Živimo medgeneracijsko solidarnost.

Uresničimo
potencial
starejših.

In potencial
družbe za
dostojno in
varno starost.

Forum starejših SD smo ustanovili zato, da uporabimo potencial starejših za iskanje odgovorov na širša družbena vprašanja in za uveljavljanje vrednot vključujoče družbe, ki bo krepila družbeno povezanost in tudi v sodobnih spremenjenih družbenih razmerah ustvarjala pogoje za zagotavljanje socialne varnosti vseh prebivalcev in vseh generacij.

Slovenija se stara hitreje kot večina drugih evropskih držav. Živimo dlje, delež starejših nad 65 let se povečuje. Pri tem se materialni položaj starejših poslabšuje. Pokojnine, večini starejših edini vir preživljanja, se v primerjavi s plačami znižujejo.

Institucionalna oskrba starejših je nedostopna zaradi majhnega števila mest in visokih cen. Materialna osnova upokojencev je prenizka, da bi si lahko sami zagotovili zadovoljivo kakovost življenja v starosti. Starejši so tudi največje žrtve čakalnih dob v zdravstvu in daleč najbolj ranljiva skupina v epidemiji.

Trendi se bodo v prihodnji letih še okrepili in nujne so prilagoditve: na trgu dela in v delovnem okolju, v izobraževanju in usposabljanju, v sistemih socialne varnosti, na področju bivanja in pri civilni in politični participaciji.

Tudi zdaj nas čaka veliko dela.

Nič o starejših brez starejših.
Zato se povezujemo.
Imamo svoje mnenje o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Za podpredsednika Foruma starejših SD izvoljen Drago Kolar

11. marca 2024/by Miha Damiš

Anton Colarič novi predsednik Foruma starejših SD

Na programsko-volilni konferenci Foruma starejših SD, ki je 6. februarja 2024 potekala v Ljubljani, so delegatke in delegati iz območnih organizacij za novega predsednika izvolili Antona Colariča, za podpredsednico Stanko Ritonja, za glavno tajnico pa Miro Ključanin.
6. februarja 2024/by Miha Damiš

Mira Ključanin bo še naprej vodila FS SD Osrednje Slovenije

V pripravah na programsko-volilno konferenco Foruma starejših SD, ki bo 6. februarja 2024, je v četrtek, 4. januarja 2024, v prostorih SD na Nazorjevi ulici 6 v Ljubljani potekala programsko-volilna konferenca FS SD Osrednje Slovenije.
4. februarja 2024/by Miha Damiš

Prednovoletno srečanje Foruma starejših SD

V sredo, 6. decembra, so se članice in člani zbrali na tradicionalnem prednovoletnem srečanju v Ljubljani.
19. decembra 2023/by Miha Damiš

Forum starejših SD za krepitev prvega pokojninskega stebra: Za spremembe nujno najširše družbeno soglasje

Predsedstvo Foruma starejših SD je na seji 5. septembra 2023 obravnavalo Izhodišča za pripravo sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, ki jih je predstavil predsednik Dušan Semolič.
11. septembra 2023/by Miha Damiš

Dostopnost do zdravstvenih storitev je prednostna naloga

Predsedstvo Foruma starejših SD je na svoji seji 8. maja 2023 ocenilo, da se pri oblikovanju in uveljavljanju zdravstvene reforme v Sloveniji nahajamo pred odločitvami, ki bodo usodno zaznamovale nadaljnji razvoj našega zdravstva.
22. maja 2023/by Miha Damiš