Evropa je dobra stvar.

A potrebuje korenite spremembe.

Socialni demokrati smo del močnega zavezništva progresivnih evropskih sil, ki zmorejo ustvariti preobrat v Evropi. Od prevlade konservativne in neoliberalne logike k preboju naprednih sil. Da popravimo Evropsko unijo v projekt za ljudi, za blaginjo in varnost, za boljši svet.

O tem odločamo na teh evropskih volitvah. Dejstvo je, da Evropska unija potrebuje spremembe, da se vrne nazaj k ljudem, njihovim potrebam in možnostim. Postati mora bolj demokratična, napredna, solidarna, zelena in odgovorna. Kot največji projekt miru in sodelovanja med državami in narodi v človeški zgodovini ima sedaj priložnost, da spremeni 21. stoletje v čas miru, napredka, sodelovanja. Slovenija, Evropa in ves svet potrebujeta takšno Evropo.

Frans Timmermans:
Socialni demokrat za boljšo Evropsko komisijo.

Frans Timmermans je skupni kandidat evropskih socialdemokratskih, socialističnih in progresivnih strank za novega predsednika Evropske komisije. Kot njen dosedanji podpredsednik je pripravljen, da Evropo vodi v novo poglavje napredka. Dosleden pristaš evropskega povezovanja, vladavine prava, solidarnosti in napredka. Zato je Frans najboljša izbira za vodenje nove Evropske komisije.

Poglej na frans4eu.eu in se prepričaj, zakaj je Frans skupaj s Socialnimi demokrati najboljša izbira za ta čas. #it’s time

“Evropa ni problem.
Evropa je rešitev.”

Problem so tisti, ki jo danes vodijo. Od teh volitev bo odvisno, ali bomo dobili Evropo, ki bo omogočala spremembe, ki bo dala moč ljudem, preoblikovala kapitalizem, zagotovila socialno pravičnost za vse in socialno ekološki napredek. Glas za socialno demokracijo je glas za drugačno Evropo.

Tanja Fajon

#HočemoEvropo

Najboljša ekipa za napreden glas Slovenije v Evropskem parlamentu.

Tanja Fajon

Dolgoletna novinarka, poslanka v Evropskem parlamentu, podpredsednica skupine S&D in podpredsednica Socialnih demokratov.

Socialna demokracija je odgovor za prihodnost Evrope, lahko poveže ljudi različnih prepričanj, izhodišč, religij in življenjskih načrtov. Skupaj smo odgovorni za prihodnost EU, ki nam že danes vsem omogoča boljše življenje. Vendar to ni dovolj. Hočemo radikalno spremembo. Hočemo odpravo neenakosti. Zahtevamo pravico za vse ljudi.

Matjaž Nemec

Podpredsednik Socialnih demokratov, predsednik Odbora državnega zbora za zunanje zadeve, nogometni navdušenec in predan filantrop.

Evropska unija je izjemna zgodba, ki pa mora postati drugačna, bolj odločna, bolj učinkovita. Ustvariti moramo pogoje za preboj v boju proti globalnemu segrevanju, omogočiti zdravo življenjsko okolje, varno hrano, in dostojne delovne pogoje. Hočem boljšo, hočem trajnostno Evropo.

Dr. Dominika Švarc Pipan

Strokovnjakinja za
mednarodno pravo, politologinja in državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje.

Evropska unija je prostor svobode in varnosti, ki ga moramo narediti še boljšega. Ne smemo dovoliti, da bi nas ogrožala korupcija, izogibanje davkom ali posamezniki, ki sebe postavljajo pred skupnost. Hočemo povezano Evropo, kjer ne bo davčnih oaz, imeli pa bomo brezplačno vzgojo in izobraževanje.

Dr. Milan Brglez

Profesor mednarodnih odnosov, nekdanji predsednik Državnega zbora, šahist, predsednik Konference SD in borec za človekove pravice.

Napredna Evropa mora biti vodilna v svetu, vodilna pri zagotavljanju pravične trgovine in odpravi revščine, vodilna pri uveljavljanju enotne zunanje politike za varnejši in stabilnejši svet, usmerjena v ustvarjanje novih delovnih mest in trajnostne rasti. Hočemo ustvarjalno Evropo.

Neva Grašič

Dolgoletna mladinska aktivistka, nekdanja podpredsednica Mladih evropskih socialistov, feministka in borka za pravice mladih.

Evropa za mlade naj omogoči prost dostop do znanja, pridobivanja veščin in kompetenc. Uveljavimo sodobne modele upravljanja, kooperative, krožno gospodarstvo, kripto tehnologije in naredimo prostor idejam, ki šele prihajajo.

Mag. Franc Hočevar

Aktivni upokojenec, nekdanji prvi mož UKC Ljubljana, Inštituta za rehabilitacijo Soča in Zveze prijateljev mladine.

Od Evrope pravično plačilo za pošteno delo. Hočemo Evropo, kjer bo skozi sistem dolgotrajne oskrbe omogočena dostojna starost vsem, znanje, izkušnje in veščine pa bomo solidarno delili in bogatili v medgeneracijskem dialogu. Hočemo solidarno Evropo.

Dr. Ljubica Jelušič

Podpredsednica Zveze združenj borcev,  nekdanja ministrica za obrambo in ugledna profesorica obramboslovja.

Evropa je projekt miru, mir pa sta prinesla solidarnost in razumevanje, da moramo vsi ljudje v Evropi imeti enake možnosti za osebni razvoj, dostojno delo in ustvarjanje. Evropa, ki bo enakopravna, bo znala premagati tudi bolezen sodobnosti, kot je prekarnost.

Dr. Aleksander Jevšek

Župan Murske Sobote, policist in kriminalist, strokovnjak za varnost, veteran vojne za Slovenijo, delegat v Odboru regij Evropske unije.

Evropa mora biti pravična in varna. Zaščititi moramo okolje, obvarovati industrijo pred krajo znanja in idej, poskrbeti za najvišjo stopnjo kibernetske varnosti ter uveljaviti pravično in učinkovito evropsko migracijsko in azilno politiko. Hočem varno Evropo.

Hočemo Evropo, ki bo varen in dober dom za vse.
Hočemo drugačno Evropo, ki bo pravična, napredna in solidarna.
Hočemo Evropo, kjer bodo na prvem mestu ljudje in okolje.
Hočemo Evropo brez populizma in homofobije.
Hočemo Evropo, vredno temeljev, na katerih je nastala.

#HočemoEvropo