Trajnostna turistična destinacija

Turizem ustvarja skoraj 13 % BDP, 36 % izvoza storitev in 8 % skupnega izvoza. Ima številne razvojne učinke in je glede na sedanji pomen in potenciale strateška panoga.

Slovenija je v zadnjih letih naredila korak naprej pri povečanju svojega ugleda na globalnem turističnem zemljevidu. Veljamo za trajnostno turistično destinacijo za aktivni življenjski slog, kar z naravnimi danostmi, lepoto krajine, dostopnostjo in raznolikostjo ponudbe omogoča doseganje bistveno višje dodane vrednosti, kot jo slovenski turizem dosega danes.

Vendar je po indeksu konkurenčnosti v turizmu Svetovnega gospodarskega foruma je Slovenija na 41. mestu med 139 državami. Ambicija za dvig dodane vrednosti zahteva tudi dvig konkurenčnosti in kakovosti slovenske turistične ponudbe.

Slovenski turizem ima tri akutne probleme: vire financiranja trženja turizma za večjo prepoznavnost, potrebo po novem investicijskem ciklusu v turizmu za dvig kakovosti storitev in pomanjkanje za delo v turizmu zainteresiranega in usposobljenega kadra.

Cilj:

Prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije

Ključni izziv je dvig prepoznavnosti destinacije in ključnih turističnih proizvodov s ciljem, da se poveča dodana vrednost, ki je v turizmu ena najnižjih med gospodarskimi sektorji v Sloveniji.

Gostje, ki bodo Slovenijo prepoznali kot zeleno, aktivno, zdravo destinacijo za  vrhunska doživetja, bodo pripravljeni plačati višjo ceno. Večja dodana vrednost bo omogočila boljše plačilo zaposlenim, ki bodo bolj motivirani za delo in svojo poklicno rast in razvoj.

Ukrepi:

 • Nova sistemska ureditev financiranja trženja slovenskega turizma, ki bo zagotovila stabilnost, predvidljivost in okvirno 20 milijonov evrov letno skozi daljše časovno obdobje, saj se prepoznavnost destinacije in njen razvoj gradi na dolgi rok.
 • Vložki v trženje turizma so investicija, ki se večkratno povrne skozi turizem in z njim povezane dejavnosti.
 • Boljša ureditev pobiranja in namenska poraba turistične takse.
 • Okrepitev Slovenske turistične organizacije in nadgradnja modela organiziranosti v mrežno partnerstvo turističnega gospodarstva.
 • Boljše ciljno trženje destinacije z osredotočanjem ponudbe na glavne turistične proizvode z najvišjo dodano vrednostjo.
 • Internacionalizacija ponudbe z novimi naložbami v slovenski turizem, vključno z mednarodnimi hotelskimi verigami za najzahtevnejše goste in kakovostno ponudbo družinskih hotelov.
 • Organizacija odmevnih političnih, poslovnih, športnih in kulturnih dogodkov.

Cilj:

Nov investicijski cikel v slovenskem turizmu

Za večjo privlačnost Slovenije med zahtevnejšimi gosti, s tem pa preboj v storitve z višjo dodano vrednost, mora Slovenija izboljšati konkurenčnost, kakovost in privlačnost svoje turistične ponudbe. Državno lastništvo številnih velikih turističnih podjetij v najbolj razvitih destinacijah se zaradi nizke investicijske sposobnosti izkazuje kot vedno večja ovira. Če se je zadnji veliki naložbeni cikel v turizmu financiral iz evropskih virov, je treba sedaj poiskati vire tudi s strateškimi partnerstvi, ki bodo vlagala v obnovo in večjo kakovost nastanitvenih kapacitet in turistične produkte.

Ukrepi:

 • Lastniško prestrukturiranje turističnega gospodarstva v posredni ali neposredni državni lasti.
 • Privabljanje strateških partnerjev za naložbe v slovenski turizem, še posebej ponudnikov globalnih nastanitvenih verig in vrhunskih turističnih produktov.
 • Aktiviranje novih investicijskih sredstev za prenovo nastanitvenih kapacitet in razvoj dodatnih turističnih produktov.

Cilj:

Večja privlačnost dela v turizmu

Zadovoljnega gosta ustvarjajo zadovoljni, motivirani in usposobljeni kadri. Slovenski turizem se sooča z akutnim pomanjkanjem kadra. Treba je povečati privlačnost delovnih mest v turizmu.

Ukrepi:

 • Izboljšanje pogojev dela, razvoj kariernih možnosti in stimulativno plačilo.
 • Izboljšanje kakovosti izobraževalnih programov za turistična znanja in kompetence.
 • Spodbude za razvoj integralnih turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo.