Živimo medgeneracijsko solidarnost.

Uresničimo
potencial
starejših.

In potencial
družbe za
dostojno in
varno starost.

Forum starejših SD smo ustanovili zato, da uporabimo potencial starejših za iskanje odgovorov na širša družbena vprašanja in za uveljavljanje vrednot vključujoče družbe, ki bo krepila družbeno povezanost in tudi v sodobnih spremenjenih družbenih razmerah ustvarjala pogoje za zagotavljanje socialne varnosti vseh prebivalcev in vseh generacij.

Slovenija se stara hitreje kot večina drugih evropskih držav. Živimo dlje, delež starejših nad 65 let se povečuje. Pri tem se materialni položaj starejših poslabšuje. Pokojnine, večini starejših edini vir preživljanja, se v primerjavi s plačami znižujejo.

Institucionalna oskrba starejših je nedostopna zaradi majhnega števila mest in visokih cen. Materialna osnova upokojencev je prenizka, da bi si lahko sami zagotovili zadovoljivo kakovost življenja v starosti. Starejši so tudi največje žrtve čakalnih dob v zdravstvu in daleč najbolj ranljiva skupina v epidemiji.

Trendi se bodo v prihodnji letih še okrepili in nujne so prilagoditve: na trgu dela in v delovnem okolju, v izobraževanju in usposabljanju, v sistemih socialne varnosti, na področju bivanja in pri civilni in politični participaciji.

Tudi zdaj nas čaka veliko dela.

Nič o starejših brez starejših.
Zato se povezujemo.
Imamo svoje mnenje o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Forum starejših SD za krepitev prvega pokojninskega stebra: Za spremembe nujno najširše družbeno soglasje

Predsedstvo Foruma starejših SD je na seji 5. septembra 2023 obravnavalo Izhodišča za pripravo sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, ki jih je predstavil predsednik Dušan Semolič.
11. septembra 2023/by Miha Damiš

Dostopnost do zdravstvenih storitev je prednostna naloga

Predsedstvo Foruma starejših SD je na svoji seji 8. maja 2023 ocenilo, da se pri oblikovanju in uveljavljanju zdravstvene reforme v Sloveniji nahajamo pred odločitvami, ki bodo usodno zaznamovale nadaljnji razvoj našega zdravstva.
22. maja 2023/by Miha Damiš

Semolič: Življenje upokojenk in upokojencev je iz dneva v dan težje

Dušan Semolič, predsednik Foruma starejših SD, je na ustanovni seji Konference Socialnih demokratov, 25. februarja 2023, v Moderni galeriji v Ljubljani predstavil stališča foruma o položaju upokojenk in upokojencev ter o načrtovani reformi pokojninskega sistema.
6. marca 2023/by Miha Damiš

Forum starejših SD: Socialni dialog naj postane ustavna kategorija

Forum starejših SD, ki ga vodi Dušan Semolič, je na svojem zadnjem predsedstvu razpravljal o predlogu ustavnega amandmaja, ki bi priznal socialni dialog kot ustavno kategorijo. Ta predlog je Dušan Semolič podal v imenu foruma tudi na nedavnem 14. Kongresu SD na Ptuju. Forum tako predlaga, da bi se 66a člen ustave dopolni tako, da se glasi: Država ustvarja možnosti za socialni dialog ob upoštevanju avtonomije socialnih partnerjev.
9. novembra 2022/by Miha Damiš

Mag. Franc Hočevar: Ne bodi cepec, cepi se

Vem, da ne gre za enostavne odločitve in vem, da marsikdo razmišlja drugače. Prav je tako. Pomembno je le, da so naše odločitve iskrene in lepo bi bilo, če bi jih sprejemali tudi z mislijo na sočloveka. Svet je lahko lep, življenje pa lahko premaga smrt. Odločitev je v vaših rokah. Prosim, cepite se.
7. februarja 2021/by Miha Damiš

Forum starejših SD o cepljenju proti COVID-19: Cepljenje je upanje

Forum starejših SD: S cepljenjem zmanjšujemo tveganja za okužbo in omejujemo širjenje virusa na družino, prijatelje in druge, s katerimi smo v stiku.
4. februarja 2021/by mf