Mag. Marko Koprivc v poslanski pobudi vladi predlaga pripravo akcijskega načrta usklajenih ukrepov, katerega prioriteta morajo biti javna najemna stanovanja za vse generacije

Visoke cene ter pomanjkanje primernih, dostopnih stanovanj so posledica več desetletij prepuščanja stanovanjskega problema trgu. V Sloveniji imamo zato stanovanjsko krizo. Poslanec Socialnih demokratov mag. Marko Koprivc zato vladi predlaga pripravo akcijskega načrta usklajenih ukrepov za reševanje stanovanjske problematike, katerega prioriteta mora biti zagotovitev trajnega javnega fonda najemnih stanovanj.

V pripravi je nov Stanovanjski zakon, ki gre v pravo smer, a potrebuje še izboljšave. V javnosti pa se pojavljajo številni novi predlogi ukrepov: nekateri so po mnenju poslanca Marka Koprivca vredni razmisleka, medtem ko so nekateri drugi le prozorna krinka za nove poskuse lahkih dobičkov.

Marko Koprivc je zato na vlado naslovil poslansko pobudo za usklajene ukrepe pri spopadanju s stanovanjsko krizo. Pri tem Koprivc poudarja, da “Socialni demokrati vemo, da bo za uspeh potrebno večletno, dolgoročno prizadevanje, za katerega bo treba vsako leto zagotoviti sredstva. Pomanjkanje primernih dostopnih stanovanj je po letih brezbrižnosti tolikšno, da ni mogoče pričakovati, da bi stanje izboljšal le en ukrep ali delovanje enega od vladnih resorjev. Ne izbiramo enega najboljšega ukrepa, temveč moramo v dani situaciji zagotoviti usklajenost več dolgoročnih ukrepov.” Pri tem poudarja, da je za stanovanjsko politiko odgovorna vlada kot celota, še zlasti v situaciji, ko je potrebno za dosego cilja vključiti vse resurse na vseh resorjih.

Zato je vlado pozval k usklajenemu delovanju vseh resorjev in zagotovitvi dolgoročnih investicijskih sredstev za vzpostavitev trajnega javnega fonda najemnih stanovanj za vse generacije. Pri tem je potrebno tudi posebno zavarovanje najemnih razmerij ter razmerij med lastniki in upravniki v večstanovanjskih stavbah, ukrepi za zajezitev naraščajočih cen nepremičnin in najemnin ter ukrepi za dvig kakovosti in standardov pri stanovanjski gradnji, da bo ponudba ustrezala potrebam ljudi.

Potrebujemo konkreten akcijski načrt za reševanje stanovanjske krize. Njegova hrbtenica mora biti zagotovitev trajnega javnega fonda dostopnih najemnih stanovanj.

Mag. Marko Koprivc, poslanec Socialnih demokratov

“Ključno pa je, da ne podležemo splošni histeriji, ki kot edini način reševanja stanovanjskega problema vidi v zasebnem lastništvu stanovanjskih nepremičnin. Socialni demokrati menimo, da mora biti osnova stanovanjske politike javni fond dostopnih in primernih najemnih stanovanj, šele na tej osnovi pa je mogoče reševati tudi druge nakopičene težave stanovanjske preskrbe v Sloveniji. Da bi to dosegli, potrebujemo predvsem več načrtovanja za potrebe ljudi in manj trga, ki zadovoljuje le kratkovidne želje po hitrih dobičkih,” poudarja mag. Marko Koprivc.

Vladi zato poslanec Koprivc predlaga, da za učinkovito spopadanje s stanovanjsko krizo v Sloveniji izvede tematsko sejo vlade z namenom, da oblikuje usklajen paket ukrepov za zagotovitev dostopnih in primernih stanovanj za vse generacije. Vlado poziva k pripravi konkretnega akcijskega načrta za reševanje stanovanjske krize za obdobje 10 let, ki bo jasno navedel nabor vseh ukrepov, cilje, roke, potrebna sredstva in vire ter odgovornost za izvedbo. Pri tem Koprivc vladi predlaga, da stanovanjski akcijski načrt zastavi tako, da bo njegovo hrbtenico in prioriteto predstavljal trajni javni fond dostopnih najemnih stanovanj, primernih za bivanje vseh generacij, šele nato pa v naslednjih korakih naslovi potrebe tistih, ki si želijo stanovanje kupiti, denimo z državnim poroštvom.