Mednarodna povezanost

SD je polnopravna članica dveh mednarodnih političnih skupin – Stranke evropskih socialistov (Party of European Socialists) in Progresivne alianse (Progressive Alliance). V Evropskem parlamentu delujemo v Naprednem zavezništvu socialistov in demokratov (Socialists & Democrats). V mednarodnem prostoru smo Socialni demokrati spoštovan partner z razvejano mrežo partnerskih odnosov z naprednimi, socialdemokratskimi in socialističnimi strankami.

V mednarodnem prostoru delujemo v več smereh. Najpomembnejše je naše povezovanje v evropskem prostoru, kjer smo tesno povezani z vsemi sestrskimi strankami in dejavno sooblikujemo politike Stranke evropskih socialistov in njene poslanske skupine v Evropskem parlamentu. Druga dimenzija je sodelovanje v sosedstvu, kjer razvijamo partnerske odnose s socialdemokratskimi političnimi silami v sosednjih državah in v regiji jugovzhodne Evrope, kjer veljamo za enega od ključnih zaveznikov na poti v evropske integracije. V globalnem kontekstu s Progresivno alianso razvijamo povezano partnerstvo naprednih sil v vseh svetovnih regijah. Del tega je tudi zavezništvo z ameriškimi Demokrati.

Stranka evropskih socialistov (Party of European Socialists – PES) je evropsko združenje socialističnih, socialdemokratskih in laburističnih strank. PES združuje 33 strank, 11 pridruženih članic ter 11 opazovalk. Po številu evropskih poslancev je politična skupina Socialistov in demokratov kot skupina stranke PES druga najmočnejša politična skupina Evropskega parlamenta. V procesu širitve EU je bila PES med najaktivnejšimi evropskimi strankami, ki so pripomogle k uspešnosti evropskega povezovanja.

SD je pri delu PES dejavna vse od leta 1996, sprva kot opazovalka, od leta 1999 kot pridružena članica, 16. maja 2003 pa je s sklepom predsedstva PES postala edina slovenska polnopravna članica PES.

Socialni demokrati v Evropskem parlamentu delujemo v poslanski skupini Socialistov in demokratov (S&D). Kot druga največja politična skupina v Evropskem parlamentu se S&D. S&D se zavzema za vključujočo evropsko družbo, zgrajeno na vrednotah svobode, enakosti, solidarnosti, raznolikosti in pravičnosti. Skupino zaznamuje boj za socialno pravičnost, dostojno delo, trajnostno rast, zelen trajnostni in socialni razvoj ter človekove pravice. S temi politikami si socialisti in demokrati prizadevamo ustvariti močnejšo, demokratično, varno in pravično Evropo, ki bo zagotavljala boljšo prihodnost za vse.

Progresivno zavezništvo je internacionala več kot 140 socialdemokratskih, socialističnih in naprednih strank iz vsega sveta. Nastalo je potem, ko se Socialistična internacionala ni odpovedala članicam z nedemokratičnimi tendencami in je danes največja mednarodna politična organizacija naprednih, socialdemokratskih in socialističnih strank. Progresivno zavezništvo deluje tudi preko regionalnih organizacij, kot je Stranka evropskih socialistov, Mreža socialnih demokracij v Aziji, Centralnoafriško progresivno zavezništvo in Arabski socialdemokratski forum. Progresivno zavezništvo razvija tudi strateški odnos z Mednarodno zvezo socialistične mladine (International Union of Socialist Youth – IUSY).

Fundacija za progresivne evropske študije je evropski socialdemokratski think-tank, ki razvija napredne socialdemokratske koncepte in rešitve za izzive na nacionalni, evropski in globalni ravni. Zato razvija inovativne raziskave za razvoj politik, usposabljanja in kritično politično misel, da navdihuje, obvešča in spodbuja napredne politike v Evropi. FEPS deluje v tesnem partnerstvu s svojimi članicami, socialdemokratskimi strankami ter partnerstvom z raziskovalnimi organizacijami, univerzami, akademiki in aktivisti. Članica FEPS v Sloveniji je Društvo Progresiva, namenjeno razvoju socialdemokratske misli in socialdemokratskih politik v Sloveniji.