Vsak po svojih močeh.

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prinaša novo, obvezno zdravstveno dajatev. Socialni demokrati menimo, da mora biti njena višina odvisna od prihodkov. Da prispevamo vsi. A vsak po svojih zmožnostih.

Vsi enako?

V prihodnjih dneh bo Državni zbor odločal o noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ta ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga nadomešča z obvezno zdravstveno dajatvijo.

Trenutno je največ možnosti, da bo sprejet amandma, ki sedanji strošek 35 evrov nadomešča s plačilom 29 evrov mesečno. Za vse enako, ne glede na to, kakšni so naši dohodki.

Težava je, da upokojenki s 400 evri pokojnine plačilo 29 evrov predstavlja 7 odstotkov vseh njenih prihodkov, menedžerju z 10.000 evri plače le nekaj promilov.

To ni pravično. To ni solidarno.

Socialni demokrati predlagamo pravično in solidarno rešitev.

Višina nove, obvezne zdravstvene dajatve bi morala biti odvisna od prihodkov. Zato predlagamo progresivno lestvico. Po njej bo večina, skoraj 1.400.000 ljudi, plačala bistveno manj.

Vsi z mesečnim neto prihodkom do 667 evrov bi po predlogu SD mesečno plačali 10 evrov. Tisti s prihodkom do 1.105 evrov 25 evrov, do 1768 evrov 30 evrov, do 2210 evrov 40 evrov, do 3315 evrov 65 evrov, do 5526 evrov 100 evrov in tisti s prihodki nad tem zneskom 150 evrov na mesec.

Za določitev te višine se upoštevajo vsi dohodki, tudi kapitalski dobički. Tako zagotovimo, da bodo premožni, v skladu s svojimi zmožnostmi, prispevali več. 

Predlog SD zajema med zavezance vse, aktivno in upokojeno prebivalstvo. Izjema so le otroci in šolajoča se mladina do 26. leta starosti.

Ne za dobičke zavarovalnic.

Za ljudi.

Da vsem ljudem z javnim zdravstvom zagotovimo dostopne, kakovoste in pravočasne zdravstvene storitve.