Manifest za evropske volitve

Socialni demokrati smo pripravili manifest “Hočemo Evropo”, s katerim napovedujemo korenite spremembe, da Evropska unija postane napredna, solidarna, pravična in trajnostna. Z roko v roki z evropskimi socialisti imamo jasen načrt, da celovito odgovorimo na povezana ekonomska, socialna, okoljska in politična tveganja tako, da okrepimo pravičnost, solidarnost, enakost, varnost in demokracijo v celotni Evropski uniji.

Osrednje sporočilo manifesta je odprava neenakosti in krepitev solidarnosti ter socialne varnosti v celotni uniji. Tako zagotavljajo vseevropski 35-urni delavnik, pošteno obdavčitev multinacionalk in ukrepe zoper davčne oaze, dvigovanje skupnih in minimalnih socialnih standardov, enotno evropsko pogodbo o zaposlitvi kot odgovor na naraščajoče prekarne oblike dela ter dosledno uveljavljanje enakosti med spoloma, med državami in na notranjem trgu, pa prepoved uvoza proizvodov, ki so produkt otroškega dela in izkoriščanja. Manifest sestavlja sicer več kot 80 ukrepov in usmeritev, ki predstavljajo socialdemokratski odgovor za prihodnost Slovenije, Evropske unije in sveta. Preberi celoten manifest tukaj.

Celotno besedilo manifesta:

Preglednica s povzetkom manifesta: