Poslansko vprašanje Soniboja Knežaka Vladi Republike Slovenije:

Pobuda za sistemsko podporo države pri projektu zbiranja in razdeljevanja donirane hrane

Družbena neenakost je rak rana sodobne družbe, ki se vsakodnevno, vsem na očeh, kaže v dejstvu, da v prezaloženih trgovinah ostaja presežna hrana, hkrati pa številne državljanke in državljani preprosto ne premorejo sredstev, da bi si dnevno zagotovili polnovredne in kvalitetne obroke. Na eni strani obilje in na drugi revščina. Hudo neenakost in krivice pa  lahko premaga le solidarnost, sistematična in vsakodnevna. 

K sreči se v številnih lokalnih sredinah ljudje (samo)organizirajo, z namenom pomagati in graditi mrežo solidarnosti. Svetla točka naše družbe so tako projekti deljenja viškov hrane oziroma donirana hrana. Z delom številnih prostovoljk in prostovoljcev, ob podpori velikega števila prostovoljskih in dobrodelnih organizacij, se je tako v preteklih letih razdelilo več kot 1000 ton hrane, ki bi po zaključku odpiralnega časa trgovin sicer končala v smeteh. Skozi model doniranja oziroma delitve viškov hrane se je tako sčasoma oblikoval model, ki hkrati naslavlja dve bistveni vprašanji današnje družbe, pametno in smotrno rabo virov ter boj proti revščini, neenakosti in socialni izključenosti. Učinki dela prostovoljk in prostovoljcev kažejo, da gre za model, ki bi lahko postal nacionalni princip skrbi, tako za okolje kot ljudi. 

Poslanec Socialnih demokratov Soniboj Knežak je zato na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje, v katerem se je zavzel za sistemsko podporo države pri projektu zbiranja in razdeljevanja donirane hrane ter izpostavil ključno vprašanje profesionalizacije izvajalcev projekta. Skozi vprašanje o možnosti dodatnih zaposlitev na lokalni ravni za izvajanje tega projekta preko javnih del,  je poslanec SD Vladi Republike Slovenije nakazal rešitev, ki bi omogočila, da bi viški hrane prišli, vsakodnevno in zanesljivo, na mize vseh, ki bi sicer ostali brez človeka dostojnega obroka.

Soniboj Knežak

Pričakujem, da bo vlada v prihodnje povečala obseg sredstev, ki jih namenja za javna dela, še posebej za namen boja proti podnebnim spremembam, revščini in za podporo delovanju nevladnih in prostovoljskih organizacij. 

Soniboj Knežak, poslanec Socialnih demokratov

Na pobudo Soniboja Knežaka se je Vlada Republike Slovenije odzvala pozitivno in sporočila, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) že pripravlja podlage za Strateški načrt za manj odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, ki sledijo trajnostnim razvojnim ciljem Združenih narodov do 2030, med katerimi je izpostavljena tudi donirana hrana. Ker je problem zmanjševanja odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano izrazito večplasten, je MKGP zagotovil, da bo v nadaljevanju vsem potrebnim partnerjem predstavil podlage iz omenjene strategije in se dogovoril za sodelovanje. Prav tako se na ministrstvu strinjajo s poslancem Knežakom, da je potrebno projekt donirana hrana peljati na vladnem nivoju.

Soniboj Knežak je ob tem izrazil pričakovanje, da se bodo aktivnosti pospešile in da bo v prihodnje Vlada Republike Slovenije povečala obseg sredstev, ki jih namenja za javna dela, še posebej za namen boja proti podnebnim spremembam, revščini in za podporo delovanju nevladnih in prostovoljskih organizacij.