Zeleni forum SD
Zeleni forum SD
Zeleni forum SD

S pobudo za ustanovitev Zelenega foruma SD želimo:

  • povezati članstvo, ki podpira premik v zeleno,

  • organizirati članice in člane, ki hočejo ustvarjati zelene vsebine in aktivnosti,

  • soustvarjati politike za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo.

Zeleni forum SD bomo ustanovili na digitalnem ustanovnem zboru 22. aprila 2021. Izpolni spodnjo prijavnico za članstvo in pridi na ustanovni zbor, da povežemo znanja in energijo v zelene spremembe.

Zeleni forum SD

predlogi politik

o ukrepanju zoper podnebno krizo, za podnebno pravičnost, za zmanjšanje emisij, za varovanje okolja, za razvoj trajnostnih praks, življenjskih, proizvodnih in distribucijskih vzorcev.

terenske aktivnosti

organizacija čistilnih akcij, pogozdovanja in urejanja okolice, aktivnosti za varovanje biodiverzitete, akcije za osveščanje, promocijo zdravega načina življenja in trajnostnih ravnanj.

gradnja zavezništev

povezovanje z okoljskimi nevladnimi organizacijami, organizacija skupnih aktivnosti, delovanje v lokalnih skupnostih in mednarodno povezovanje okoljskih političnih organizacij.

Zeleni forum SD

Pridružujem se iniciativi za ustanovitev
Zelenega foruma Socialnih demokratov.