Sladkornim bolnikom naj se omogoči brezplačna raba naprednih tehnologij za spremljanje in nadzor bolezni

Poslanki Socialnih demokratov Bojana Muršič in Meira Hot že dlje časa opozarjata na problem dostopa do naprednih tehnologij pri spremljanju in nadzoru sladkorne bolezni. Poslanka Muršičeva je na ministra za zdravje lansko leto naslovila pobudo za širitev starostne omejitve glede pravice do brezplačnih senzorjev in oddajnikov za merjenje sladkorja v medceličnini ter predlagala, da naj bo ta določena za vse otroke do 18. leta starosti, poslanka Meira Hot pa je problematiko osvetlila z vidika dostopnosti do naprednih tehnologij za zdravljenje sladkorne bolezni, ki je po besedah poslanke dandanes največkrat pogojena z ekonomskim statusom bolnikov.

Bojana Muršič je odločna v stališču, da bi morala ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tudi v duhu Konvencije združenih narodov o otrokovih pravicah, sladkornim bolnikom, še posebej pa otrokom do 18. leta, omogočiti brezplačne senzorje in oddajnike za merjenje sladkorja v medceličnini. Po besedah Muršičeve namreč tudi stroka opozarja, da bo potreben dodaten napor, v smeri, da se zagotovijo nova pravila, po katerih bi nove tehnologije za zdravljenje sladkorne bolezni postale dostopne vsem. Ob tem po njenem ne gre pozabiti, da v Sloveniji kar 5000 ljudi potrebuje inzulin, za sladkorno boleznijo pa vsako leto na novo zboli 130 ljudi, od tega 70 otrok in mladostnikov.

»Socialni demokrati smo prepričani, da v Republiki Sloveniji pravica otroka do kakovostnega zdravstva ne sme biti odvisna od socialno-ekonomskega statusa družine, v kateri odrašča,« je v pobudi jasna Bojana Muršič. Njena poslanska kolegica Meira Hot pa je ministra za zdravje v poslanskem vprašanju seznanila s konkretnimi problemi staršev otrok, ki imajo sladkorno bolezen. »Bolnik je do nove črpalke upravičen vsaka štiri leta, do 40-ih senzorjev, ki naj bi zdržali celo leto, pa enkrat letno,«,opozarja poslanka, »strošek za bolnike ali starše otrok s sladkorno boleznijo, kljub sofinanciranju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, znese tudi 3000 evrov in več«. Ob tem Meira izpostavlja, da so na trgu že boljši in certificirani aparati, ki pa niso sofinancirani s strani zavarovalnic, bi pa bi bolnikom zelo izboljšali življenje.

Poslanki Bojani Muršič je minister za zdravje glede zvišanja starostne meje za brezplačen dostop do senzorjev odgovoril, da je bila pobuda z ministrstva naslovljena na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z namenom, da jo bodo tam preučili. Glede vprašanja o dostopnosti naprednih tehnologij za zdravljenje sladkorne bolezni, ki ga je na seji Državnega zbora ministru postavila poslanka Meira Hot, pa med drugim povedal, da so v postopku spremembe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, »s katerimi se bo pri sistemu za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini razširila pravica s 40 senzorjev na 55 senzorjev«. Poslanka je v dopolnitvi vprašanja na seji ponovno poudarila pomen tega, da se sladkornim bolnikom omogoči najnaprednejša tehnologija, do katere dostop ne sme »pogojevati« premoženjski status bolnika.

Klub zagotovilom ministra za spremembe in pojasnilom, da se pravice sladkornih bolnikov v zadnjih letih širijo, poslanki z odgovori nista pomirjeni. Bojana Muršič je tako danes na ministra za zdravje ponovno naslovila poslansko vprašanje o realizaciji njene pobude za zvišanje starostne meje za dostop do brezplačnega senzorja.

Poslanki Socialnih demokratov bosta problematiko budno spremljali še naprej in pristojne opozarjali na (pre)potrebne spremembe v prid kvalitetnejšega življenja sladkornih bolnikov, preprečevanja najtežjih posledic sladkorne bolezni te uresničevanja pravic, ki bolnikom po zakonu in mednarodnih sprejetih konvencijah tudi pripadajo.