Padec vlade ne pomeni, da pri oskrbi starejših ne bi mogli popraviti vsaj nekaterih krivic in neenakosti

Dolgoživost je relativno novo življenjsko tveganje, ki je posledica vsestranskega družbenega napredka, na katerega se v Sloveniji še vedno nismo primerno prilagodili in ukrepali. Oskrba in pomoč za ostarele je danes še vedno v veliki meri prepuščena iznajdljivosti in zmožnosti ljudi, njihovih potomcev ali svojcev. Zaradi obremenitve in načinov današnjega življenja svojci čedalje težje skrbijo za svoje ostarele sorodnike, zato nujno potrebujemo spremembe na področju dolgotrajne oskrbe. V Sloveniji se o ureditvi sistema dolgotrajne oskrbe pogovarjamo že več kot 15 let. Vsekakor predolgo, saj smo ena iz med najhitreje starajočih družb v Evropi, opozarja poslanec SD mag. Marko Koprivc v svojem poslanskem vprašanju.

“Socialni demokrati se zavzemamo za takšen zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo uvedel solidaren in sistemski vir za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe. V novo solidarnostno in medgeneracijsko zavarovanje bi prispevali vsi, tako aktivni kot tudi upokojeni prebivalci, vsak v skladu s svojimi zmožnostmi. Del denarja zbranega v okviru zavarovanja za dolgotrajno oskrbi bi lahko namenili tudi financiranju oskrbe ostarelih v domovih za starejše, kjer nastaja vedno večji razkorak med potrebami uporabnikov po oskrbi in storitvah, ter njihovi zmožnosti, da jih plačajo. Poleg tega se domovi za ostarele vedno bolj soočajo s pomanjkanjem kadrov in preobremenjenostjo zaposlenih,” poudarja Koprivc.

Ne glede na to, da se zaradi padca vlade sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe spet zamika, ni nobenega izgovora, da s podzakonskimi akti ne popravimo krivic in neenakosti v sedanjem delovanju oskrbe za starejše.

Mag. Marko Koprivc, poslanec Socialnih demokratov

Koprivc spominja, da je bila že maja 2019 nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide o nedopustnem zaračunavanju osnovnih storitev oskrbe v domovih za ostrale, kjer je bil obravnavan neenakopraven položaj starostnikov, ki bivajo v domovih za starejše, pri zaračunavanju dodatnih storitev, kot so striženje nohtov, vstavljanje slušnega aparata, posedanje v invalidske vozičke, uporaba inkontinenčnih pripomočkov in menjava perila. Večina poslancev in poslank se je na seji odbora strinjala, da je ključna težava v odsotnosti enotnega standarda, ki bi veljal za vse oskrbovance in oskrbovanke v domovih za starejše v Sloveniji. Danes namreč uporabniki storitev v domovih za starejše plačujejo različne cene za iste storitve. Enotni pravilnik z enotnimi standardi za vso državo potrebujemo tudi zato, da se oblikujejo enotna merila za uvrščanje uporabnikov v posamezne vrste oskrbe za starostnike v domovih za starejše, saj je cena oskrbe in morebitne dodatne storitve za posameznega uporabnika odvisna od uvrstitev v posamezno vrsto oskrbe.

“Na tej seji odbora so bili predlagani sklepi poslanske skupine Levice, ki pa sem jih kot član koalicije zavrnil in podprl sklepe, ki so jih predlagale koalicijske stranke. Sklepe koalicije, ki so bili za ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za ministrstvo za zdravje veliko manj zavezujoči sem podprl z zadržkom in v prepričanju, da bosta ministrstvi sklepe spoštovali in jih pričeli tudi uresničevati. Pričakoval sem, da bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, invalide in enake možnosti do sedaj že pokazalo konkretne rezultate in ukrepe, s katerimi rešuje neenakopravno obravnavo starostnikov v domovih za starejše glede plačevanja storitev in njihovih cen. Pričakoval sem tudi, da bo ministrstvo za zdravje do sedaj predstavilo vsaj osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj se skrajni rok za sprejetje zakona, april 2020, hitro približuje,” poudarja v poslanskem vprašanju mag. Marko Koprivc. Pristojna ministra zato vprašuje, kdaj je mogoče pričakovati uresničitev obeh sklepov, ki so bili sprejeti na 22. nujni seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predvsem pa, kdaj bodo sprejeti podrobnejši standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe in meril za razvrščanje uporabnikov v posamezne vrste oskrbe za starostnike v domovih za starejše, ki naj bi bili sprejeti že lani.