Odnosi z javnostmi

Služba SD za odnose z javnostmi

Levstikova 15

1000 Ljubljana

telefon

01 2444 110

e-pošta

pr@socialnidemokrati.si

Denis Sarkić

Predstavnik za odnose z javnostmi
Denis Sarkić

e-pošta

denis.sarkic@socialnidemokrati.si

mobilni telefon

051 44 99 22

Miha Damiš

Vodja digitalne komunikacije
Miha Damiš

e-pošta

miha.damis@socialnidemokrati.si

mobilni telefon

031 775 400

Matevž Frangež

Vodja strateškega komuniciranja
Matevž Frangež

e-pošta

matevz.frangez@socialnidemokrati.si

mobilni telefon

031 30 90 40

Poslanska skupina Socialnih demokratov

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

telefon

01 478 96 38

e-pošta

janja.bregar@dz-rs.si

Janja Bregar

Janja Bregar

mobilni telefon

051 66 87 79

e-pošta

janja.bregar@dz-rs.si