Izjava Predsedstva Socialnih demokratov

Nikoli pozabiti. Nikoli ponoviti.

Predsedstvo Socialnih demokratov izjavlja, da je pomembno, da se poklonimo vsem žrtvam druge svetovne vojne. Njihova življenja morajo biti trajni pomnik in opomin, da ne smemo nikoli več dovoliti strahovlade nasilja, sovraštva, rasizma, šovinizma, diskriminacije ali katere koli izmed oblik fašizma. 

Narodnoosvobodilni boj je postavil temelje državnosti in samostojnosti Republike Slovenije, dokončno dosežene v času osamosvojitve. 

Slovenski partizani so kot del antifašističnega zavezništva svobodoljubnih narodov, gibanj in držav, osvobodili Slovenijo in tako enakopravno z drugimi zavezniki v boju proti fašizmu in nacizmu postavili gradnike sodobne, na miru in sodelovanju utemeljene Evrope.

Slovenski narod je bil v usodnih letih okupacije zapisan uničenju. Okupatorji, ki so si razdelili ozemlje Slovenije, so z agresivnimi in nečloveškimi metodami uresničevali raznarodovalne cilje. Izgnanstva, deportacije v taborišča, uboji talcev in zločini proti prebivalstvu so primeri dokumentiranih, zgodovinsko dokazanih in nespornih dejstev.

V času, ko je Osvobodilna fronta slovenskega naroda v težkih razmerah in ob velikih človeških žrtvah vodila odpor proti okupatorju, je okupator del prebivalstva pod pokroviteljstvom dela Rimskokatoliške cerkve in predvojne konservativne politike organiziral za boj proti partizanom. 

Izdajstvo je ustvarilo pogoje za razmah bratomorne vojne. 

Na čelu izdajalskih političnih krogov je bil Leon Rupnik, čigar kolaborantska dejanja nikoli ne morejo biti rehabilitirana.

Leon Rupnik je pričel z odkritim sodelovanjem z okupatorjem že leta 1942 in na podlagi svojih zaslug za sodelovanje z okupatorjem postal župan Ljubljane kot sedeža Ljubljanske pokrajine. Okupatorju je proaktivno predlagal načrte za organizacijo vojaških enot za boj proti OF. Sprevrženost teh ravnanj sta spoznala celo Slovenska zaveza z obsodbo njegovih ravnanj in Jugoslovanska vlada v izgnanstvu z odvzemom generalskega čina. Leon Rupnik je bil nesporni voditelj kolaboracije in slovenskega domobranstva do konca vojne, imenovan s strani italijanskih in nato nemških okupatorjev.

Leon Rupnik je bil zaprisežen protikomunist in antisemit. S svojim upravnim, ideološkim in vojaškim delovanjem je v največji meri soustvarjal pogoje za narodni razdor, državljansko vojno in genocid, posebej nad judovskim prebivalstvom.

Slovenski narod je bil žrtev razkosanja, potujčevanja in izgnanstva, obsojen na uničenje. Zaradi Leona Rupnika in drugih sodelavcev okupatorja pa je zgodovinsko označen tudi za krvnika, ki ima na vesti tudi mnoge žrtve.

To je bilo izdajstvo lastnega naroda in zločin proti občečloveškim vrednotam, ki sta jih nacizem in fašizem poteptala in uničevala. Izdaja, ki je v smrt in pogubo pahnila desettisoče družin, otrok, žena, starcev, nedolžnih ljudi, ostaja in bo za vedno sramotno poglavje naše zgodovine. 

Nobena procesna napaka izpred tričetrt stoletja ne more izbrisati bremena in madeža te krivde.

Naša privrženost spravi, vladavini prava in varovanju človekovih pravic, kot tudi nujnost poprave povojnih krivic pa nikakor ne zmanjšujejo pomena in odgovornosti domobranstva in s strani okupatorjev organiziranih policijskih in vojaških enot za boj proti pripadnikom slovenskega naroda. 

Zato poudarjamo pomen narodne sprave in odpuščanja, da se kot narod zmoremo na napakah in delitvah preteklosti usmeriti v izzive prihodnosti. 

Z globokim spoštovanjem do milijonov žrtev se obračamo v prihodnost in pozivamo k miru, svobodi, uresničevanju človekovih pravic in medsebojnemu spoštovanju.

Nikoli pozabiti. Nikoli ponoviti.