Vseh 10 poslank in poslancev SD s podpisi podprlo ukinitev volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu

Danes je vseh deset poslank in poslancev SD prispevalo svoje podpise pod zakon, s katerim se ukinja volilne okraje in uvaja preferenčni glas, s tem pa se povečuje vpliv volivk in volivcev na sestavo Državnega zbora.

SD je po procesu usklajevanj sprememb volilne zakonodaje pri predsedniku republike danes tako enotno podprl ukinitev volilnih okrajev z uvedbo preferenčnega glasu. Po novem bo tako volivec izbiral med listami v volilni enoti, pri tem pa bo ob glasu za posamezno listo lahko izrazil tudi preferenco za enega od kandidatov na izbrani listi, podobno kot je to že v veljavi z dobro uveljavljenim glasovanjem na evropskih volitvah. Na ta način se uresničuje odločba Ustavnega sodišča.  SD so že pred časom sprejeli stališče, da podpirajo obe možnosti, torej tako opcijo z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu kot tudi popravke meja volilnih okrajev, da se zmanjšajo razlike v velikosti volilnih okrajev, zaradi katerih Ustavno sodišče ugotavlja neenakosti v volilni zastopanosti volivk in volivcev. Ukinitev volilnih okrajev z uvedbo preferenčnega glasu je zahtevnejši projekt, saj zahteva večino 60 glasov v Državnem zboru, medtem ko popravki volilnih okrajev terjajo večino vseh poslank in poslancev, torej 46 glasov.

S predlogom zakona se ukinjajo volilni okraji znotraj osmih volilnih enot, uvaja pa se relativni prednostni glas, ki ga lahko volivec da in ta vpliva na izbiro točno določenega med enajstimi kandidatkami in kandidati na listi. Kot kažejo izkušnje iz evropskih volitev, se tako realno omogoča izvolitev na podlagi seštevka prednostnih glasov za posameznega kandidata ali kandidatko. Ob tem predlog zakona dviguje delež zastopanosti posameznega spola na najmanj 40 % (s sedanjih 35 %) ter uveljavlja načelo zadrge pri vrstnem redu žensk in moških na kandidatni listi, kar so tudi bila pričakovanja Socialnih demokratov v pogajalskem procesu.