe, ki je pravno veljavna in zavezujoča, odprto pa ostaja vprašanje, ali ima Zato je danes zavrnil pozive k bilateralnim pogajanjem s Hrvaško o meji, saj je ta že določena, možen in nujen pa je pogovor med sosedama o tem, kako izvesti razsodbo na terenu, torej o demarkaciji in režimih razmejitve.


Matjaž Nemec