Proces priprave Bele knjige o vzgoji in izobraževanju stopa v drugo fazo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pod vodstvom ministra ter podpredsednika SD dr. Jerneja Pikala je preteklo leto opravilo številne regionalne posvete z različnimi deležniki in zbralo tuje, domače ter raziskave o slovenskem šolskem sistemu vseh, ki so v njega vključeni.

Januarja so se prvič sestali člani Strokovnega telesa za pripravo Bele knjige, ki ga vodi dr. Jadran Lenarčič, slovenski raziskovalec, inovator, znanstvenik in prejemnik nagrade Delova osebnost leta 2019. Strokovno telo so sestavili interdisciplinarno iz različnih profilov ljudi, njihova naloga pa je, da bodo v letošnjem letu pripravili Belo knjigo, ki bo drugačna od prejšnjih.

Minister dr. Pikalo je ob tem napovedal, da bi nova Bela knjiga strateški dokument, ki se bo ukvarjal s prihodnostjo naše družbe in prihodnostjo vzgoje ter izobraževanja. Pokrivala bo celotno izobraževalno vertikalo, od vrtca do doktorskega študija in višje, odgovorila pa bo na ključne izzive prihodnosti: digitalizacijo, globalizacijo, demografske spremembe in klimatsko krizo, je opisal.

Dr. Jernej Pikalo

Nova Bela knjiga o izobraževanju bo odgovorila na ključne izzive prihodnosti: digitalizacijo, globalizacijo, demografske spremembe in klimatsko krizo

dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport