Podpora in pomoč družinam

Slovenija na področju družinske politike in položaja otrok sodi v zgornjo tretjino držav članic EU. Zadnje štiriletno obdobje je pomenilo nov zagon za družinsko politiko, saj smo opredelili nove ukrepe proti nasilju v družini, sprejet je bil Družinski zakonik z novimi rešitvami zlasti glede zaščite otrok, dobili smo novo Resolucijo o družinski politiki, ki postavlja vsebinske in programske usmeritve ter ukrepe za naslednjih 10 let. V celoti so se sprostili varčevalni ukrepi iz ZUJF glede otroških dodatkov, delno na področju štipendij, pomoč ob rojstvu otroka je ponovno univerzalna pravica. Vse to so prednosti tega področja.

Največjo slabost in hkrati nevarnost pomeni implementacija sprejete zakonodaje. Naslednjih nekaj let bo obdobje za sprejemanje in izvajanje konkretnih ukrepov, ki ne bodo terjali sistemskih sprememb, bodo pa olajšali življenje družinam.

Cilj:

Izboljšanje položaja družin

Na področju družinske politike Slovenija dosega dobre rezultate in se lahko primerja z naprednejšimi skandinavskimi  državami. Glede skrbi za zdravje in dobrobit otrok smo v svetovnem merilu na drugem mestu. V prihodnje moramo poskrbeti za ohranitev doseženih standardov, družinam pa zagotoviti boljšo cenovno dostopnost storitev. Slovenija je kot napredna prepoznana predvsem zaradi polnega vključevanja žensk na trg dela z javnimi storitvami, ki to omogočajo (dostopni vrtci, prehrana v šolah, mreža domov za starejše).

Ukrepi:

 • Implementacija že sprejete zakonodaje in resolucije, ki bistveno izboljšuje položaj družin.
 • Višja splošna dohodninska olajšava, olajšava za rešitev stanovanjskega problema in drugi ukrepi za družine (npr. brezplačni vrtec, najemna stanovanja).
 • Ukrepi za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
 • Uvedba dopusta za nego otroka za enega od staršev, če je v bolnišnici z otrokom, mlajšim od 6 let.
 • Uvedba plačanega skrbstvenega dopusta za skrb za onemogle starše.
 • Še večji poudarek na programih za družino, ki jih izvajajo nevladne in humanitarne organizacije.
 • Več neposrednega dela z in za družine.
 • Ukinitev še preostalih varčevalnih ukrepov ZUJF (višji cenzus za državno štipendijo, 100 % nadomestilo za starševski dopust).
 • VEM za novorojenčka (prijava novorojenčka že v porodnišnici v register prebivalstva, na ZZZS in za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka).
 • Priprava Programa za otroke.

Cilj:

Boljša zaščita otrok

Z družinskim zakonikom je na novo urejeno področje zaščite otrok v družinskih sporih in pred različnimi oblikami zlorab, in sicer s prenosom odločanja o ukrepih za zaščito otrok iz centrov za socialno delo na sodišča. Na tem področju nas čaka predvsem skrbna implementacija sprejetih zakonodajnih rešitev, da bodo nameni in cilji zakonskega urejanja doseženi v praksi.

Ukrepi:

 • Uresničitev sprejetih novosti v zakonodaji za povečanje zaščite otrok.
 • Prenos odločanja v družinskih zadevah iz centrov za socialno delo na sodišča.