Slovenski medijski prostor se sooča z novimi izzivi.
Nova medijska zakonodaja je pripravljena z vizijo, da v Sloveniji spodbudimo odprt, raznolik in vzdržen medijski prostor. Da krepimo neodvisnost medijev in zaupanje ljudi vanje.
Za resnico v službi demokracije.