10 razlogov,

zakaj je Frans Timmermans
najboljša izbira za novo Evropsko komisijo

1. Ker je Frans Timmermans najboljša izbira.

Frans Timmermans je prepričan Evropejec. Rojen na Nizozemskem, doma v Evropi. Izkušen politik, ki je v zadnjih petih letih kot prvi podpredsednik Evropske komisije skrbel za ohranitev vladavine prava in zaščito evropskih vrednot, vzpostavitev krožnega trajnostnega gospodarstva. Odločno je stal na strani državljank in državljanov Evrope tudi proti interesom velikih korporacij in kapitala. Kot voditelj, kot demokrat in progresivec je Frans Timmermans najboljše zagotovilo, da bo Evropska unija napredovala za vse državljanke in državljane Evrope. Tudi tiste, ki se danes soočajo z revščino, pomanjkanjem možnosti, za manjše in zapostavljene ljudi, regije in države. Odločno je branil evropske vrednote pred državami, ki spodkopavajo temeljne evropske pogodbe. S kombinacijo izkušenj, znanja in napredne agende je najboljša izbira za vodenje nove Evropske komisije, ki bo Evropo spet vrnila na pravo pot.

2. Ker je čas za pametne spremembe v Evropi.

Skrajni čas je, da zamenjamo smer. Zadnjih petnajst let je Evropsko unijo zaznamovala prevlada konservativnega pristopa z neoliberalno agendo, ki je mislila na interese kapitala in korporacij pred interesi ljudi, skupnosti in okolja. Evropski socialisti in demokrati z jasnim načrtom napovedujemo celovit pristop k odpravi vzrokov in posledic povezane in soodvisne ekonomske, socialne, okoljske, politične in varnostne krize. Evropska unija potrebuje pametne spremembe, da oživimo evropsko idejo in ji damo nov zagon v času, ko se soočamo z novimi globalnimi izzivi, z velikimi neenakostmi, s podnebnimi spremembami, s pomanjkanjem političnega zaupanja in naraščajočimi ekstremizmi. Znamo ustvariti okolje, ki bo bolje izkoristilo vse potenciale Evropske unije in naših vrednot.

3. Ker je očitno, da potrebujemo radikalno spremembo.

Jasno je, da nakopičenih izzivov ne moremo več reševati na isti način kot doslej. Zakaj? Ker je očitno, da sedanji ekonomski model izčrpava naravne in socialne vire, povečuje neenakosti, ruši zaupanje med narodi in državami, človeštvo pa vodi v nove konflikte in tveganja. Evropska unija ima kot najnaprednejši projekt povezovanja držav v sodobni zgodovini priložnost in odgovornost, da spremeni stvari na bolje. Ne le v Evropi, pač pa tudi v njeni soseščini in svetu. Za to pa potrebujemo bolje delujočo Evropsko komisijo, ki bo služila vsem enako in pravično. Le tako bo mogoče povrniti zaupanje državljank in državljanov, da nam bo EU zagotovila socialno, okoljsko in osebno varnost, brez poseganja v temeljne svoboščine in osebno svobodo.

4. Ker je za spremembe potrebno odločno in vključujoče vodenje.

Frans Timmermans je odločen voditelj, ki pa kot prepričan socialdemokrat dosledno zagovarja demokratičnost, enakost in vključenost. Vodil je prizadevanja za demokratične spremembe unije skozi povečano sodelovanje državljanov in večjo transparentnost pri oblikovanju evropskih politik, hkrati pa se je izkazal kot neizprosni zagovornik vladavine prava in enakosti pred zakonom. Slednje je izkazal tudi pri jasnem zagovarjanju spoštovanja razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, celo proti pristranskosti sedanjega predsednika Evropske komisije. Svojo odločnost izraža z jasnimi cilji, ki jih želi uresničiti z napredno proevropsko agendo, da prenovi evropski projekt. Vera v evropsko idejo mu daje energijo potrebo za ohranitev evropskih vrednot in nadgradnjo in prilagoditev novim globalnim razmeram. Sposoben in prepričan je uveljaviti spremembe.

5. Ker potrebujemo odločno akcijo za trajnostno življenje planeta.

Onesnaženje, prekomerno izkoriščanje naravnih virov in pospešene podnebne spremembe terjajo odločno akcijo v Evropi in v svetu. Frans je vodil pripravo strategije krožnega gospodarstva in celovite svetovne strategije za plastiko, hkrati pa je kot predstavnik unije sodeloval pri pogajanjih, sprejemu in izvajanju ciljev trajnostnega razvoja OZN do leta 2030. Za napredne sile je ključno, da izpeljemo pospešen prehod v nizkoogljično družbo na način, da bo pravičen in dostopen vsem, brez poglabljanja socialnih razlik. Trajnost postaja nujni in bistveni del vseh politik, saj moramo za učinkovit prehod v trajnostno družbo prilagoditi in spremeniti način delovanja v vseh družbenih sektorjih. To predstavlja priložnost, da v tem procesu odpravimo tudi vzroke neenakosti in izkoriščanja, ki jih ustvarja izčrpan ekonomski model.

6. Ker Evropa potrebuje novo obdobje razvoja socialnih pravic.

Zdaj je čas za to, da Evropsko unijo prenovimo z novim poglavjem evropskega povezovanja. Brez prerazporeditve bogastva in preusmerjanja denarja v ljudi ne bo mogoče oblikovati nove, najprej evropske, potem pa tudi globalne socialne pogodbe, ki bo svetu zagotovila mir, ekološko vzdržnost, pravičen prehod v novo tehnološko revolucijo, vključevanje vseh in spoštovanje ter uresničenje nedeljivih človekovih pravic za vse.

7. Ker je čas za enakost brez kompromisov.

Frans je trdno prepričan v enakost spolov, zato bo njegova komisija sestavljena po načelu 50 : 50. Predlagal je zakonodajo za izboljšanje starševskega dopusta za očete, matere in skrbnike po vseh državah članicah, za podporo enakosti spolov na delovnem mestu in v družinskem življenju, ob tem pa zagovarja enako plačilo za ženske in moške ter povečanje števila žensk na vodilnih položajih. Pri svojem delu dosledno skrbi za vključevanje mladih v procese odločanja in jim odpira možnosti za realizacijo njihovih ciljev in idej.

8. Ker lahko Evropa spremeni svet.

V svetu, v katerega se vrača geopolitika in tekmovanje  med velikimi državami in civilizacijami, je nujno okrepiti vlogo napredne Evrope. Ohraniti moramo multilateralno ureditev in primat mednarodnega prava. Z učinkovito evropsko zunanjo in varnostno politiko lahko prav Evropa vzpostavi vlogo globalnega akterja, ki lahko zagotovi reševanje sporov z mirnimi sredstvi in prepreči konfrontacije velikih sil.  Evropska unija lahko vodi proces sodelovanja držav in regij pri soočanju z globalnimi problemi ter ponovno vzpostavi  zaupanje v svetu.

9. Ker Evropa potrebuje napreden zagon.

Frans Timmermans se zaveda, da ima sodobna evropska družba velike probleme. Zato je potrebna sprememba ekonomskega modela, da ne bo podvržen le dobičku, ampak trajnostnim učinkom na gospodarstvo, delo, okolje in podnebne spremembe. Ker Evropska unija izgublja razvojno prednost pred drugimi silami, potrebujemo pametnejša in obsežnejša vlaganja v znanost, raziskave, razvoj in inovacije. Kot vpliven trg lahko bistveno zmanjšamo socialno in ekološko izkoriščanje, na primer s prepovedjo uvoza izdelkov, narejenih z otroškim delom. Svobodno trgovino moramo nadgraditi v pravično trgovino, saj je edino dolgoročno jamstvo za razvoj, varnost in mir v Evropi razvita, varna in mirna soseščina.

10. Ker znamo ustvarjati napredne spremembe.

Vedno, ko smo se organizirali za skupne cilje, smo jih dosegli. 150-letna zgodovina socialne demokracije je zgodovina človeškega napredka, razvoja univerzalnih človekovih pravic, krepitve miru in sodelovanja. Potrebujemo odločnost za napredne spremembe, ki bodo namesto razkroja občečloveških vrednot Evropo in svet peljale v obdobje okrepljenega globalnega sodelovanja za skupne izzive človeštva.

Glas za spremembe je glas za SD.

Glasuj za evropsko listo Socialnih demokratov in sodeluj pri spremembah za
napredno, demokratično, trajnostno in solidarno Evropo!