Socialni demokrati (SD)

Socialni demokrati smo socialnodemokratska levosredinska stranka.

Smo tradicionalna, uveljavljena in množična stranka z razvejano mrežo regionalnih, lokalnih in interesnih organizacij. Socialni demokrati smo edina slovenska politična stranka, ki je polnopravna članica Stranke evropskih socialistov in Progresivne alianse.

Utemeljeni smo v boju delavstva za socialne, ekonomske in politične pravice, v boju žensk za enakost in enakopravnost, v uporu slovenskega naroda zoper nacizem in fašizem ter v zgodovinskem prizadevanju za razvoj človekovih pravic in mednarodnega prava. To so zgodovinske reference, v katerih črpamo navdih za nove izzive: organizirati družbo, da uresniči skupne cilje.

Poslanstvo

Slovenijo ponovno vzpostaviti kot socialdemokratsko družbo, v kateri odnose med ljudmi in institucijami usmerjajo vrednote solidarnosti, svobode, strpnosti, demokracije, človekovih pravic in trajnostne skrbi za prihodnost.

Tanja Fajon

Predsednica Socialnih demokratov je Tanja Fajon.

Tanja Fajon je ob prevzemu vajeti SD povedala, da vodenje stranke prevzema z iskreno željo in prepričanjem, da socialna demokracija in Slovenija zmoreta več. Obuditi želi zaupanje med ljudmi, saj v slovenski javnosti vidi precej nezaupanja, apatije in nezadovoljstva. Želi si drugačne politike, ki jo bo oblikovala skupaj z ljudmi, tudi z odrinjenimi skupinami civilne družbe.

Pričakuje več sodelovanja in povezovanja na levi sredini političnega prostora, saj bodo le tako možne spremembe, ki si jih želimo.

Zgodovina

Socialni demokrati smo nastali na združitvenem kongresu levih, socialdemokratskih in socialističnih strank 29. maja 1993, ko so se v Združeno listo socialnih demokratov združile takratna Socialdemokratska prenova, Delavska stranka, Socialdemokratska unija in skupini iz Socialistične stranke Slovenije in DeSUS.

Na svojem 5. kongresu 2. aprila 2005 se je stranka preimenovala v Socialne demokrate.

Z zmago na volitvah 2008, na pragu največje gospodarske in finančne krize po 2. svetovni vojni, je stranka prvič v demokratični zgodovini Slovenije sestavila socialdemokratsko vlado.

Voditelji socialne demokracije

Dr. Ciril Ribičič

Predsednik Stranke demokratične prenove
(1990 – 1993)

Peter Bekeš

Predsednik Socialdemokratske prenove
(1993)

Dr. Janez Kocijančič

Prvi predsednik Združene liste socialnih demokratov
(1993 – 1997)

Borut Pahor

Predsednik ZLSD / SD
(1997 – 2012)

Dr. Igor Lukšič

Predsednik SD
(2012 – 2014)

Mag. Dejan Židan

Predsednik SD
(2014 – 2020)

Tanja Fajon

Predsednica SD
(2020 – )

Organizirani
za prihodnost

Socialni demokrati veljamo za eno najbolje organiziranih političnih sil v Sloveniji. Dobra organiziranost nam omogoča, da smo v stalnem stiku z ljudmi v lokalnih okoljih in da lahko s tem dobro prevajamo njihove interese in potrebe v svoje politične odločitve.

Mednarodno
povezani

Socialni demokrati smo del mednarodnega socialdemokratskega, socialističnega in naprednega gibanja. Z dobrimi odnosi in z intenzivnim mednarodnim sodelovanjem imamo odličen vpogled v mednarodno politično, gospodarsko in socialno okolje.

Ideja in
program

Socialni demokrati imamo močne programske temelje, zgrajene na trdnih socialdemokratskih temeljih. Svoje načrte redno dopolnjujemo. Z zadnjim kongresom smo začeli nov proces programske prenove, da se kot stranka in kot družba pripravimo na nove izzive prihodnosti.