Edino, kar potrebujemo, je zadostna politična volja

Klub parlamentark pod vodstvom poslanke SD Bojane Muršič je danes organiziral okroglo mizo o zagotavljanje uravnoteženosti spolov pri urejanju pasivne volilne pravice v načrtovani reformi volilne zakonodaje. Parlamentarke so se strinjale, da reforma volilnega sistema ne bo dosegla osnovnega namena, poglobitve demokratičnosti ključnega volilnega procesa, če ne bomo poskrbeli, da se v to spremembo volilnega sistema vključi tudi vprašanje zagotavljanja uravnoteženosti spolov pri urejanju pasivne volilne pravice.

Udeležence okrogle mize sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednica Kluba parlamentark mag. Bojana Muršič, na okrogli mizi pa je sodeloval širši krog strokovnjakov, predstavniki vlade in poslanskih skupin.

Ne moremo mimo dejstva, da so volivke večina volilnega telesa v Sloveniji, odstotek izvoljenih poslank v Državnem zboru pa je resno nazadoval v primerjavi s prejšnjim mandatom. Iz tega izhaja, da dosedanji pozitivni zakonski ukrep, 35% minimalna zastopanost za oba spola na kandidatnih listah, ni dovolj učinkovit za zagotovitev enake izvoljivosti kandidatkam in kandidatom.

Kljub temu, da je bilo iz razprave na okrogli mizi razvidno, da imajo poslanke različne preference glede tega, kako popraviti neenako težo volilnega glasu pri volitvah v Državni zbor (ali z izenačevanjem velikosti okrajev ali z odpravo volilnih okrajev ali uveljavitev absolutnega ali kako drugače opredeljenega preferenčnega glasu), so se parlamentarke strinjale, da je v razpravi o reformi oz. spremembah volilne zakonodaje še pred vložitvijo zakonodaje v Državni zbor nujno odpreti tudi vprašanje zagotavljanja uravnoteženosti spolov pri urejanju pasivne volilne pravice.

Parlamentarke so si bile enotne v sporočilu, da je nujno potrebno spremeniti način, kako se volilni rezultati političnih strank  iz osvojenih volilnih glasov spremenijo v sedeže v Državnem zboru. Zato so se parlamentarke dogovorile, da bodo s pomočjo strokovnjakinj in strokovnjakov skupaj oblikovale dopolnila, s katerimi si bodo prizadevale z zakonsko določenimi ukrepi poskrbeti, da bodo vse liste sestavljene paritetno in da nobeden od spolov v bodoči sestavi Državnega zbora ne bo imel manj kot 40% sedežev.

Klub parlamentark je soglasno sprejel sklep, iz katerega izhaja, da po današnji okrogli mizi predlaga ministru za javno upravo, da se v spremembah in dopolnitvah volilne zakonodaje, ki jih pripravlja vlada, uredi tudi zagotovitev uravnoteženosti spolov pri urejanju pasivne volilne pravice, ne glede na to, kateri model volilne zakonodaje bo vložen v zakonodajni postopek.