Program 2018

Samozavestna
Slovenija

Zastavljamo novo vizijo.

Slovenijo želimo v osmih letih po ključnih merilih, ki kažejo na vse vidike kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, inovativnosti, socialne in ekonomske uspešnosti, umestiti med najboljše na svetu. Zato smo Socialni demokrati na konferenci sprejeli dokument z izhodišči za vladni program z naslovom Samozavestna Slovenija 2018-2026. Veseli bomo tvojih idej, mnenj in predlogov, da skupaj najdemo najboljše rešitve za ljudi in za državo.

Uvrstitev Slovenije in skandinavskih držav na izbranih lestvicah.

Kje smo in kam gremo?

Slovenijo želimo po kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, inovativnosti, socialne in ekonomske uspešnosti umestiti med prvih deset držav sveta.

Analiziramo vse ključne primerjalne kazalnike razvoja. Pri marsikaterem od teh kazalnikov je Slovenija že v vrhu (trajnostna konkurenčnost, socialna pravičnost), pri kakšnem (poslovanju, zaznava korupcije, zadovoljstvo in sreča) pa bistvo bolj v ozadju. Za cilj si postavljamo, da Slovenijo v osmih letih po ključnih kazalnikih, ki kažejo na vse vidike kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, inovativnosti, socialne in ekonomske uspešnosti, umestimo med prvih deset držav sveta.

Menimo, da ima Slovenija za to vse možnosti. Ključna orodja za takšen razvojni preboj vidimo v znanju in kompetencah naših ljudi ter v legi Slovenije v srcu Evrope. Zato, da dosežemo vizijo, potrebujemo nov razvojni model, posodobljeno družbeno infrastrukturo in učinkovito, upravljavsko sposobno državo.

Izhodišča za

nov družbeni dogovor.

V procesu priprave programa smo na posvetu v Ljubljani s predstavniki sindikatov in gospodarstva iskali skupne točke za nov družbeni dogovor.

Socialni demokrati bomo vlagali in krepili tisto, kar lahko najučinkoviteje in najbolj trajnostno prispeva k rasti družbene blaginje in h krepitvi naših konkurenčnih sposobnosti.

Če pričakujemo več od ljudi, moramo v ljudi VEČ VLAGATI. V njihovo znanje, varnost, zadovoljstvo, pripadnost, motivacijo. Da ustvarimo več in da ustvarimo bolje.

Zdaj je čas. Da s pametnim vodenjem in upravljanjem, z boljšo organizacijo med nami in s pameznimi rešitvami Slovenija prodre med najboljše države na svetu.

Kako lahko pomagaš?

Urejanje družbe s pravili in postopki je temelj vsake pravne države. Ob tem nobena družba ni imuna na vzpostavljanje pravil in postopkov, ki so same sebi namen in ki pomenijo nepotrebno birokratiziranje. Verjetno se je že vsak od nas kdaj znašel v položaju, ko je neko pravilo ali postopek doživljal kot birokratski ofsajd, torej kot nekaj nedopustnega. Naloga politike je, da te nepotrebne ovire odstrani, naša skupna naloga pa je, da ugotovimo, katere so. Zato nam napišite, kje ste naleteli na težave in kako bi vaš postopek lahko skrajšali.

Pošlji nam svoj predlog