Prispevki

Konoplja

Poziv Bojane Muršič za čimprejšnjo zakonsko ureditev gojenja konoplje v medicinske namene

S tem, ko so 16. oktobra 2019 na portalu javnega naročanja objavili naročilo male vrednosti za analizo stroškov in koristi gojenja konoplje za medicinske namene, je Ministrstvo za zdravje po prepričanju poslanke Socialnih demokratov mag. Bojane Muršič naposled prepoznalo pomen dobre kmetijske in nabiralne prakse (GACP) ter dobre proizvodne prakse (t.i. GMP) za varno pridobivanje zdravil in ravnanje z drogami.

»Preseneča me le to, da se kaj takega dogaja šele v oktobru leta 2019,« opozarja Muršičeva in pojasnjuje, da prizadevanja za ureditev tega področja v Sloveniji trajajo že vsaj dve desetletji.

Poslanka pravi, da uradniki z Ministrstva za zdravje sicer vsa ta leta zagotavljajo, da tveganja in stroški presegajo koristi, ki naj bi bile minimalne, a v javni razpravi, ki se je v zadnjih letih izdatno okrepila, so jim bili z več strani, javno in jasno predstavljeni kredibilni podatki, kakršne želi ministrstvo vnovično zbirati z objavo javnega naročila in dodatno porabo javnih sredstev.

Poleg vseh drugih institucij je po besedah Bojane Muršič k čimprejšnji pripravi zakonskih podlag za ureditev gojenja konoplje v medicinske namene večkrat pozival tudi pristojni odbor Državnega zbora. Nazadnje se je to zgodilo aprila letos, ko je parlamentarni Odbor za zdravstvo pozval ministrstvo, naj končno poročilo medresorske delovne skupine, skupaj s predlogom pravnih podlag, vladi predloži do konca letošnjega leta.

»A glede na to, da portal kot trajanje naročila navaja dobo 17 (!) mesecev, je očitno, da ministrstvo znova ne namerava spoštovati priporočil Državnega zbora. Še več, poleg časa bo ministrstvo porabilo tudi dodatni javni denar,« opozarja Muršičeva, ki je ministru za zdravje zato postavila številna vprašanja: od tega, ali se ministrstvo čuti sposobnega pridobiti koristne podatke o pozitivnem razmerju med koristmi in stroški gojenja konoplje v medicinske namene in tega, zakaj je za dokončanje študije potrebnega skoraj leto dni in pol, do vprašanja o tem, kako velike stroške nameravajo v tem v zvezi porabiti na ministrstvu.

Poslanka SD Bojana Muršič je prepričana, da bi ob tvornem sodelovanju Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) lahko odgovore na vsa vprašanja, povezana z gojenjem konoplje v medicinske namene, imeli na mizi že zdavnaj.

Poslanska skupina SD v proceduro DZ vložila predlog Zakona o gojenju konoplje in pridobivanju kanabisa v medicinske namene

V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo pripravili predlog zakona, s katerim bi v Republiki Sloveniji omogočili gojenje rastline konoplje za pridobivanje kanabisa v medicinske namene. Na ta način želimo ustrezno dopolniti zakonodajo, ki bi omogočila izdajo dovoljenj za gojenje ter avtorizacijo drog kot primernih za uporabo v medicini.

Tako bi končali odvisnost od uvoženih zdravil na bazi konoplje in kanabisa, zdravnikom in bolnikom pa omogočili dostop do varnih zdravil. Zakon je omejen le na zakonito gojenje rastlin za pridobivanje medicinskih drog in v ničemer ne spreminja veljavne ureditve na področju obravnave zlorab prepovedanih drog.

Socialni demokrati smo prepričani, da je skrajni čas za ukrepanje. Že pred časom je Zdravniška zbornica Slovenije izrekla o potrebnih ukrepih za uporabo konoplje v medicinske namene. S tem so pritrdili nedavnim priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, ki ugotavlja, da so države zaradi strahu pred zlorabo tako zaostrile politiko do drog, da je s tem ogrožena dostopnost zdravil za lajšanje trpljenja in bolečin.

Kljub lanskoletni uvrstitvi »konoplje« v skupino II Seznama skupin prepovedanih drog, ki omogoča njeno medicinsko uporabo, gojenje konoplje in pridobivanje kanabisa v medicinske namene ni urejeno, zato so bolniki in zdravniki v celoti odvisni od uvoza in tujih korporacij.

Socialni demokrati smo te pomisleke izpostavili že ob pričetku naših prizadevanj za spremembo politike do uporabe konoplje v medicinske namene. S predlogom zakona o gojenju konoplje in pridobivanju kanabisa v medicinske namene želimo urediti sledeča vprašanja:

– jasna opredelitev, da se konoplja lahko goji v medicinske namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke,

– uvaja pravilno poimenovanje rastline in vseh njenih derivatov (drog), uporabnih v medicini (kanabis, kanabisova smola, ekstrakti in tinkture) ter postopkov njihove proizvodnje,

– omogoča standardizirano in varno proizvodnjo medicinskega kanabisa ter registracijo zdravil na njegovi bazi v Sloveniji,

– omogoča tudi lokalnim gojiteljem in kmetovalcem, da v partnerstvu z izdelovalci zdravil gojijo konopljo v medicinske namene.

SD – Predlog Zakona o gojenju konoplje in pridobivanju kanabisa v medicinske namene by SocialniDemokrati on Scribd

V SD smo pripravili predlog zakona o rabi konoplje za učne, znanstveno-raziskovalne in medicinske namene ter njeno proizvodnjo v Sloveniji

Poslanec SD Jan Škoberne in strokovni sodelavec PS SD Gorazd Prah sta na novinarski konferenci podrobneje predstavila​ ​zakonski predlog​ ​novele Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami – legalizacija konoplje v medicinske namene​, ki ga je pripravila Poslanska skupina SD. Cilj zakona je odpraviti neskladje v zakonu in tako na enostaven in varen način omogočiti uporabo konoplje za učne, znanstveno-raziskovalne in medicinske namene ter zagotoviti čimprejšnjo dostopnost​ ​konoplje kot zdravila za bolnike ter omogočiti proizvodnjo in raziskave v Sloveniji.

Predstavitev SD predloga zakona o rabi konoplje v medicinske namene from Socialni demokrati on Vimeo.

Socialni demokrati smo prepričani, da je sedaj pravi čas za ukrepanje. Čas, da konopljo uvrstimo v III. skupino prepovedanih drog, za katero je dovoljena medicinska uporaba. Nadzor bi v tem primeru – kot pri ostalih zdravilih – opravljala Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Tudi Zdravniška zbornica Slovenije se je izrekla o potrebnih ukrepih za uporabo konoplje v medicinske namene. S tem so pritrdili nedavnim priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, ki ugotavlja, da so države zaradi strahu pred zlorabo tako zaostrile politiko do drog, da je s tem ogrožena dostopnost zdravil za lajšanje trpljenja in bolečin.

Socialni demokrati smo te pomisleke izpostavili že ob pričetku naših prizadevanj za spremembo politike do uporabe konoplje v medicinske namene. Tako smo pripravili novelo Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), s katero želimo urediti sledeča vprašanja:

– pravilno konvencijsko poimenovanje nadzorovane snovi,

– konec prepovedi rastlinske vrste (Cannabis Sativa L.) in konvencijsko pravilna regulacija Cannabis (torej cveta, sadnih vršičkov, smole in ekstraktov),

– uvrstitev konoplje v skupino III prepovedanih drog, ki omogoča medicinsko uporabo,

– konec nerazumne omejitve gojenja konoplje samo za industrijske in prehranske namene; s tem se – po predpisih za ostala zdravila iz prepovedanih drog – dovoli medicinska pridelava konoplje v Sloveniji,

– prevzem nadzora nad konopljo s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki naj v šestih mesecih pripravi vse potrebno za začetek zakonitega gojenja konoplje v medicinske namene v Sloveniji.

SD predlog zakona o rabi konoplje v medicinske namene (ZPPPD-A) by SocialniDemokrati on Scribd

Židan pozdravil ustanovitev slovenskega Združenja za konopljo za prehranske in neprehranske nemene

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je udeležil ustanovne skupščine novega slovenskega Združenja za konopljo za prehranske in neprehranske namene. V svojem nagovoru je Židan dejal, da gre za zgodovinski trenutek ter nove člane združenja po konstituiranju in pripravi programa delovanja povabil na prvo srečanje na ministrstvo. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije želi z ustanovitvijo združenja za konopljo združiti sedanje izkušnje pridelovalcev (ekoloških kmetov), predelovalcev in prodajalcev konoplje. “V slovenskem kmetijstvu nujno potrebujemo nove kmetijske proizvodnje, ki so potencialno donosnejše,” je povedal minister Dejan Židanin ob tem je opozoril, da je “kmetijstvo lahko uspešno le, če je stroškovno maksimalno učinkovito, uspejo pa lahko tisti, ki gredo skupaj skozi izzive, tako pa gredo lažje naprej, veliko težje pa je posameznikom”.

Konopljin list

Minister Židan je še poudaril, da sicer znamo kmetovati s tehnološkega vidika, imamo veliko znanja in izkušenj, pogosto pa nam primanjkuje znanje in izkušnje s področja prodaje. “Največja nevarnost je, če ne znamo prodajati, saj moramo namreč vedeti, kdo vse potrebuje izdelke iz konoplje,” je še opozoril Židan in dodal, “da se pri takih poslovnih projektih ne gre zanašati samo na ustna zagotovila o teoretični možnosti velikega povpraševanja po proizvodih; potrebni so konkretni dogovori, tudi pisna zagotovila za poslovno sodelovanje, sicer bo lahko sektor imel slabe in žalostne poslovne naložbe”.

Židan na ustanovitvi združenja za konopljo

Minister Židan je prisotne tudi opozoril, da pri svojem delovanju in promociji sektorja ne smejo prestrašiti potrošnika in jim deliti zavajajoče informacije, kot so se pojavljale ponekod. Za vzajemno zaupanje je po besedah ministra potrošniku treba navajati relevantna dejstva in informacije, ki 100% držijo, kjer je med drugim omenil informiranje o splošnem stanju in podatkih v celotnem kmetijsko / prehranskem sektorju in (ne)varovanju okolja s strani kmetov. Ob koncu je minister Židan navzočim podal predlog, da naj za uspešno in pozitivno zgodbo pripravijo dober poslovni model, sicer ne bo pravega in želenega učinka.

Predlog Zakona o regulaciji rastline konoplje in njenih derivatov (ZRRKD)

Socialni demokrati smo se v volilnem programu leta 2014 zavezali, da bomo zakonsko uveljavili regulacijo rastline konoplja, aprila leta 2015 pa smo razpravo o legalizaciji konoplje uvrstili med šest prioritet stranke. V mesecu novembru prejšnjega leta so glavni tajnik SD Dejan Levanič, poslanec SD Jan Škoberne, vodja projekta SD Legalizator.si Gorazd Prah in predstavnik Mladega foruma SD Andrej Omerzel na novinarski konferenci že predstavili dve verziji predloga Zakona o regulaciji konoplje in njenih derivatov. Predlog zakona je bil zdaj v torek, 26. januarja, poslan v usklajevanje koalicijskim partnerjem. V stranki SD želimo široke politične podpore, prav tako pa tudi širše podpore civilne družbe.

V prvi, bolj konzervativni različici sta proizvodnja in promet konoplje in njenih derivatov dovoljena lekarnam. Druga različica omogoča tudi gojenje konoplje za osebno uporabo polnoletnikom in zakonsko uokvirjenje delovanja socialnih klubov. Osnovna ideja osnutka zakona o regulaciji konoplje in njenih derivatov je urediti tri stvari – medicinsko uporabo konoplje, vprašanje osebne odgovornosti in nemedicinske rabe konoplje ter ekonomske možnosti, ki jih prinaša ta rastlina.

V prvi različici osnutka zakona sta proizvodnja in promet konoplje in njenih derivatov dovoljena le lekarnam. Pri tem je raba v medicinske namene vezana na zdravniški recept, pri rabi v druge namene pa mora lekarna pridobiti dovoljenje ministrstva za zdravje, obvezno mora tudi dobiti soglasje lokalne skupnosti, kjer namerava izvajati dejavnost. Če tega ne dobi, ji je maloprodaja konoplje in njenih derivatov v druge namene onemogočena. Osnutek omejuje maksimalno dovoljeno posest konoplje in njenih derivatov na 10 gramov na osebo. Tudi dnevna transakcija je omejena na največ 10 gramov na posameznika.

Preseganje te vrednosti je v obeh primerih možno le na podlagi recepta, ki ga bolniku predpiše zdravnik. Pri tem so prodaja, ponudba in posest prepovedana osebam, mlajšim od 18 let, razen če imajo zdravniški recept. Po osnutku zakona je konopljo in njene derivate prepovedano dajati kot darilo. Poleg tega je oglaševanje dovoljeno le v strokovnih revijah in specializiranih medijih, drugje ne. Osnutek predvideva tudi to, da se konoplja na seznamu skupin prepovedanih drog izbriše iz prve skupine in prerazporedi v tretjo skupino.

Druga, manj konzervativna različica osnutka zakona omogoča še gojenje konoplje za osebno uporabo vsem polnoletnikom in licenciranje konopljinih socialnih klubov. Posameznik konoplje ne bi smel dajati v promet ali kako drugače omogočiti uživanja drugim osebam. Poleg tega bi bilo število rastlin, ki jih lahko goji, omejeno.

Predlog Zakona o regulaciji rastline konoplje in njenih derivatov (ZRRKD) by SocialniDemokrati

Židan: “Ministrstvo podpira nove kulture v kmetijstvu in gozdarstvu, ki zagotavljajo delovna mesta.”

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je udeležil posveta z naslovom “Razvojni potenciali Spodnje Savinjske doline in Slovenije, delovna mesta, ki jih gradi skupnost ter kako jih uresničiti”, ki so ga organizirali Eko civilna iniciativa Slovenije (EKOCI), Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter Razvojna agencija Savinja ob podpori vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline. Na posvetu so sodelujoči razpravljali, kako na podlagi obstoječih resursov, naravnih materialov kot so konoplja, lan, volna, les, inovativnih znanj in že poznanih dobrih praks, ustvarjati delovna mesta na področju kmetijstva, gospodarstva ter ostalih panog.
 
Minister Židan je med pogovorom poudaril, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja nove kulture v kmetijstvu. “Konoplja, lan in ostale rastline, so tiste kulture, ki bodo ljudem dale delo in so okolju prijazne,” je povedal minister iz vrst SD in dodal, da se v novem programskem obdobju lahko (skupaj z lastnim deležem) pričakujejo razpisi v vrednosti več kot pol milijarde evrov. Vendar je po njegovem mnenju pomembno zavedanje, da same subvencije ne bodo prinesle uspeha, če so v ozadju slabi poslovni načrti. Pri tem je poudaril, da sama konoplja ne more rešiti tovarne Polzela, reši pa jo lahko sposobno vodstvo, ki bo znalo delati na inovativen način in bo uporabljalo inovativne vire in ideje, med katerimi je nedvomno tudi konoplja. “Imeti dobre naravne vire in poslovni načrt ni dovolj, potrebno je imeti ljudi, ki znajo zadeve voditi in povezovati,” je še dodal Židan.
 
Minister je v svojem nagovoru še opozoril, da se v Sloveniji pojavljajo pobude o splošni regulaciji same konoplje. Pri tem je povedal, da je potrebno dekriminalizirati del javnega življenja. “Tisti, ki se hočejo s konopljo zdraviti, jo s tem ne bodo več iskali na črnem trgu, ampak jim bo dostopna na nadzorovan in varen način,” je poudaril Židan. Na koncu je kmetijski minister Židan vse skupaj pozval, da se v luči prihajajočih razpisov dobro organizirajo, saj bodo le ti na voljo v prvi polovici naslednjega leta.

Socialni demokrati smo predstavili osnutek Zakona o regulaciji konoplje, ki ga dajemo v javno obravnavo

Socialni demokrati smo se v volilnem programu leta 2014 zavezali, da bomo zakonsko uveljavili regulacijo rastline konoplja, aprila letos pa smo razpravo o legalizaciji konoplje uvrstili med šest prioritet stranke. Na današnji novinarski konferenci so glavni tajnik SD Dejan Levanič, poslanec SD Jan Škoberne, vodja projekta SD Legalizator.si Gorazd Prah in predstavnik Mladega foruma SD Andrej Omerzel, predstavili dve verziji osnutka Zakona o regulaciji rastline konoplje in njenih derivatov.

V prvi, bolj konzervativni različici sta proizvodnja in promet konoplje in njenih derivatov dovoljena lekarnam. Druga različica omogoča tudi gojenje konoplje za osebno uporabo polnoletnikom in zakonsko uokvirjenje delovanja socialnih klubov. Osnovna ideja osnutka zakona o regulaciji konoplje in njenih derivatov je po besedah poslanca SD Jana Škoberneta urediti tri stvari – medicinsko uporabo konoplje, vprašanje osebne odgovornosti in nemedicinske rabe konoplje ter ekonomske možnosti, ki jih prinaša ta rastlina.

V prvi različici osnutka zakona sta proizvodnja in promet konoplje in njenih derivatov dovoljena le lekarnam. Pri tem je raba v medicinske namene vezana na zdravniški recept, pri rabi v druge namene pa mora lekarna pridobiti dovoljenje ministrstva za zdravje, obvezno mora tudi dobiti soglasje lokalne skupnosti, kjer namerava izvajati dejavnost. Če tega ne dobi, ji je maloprodaja konoplje in njenih derivatov v druge namene onemogočena. Osnutek omejuje maksimalno dovoljeno posest konoplje in njenih derivatov na 10 gramov na osebo. Tudi dnevna transakcija je omejena na največ 10 gramov na posameznika.

Preseganje te vrednosti je v obeh primerih možno le na podlagi recepta, ki ga bolniku predpiše zdravnik. Pri tem so prodaja, ponudba in posest prepovedana osebam, mlajšim od 18 let, razen če imajo zdravniški recept. Po osnutku zakona je konopljo in njene derivate prepovedano dajati kot darilo. Poleg tega je oglaševanje dovoljeno le v strokovnih revijah in specializiranih medijih, drugje ne. Osnutek predvideva tudi to, da se konoplja na seznamu skupin prepovedanih drog izbriše iz prve skupine in prerazporedi v tretjo skupino, je dejal vodja strankinega projekta Legalizator.si Gorazd Prah.

Druga, manj konzervativna različica osnutka zakona omogoča še gojenje konoplje za osebno uporabo vsem polnoletnikom in licenciranje konopljinih socialnih klubov. Posameznik konoplje ne bi smel dajati v promet ali kako drugače omogočiti uživanja drugim osebam. Poleg tega bi bilo število rastlin, ki jih lahko goji, omejeno. Po besedah glavnega tajnika SD Dejana Levaniča si v stranki želimo široke politične podpore. “Brez širše politične in civilne podpore tak zakon težko uvidi luč sveta,” je ob prestavitvi izpostavil Levanič. “Osnutek nameravamo v razpravo posredovati vsem parlamentarnim strankam in civilni družbi,” je danes napovedal Škoberne in ob tem dodal, da “v SD upamo, da bomo do konca tega leta enega od predlogov vložili v parlamentarno obravnavo.”

Predlog Zakona o regulaciji rastline konoplje in njenih derivatov (ZRRKD) by Socialni demokrati

Projekt Legalizator – Zakon o regulaciji konoplje

Projekt Legalizator – legalizacija konoplje

Predstavitev predloga Zakona o regulaciji rastline konoplja in njenih derivatov 09-11-2015 from Socialni demokrati on Vimeo.

Minister Židan: “Uporaba industrijske konoplje je zdaj dovoljena tudi v prehranske namene.”

Socialni demokrati smo se v volilnem programu leta 2014 zavezali, da bomo uredili področje konoplje, tako pridelave, predelave kot tudi njene uporabe. Prvi korak v tej smeri je bil zdaj narejen. “Z današnjo objavo pravilnika, ki dovoljuje uporabo konoplje za pridelavo hrane, je bila na tem področju premagana še ena birokratska ovira,” je v izjavi za medije poudaril minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan, ki je že v petek, 22. maja, podpisal pravilnik, ki dovoljuje uporabo industrijske konoplje v prehranske namene, v Uradnem listu je objavljen danes, veljati pa začne s 26. majem letos. “To pomeni, da lahko industrijska konoplja postane poslovno uspešna dejavnost,” je poudaril Židan.

Židan podpisal pravilnik za uporabo konoplje

Kot je dodal, so skupaj s somišljeniki iz civilne družbe to birokratsko oviro skušali odpraviti že od leta 2011, ko je bil sprejet pravilnik, ki je dopuščal lažje gojenje te vrste konoplje. Od takrat pri nas na tem področju beležimo hitro rast – lani je bilo prošenj za dovoljenje za gojenje industrijske konoplje podanih nekaj čez 430, letos pa jih na ministrstvu beležijo že 550. To pomeni, da industrijska konoplja pri nas pokriva že 600 ali več hektarjev kmetijskih površin, je ocenil Židan. “Pridelava industrijske konoplje postaja tudi ena od pomembnih gospodarskih dejavnosti pri nas,” je še povedal minister iz vrst SD.

Židan prejel semena konoplje od EKOCI

Kmetijski minister Židan je novi pravilnik podpisal, potem ko je dobil tudi dovoljenje dveh drugih ministrstev – ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar in ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc. Židan je sicer danes v prostorih ministrstva za kmetijstvo sprejel predstavnike civilne iniciative EKO civilno iniciativo Slovenije, ki so mu izročili semena industrijske konoplje za vpis v ohranjevalno listo semen določenih vrst te konoplje iz Prekmurja, Savinjske doline in Gorenjske. Kot so poudarili, gre za semena, ki so jih zanesenjaki na manjših gredicah ohranjali več let in bodo tudi v prihodnosti omogočala sejanje semen slovenske in ne le uvožene konoplje.

Semena konoplje

Kot je pojasnil kmetijski minister Židan, slovenska semena ne predstavljajo le naše zgodovine, ampak so pomembna tudi zaradi genske raznolikosti. Semena, ki so jih na ministrstvu danes uradno sprejeli, bodo poslali na testiranje v kmetijski inštitut. “Če bodo ustrezala minimalnim pogojem, bomo storili vse, da se vpišejo na evropsko sortno listo,” je napovedal Židan.

Židan in EKOCI

Predstavnica iniciative EkoCi Irena Rotar je izrazila upanje, da bo inštitut takoj pristopil k izvedbi postopka. Gre namreč za semena, ki so bolje prilagojena našemu okolju in za rast ne potrebujejo fitofarmacevtskih sredstev. Civilna iniciativa EkoCi sicer bdi tudi nad gibanjem Štafeta semen, v kateri lahko sodeluje vsak, ki najmanj 11 zrn semen poseje, 11 zrn izmenja, 11 pa jih pošlje za v gensko banko. Predstavniki EkoCi so Židanu in njegovi ekipi danes podelili tudi priznanje za tvorno sodelovanje v štafeti in pri urejanju statusa konoplje. Priznanje je tudi zahvala za “zgledno” sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletnem mestu Legalizator.si, kjer Socialni demokrati skupaj z ljudmi pripravljamo novo zakonodajo o konoplji.