Socialni demokrati:
Ne naborništvu in obveznemu vojaškemu roku

Poslanec Socialnih demokratov Samo Bevk se je danes odzval na predlog SDS o ponovni uvedbi naborništva v Sloveniji. Po prepričanju poslanske skupine SD obvezna vojaščina ne odgovarja na izzive sodobne varnostno-obrambne politike, ob tem pa za uvajanje naborništva tudi ni dejanske potrebe.

Poslanec Socialnih demokratov Samo Bevk se je danes odzval na predlog SDS o ponovni uvedbi naborništva v Sloveniji.  Po prepričanju poslanca gre za anahronističen in preživet predlog, ki ne uživa podpore Socialnih demokratov. Še več, po mnenju Bevka populistični manever največje opozicijske stranke tudi nima realnih možnosti za podporo v Državnem zboru.

Danes, ko govorimo o novih oblikah groženj, o hibridni  in asimetrični vojni, me ideja korakov nazaj, k ponovni uvedbi naborništva, da bi bilo celotno ljudstvo oboroženo, spominja na neke preživele čase.

Samo Bevk, poslanec Socialnih demokratov

“Danes, ko govorimo o novih oblikah groženj; o hibridni  in asimetrični vojni, me ideja korakov nazaj, k ponovni uvedbi naborništva, da bi bilo celotno ljudstvo oboroženo, spominja na neke preživele čase«, je jasen poslanec. Ta poudarja, da Državni zbor v kratkem čaka razprava o Beli knjigi glede prihodnosti Slovenske vojske, v kateri bo besedah poslanca “o naborništvu ni ne duha ne sluha”.

Socialni demokrati uvedbi naborištva odločno nasprotujejo, podpirajo pa nadaljni razvoj kapacitet Slovenske vojske v profesionalno, odzivno, pametno, tehnološko dobro opremljeno in vsestransko obrambno silo, sposobno učinkovitega ukrepanja doma in v mednarodnih mirovskih misijah.

Po prepričanju Socialnih demokratov razlogom proti tej ideji pritrjuje tudi pomanjkanje finančnih in organizacijskih kapacitet za vzpostavitev naborništva, za to pa tudi ni potreb. V kolikor pa obstaja interes nekaterih po elementih naborništva, pa je te po njihovem zainteresirani populaciji moč omogočiti v okviru časovno omejenih vojaških taborov, izobraževanj in usposabljanj.

“V napetih mednarodnih okoliščinah poudarjamo pomen mednarodnega dialoga in sodelovanja, da z diplomatskimi sredstvi premostimo razlike, ki so izvor konfliktov in varnostnih tveganj”, so jasni pri Socialnih demokratih, ki bodo predlog SDS po uvedbi obveznega naborništva tudi soglasno zavrnili.