V slovo: Dr. Janez Kocijančič

Umrl je

dr. Janez Kocijančič,

prvi predsednik Združene liste socialnih demokratov,
predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in Evropskih olimpijskih komitejev,
politik, športni delavec in gospodarstvenik.

Dr. Janez Kocijančič je eden tistih velikih ljudi, ki so s svojim življenjem pustili globoko sled sprememb na širokem spektru družbenih, političnih, gospodarskih in športnih dogajanj. Skozi velike spremembe časa je korakal ponosno, premočrtno in samozavestno. Vedno ostal zvest svojim prepričanjem, z njimi prepričeval in navdihoval druge. Z njegovim odhodom Socialni demokrati, slovenski šport in vsa Slovenija izgublja človeka, ki je videl daleč pred svoj čas.

Dr. Janez Kocijančič se je rodil 20. oktobra 1941. Bil je prva povojna generacija socialističnih aktivistov, ki si je drznil jasno izražati svoja politična stališča in vizije. Hitro se je zgradil v voditelja mlade generacije, kot tak pa soustvarjal politično vrenje šestdesetih in začetka sedemdesetih let. Ko je med 1968 in 1971 vodil Zvezo socialistične mladine Jugoslavije, je bilo za njim že skoraj desetletje vodenja univerzitetne in slovenske mladine. V reformni vladi Staneta Kavčiča je postal minister, po njegovem padcu pa se je umaknil v gospodarstvo in med drugim dobro desetletje vodil Adrio Airways v času, ko se je razvila v nacionalnega letalskega prevoznika.

Svoje politično poslanstvo je udejanil v času demokratičnih sprememb, ko je kot eden od Kučanovih prenoviteljev pomembno sooblikoval spreminjanje slovenske Zveze komunistov v socialdemokratsko silo z idejo po demokratizaciji, človekovih pravicah in suverenosti. Ko je dozorel trenutek za združevanje levice, je na združitvenem kongresu Socialdemokratske prenove, Delavske stranke, Socialdemokratske unije in posameznih skupin socialistov ter upokojencev postal prvi predsednik Združene liste socialnih demokratov. Stranko je vključil v Socialistično internacionalo, mednarodno pa je stranka pridobivala na ugledu in navezala močne stike s socialdemokratskimi strankami v regiji in po Evropi. Po volitvah leta 1996 se je odločil, da vodenje prepusti novim generacijam.

Neizbrisen pečat je dr. Janez Kocijančič pustil tudi v športu. Od leta 1974 do 1984 je vodil Smučarsko zvezo Slovenije, od 1984 do 1988 pa Smučarsko zvezo Jugoslavije. Od leta 1981 je bil član predsedstva Mednarodne smučarske organizacije (FIS) in od leta 2010 tudi njen podpredsednik. Bil je prvi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki ga je vodil od leta 1991 do leta 2014. Leta 2017 je bil soglasno izvoljen za predsednika Evropskih olimpijskih komitejev.

Bil je prejemnik Bloudkove nagrade (1985), Kraigherjeve nagrade Gospodarske zbornice (1990), nagrade Kralja Olafa (2014) in častni meščan Ljubljane.

“Glavno vprašanje naše družbe je, od česa bodo živele prihodnje generacije.”

Dr. Janez Kocijančič (1941 – 2020)

Imel je veliko prijateljev, v Sloveniji in v svetu. Svoje nasprotnike je znal razorožiti in osmešiti s šalo in zgodovinskimi primerjavami. Vedno je bil konstruktiven in odločen človek. Nikoli se ni umikal.

Dr. Janez Kocijančič je dobro razumel čas in svet, v katerem je živel. Družbene realnosti ni sprejemal nekritično, ampak je ves čas težil k spremembam. Verjel je, da so močni gospodarski temelji najuspešnejši del naše narodne suverenosti in državnosti. Zato ni nehal nikoli premišljati o tem, kako državo, njeno ekonomijo in odnose povezovati tako, da bodo ustvarjali trajno gospodarsko podstat razvoja in kakovosti življenja. Da je politika v prvi vrsti dolžna poskrbeti za ekonomsko uspešnost in temeljno blagostanje svojih državljank in državljanov. Če to zanemari, je obsojena, da konča v socialnih nemirih in političnem kaosu.

Dr. Janez Kocijančič je imel osebno definicijo “naših” in “vaših”, ki bi nam vsem bila tudi danes v pomoč. Za “naše” je imel vse, ki resnično in nesebično delajo za prosperiteto, samozavest in ugled Slovenije doma in v svetu.

Dragi Kocka, počivaj v miru!

Foto: Robert Balen, Večer