Odnosi z javnostmi

Služba SD za odnose z javnostmi

Levstikova 15

1000 Ljubljana

telefon

01 2444 110

e-pošta

pr@socialnidemokrati.si

Denis Sarkić

Denis Sarkić, SD komunikator

e-pošta

denis.sarkic@socialnidemokrati.si

mobilni telefon

051 44 99 22


Miha Damiš, splet in nove tehnologije

e-pošta

miha.damis@socialnidemokrati.si

mobilni telefon

031 775 400

Poslanska skupina Socialnih demokratov

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

telefon 01 478 9638

Lidija Kapušin

Vodja pisarne:

Lidija Kapušin

e-pošta

lidija.kapusin@dz-rs.si

Janja Bregar

Svetovalka za odnose z javnostmi:

Janja Bregar

mobilni telefon  051 66 87 79

e-pošta janja.bregar@dz-rs.si