Medicinske sestre si zaslužijo višje plače in boljše delovne pogoje

Zahvala ni dovolj!

Medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice so naši varuhi zdravja, takrat ko nam je najtežje. Njihova nega, skrb in podpora pri varovanju in ohranjanju zdravja so neprecenljivi. Zaposleni v zdravstveni negi niso zgolj v službi poklica, temveč najbolj humanega poslanstva.

1. oktober 2021

Epidemija je razprla vse rane in še dodatno razgalila težave zdravstvenega osebja, vladajoči pa za njih nimajo nobenega posluha in konkretnih rešitev. V tem trenutku se bližamo točki brez povratka. Besede zahvale ne bodo več pomagale. Zaposleni v zdravstveni negi se soočajo z izčrpanostjo, kadrovsko podhranjenostjo, delujejo v okolju brez vzpodbud, množično zapuščajo delovna mesta in hkrati nosijo glavno breme epidemije.

Socialni demokrati vlado in ministra za zdravje že dlje časa opozarjajo na alarmantno stanje v zdravstvu in pozivajo k nujnosti dialoga za vzpostavitev rešitev, ki bodo omogočile dolgotrajno stabilnost v poklicu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Na nevzdržnost stanja opozarjajo tudi v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Na predsednika vlade in ministra za zdravje so v sindikatu naslovili javni poziv za ureditev problematike v zdravstveni negi; ureditev plač, boljša delovna mesta, vzpodbude za nov kader, ureditev delovnih razmer, pravočasna izplačila obljubljenih dodatkov …

10% prenizko plačilo medicinskih sester v Sloveniji v primerjavi z državami OECD

Socialni demokrati so med drugim vlado večkrat opomnili na prenizke plače zdravstvenega osebja – po primerjavah OECD je kader zdravstvene nege plačan 10% prenizko v primerjavi z ostalimi državami OECD.

Na mednarodni dan medicinskih sester, ki je letošnje leto potekal pod naslovom: »Glas medicinskih sester – vizija za prihodnost zdravstva,« je poslanec Socialnih demokratov mag. Dejan Židan ministra za zdravje pozval k aktivnemu reševanju položaja medicinskih sester.

Ministra Poklukarja je Židan opomnil na vse glasnejša opozorila sindikatov, da kljub dogovoru med sindikatom in ministrstvom slednje ne ukrepa. Pojasnila ministra na dana vprašanja po prepričanju Židana niso bila zadostna, zato je z zahtevo za dopolnitev odgovora ponovno apeliral na ministra, naj slednji vendarle prisluhne zahtevam Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije za izboljšanje položaja izčrpanega, preobremenjenega in kadrovsko podhranjenega kolektiva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji.

»Že desetletje se borimo za dostojne ter za uporabnike in zaposlene primerne kadrovske standarde in normative. Čakamo, a vse manj potrpežljivo in z razumevanjem, na politično voljo odločevalcev,« so razočarano zapisali v sindikatu, ukrep 26 evrov višji regres za letni dopust in 30 centov višji regres za prehrano za zaposlene v zdravstveni negi pa v sindikatu vidijo kot sprenevedanje.

Minister za zdravje na poslančeva vprašanja ponovno ni reagiral s vsebinskimi obrazložitvami, zato je mag. Dejan Židan ministra že tretjič povprašal o konkretnih načrtih za ureditev kolektivne pogodbe in vrednotenja dela zaposlenih v zdravstveni negi za izboljšanje njihovega položaja.

Bo tokrat minister le prisluhnil?

“Medicinskim sestram mora javni plačni sistem dati večji pomen. Eden brez drugega ne moremo: ne zdravniki, ne medicinske sestre in ne pacienti,” je poudarila Aleksandra Vasiljević, medicinska sestra iz Velenja, na dogodku Zdravo 2030 v Ljubljani. Dejala je še, da zdravniki rešujejo življenja, medicinske sestre pa zdravnike. Pri tem pa še opozarja na velik problem izgorelosti in izčrpanosti.

Delo medicinskih sester je neprecenljivo, vlada s svojim odnosom očitno misli drugače

»Zaposleni v zdravstveni negi so steber slovenskega zdravstva in takšna vloga se jim mora priznati tudi z vrednotenjem njihovega dela,« je bil pri naslavljanju pereče problematike položaja medicinskih sester v nadaljevanju niza poslanskih vprašanj jasen Židan. Med drugim je ta opomnil na velik problem odhajanja zdravstvenega osebja iz prezahtevnih, preobremenjujočih in premalo plačanih delovnih mest, kar bo po prepričanju poslanca vplivalo na drastično zmanjšanje obsega zdravstvene dejavnosti.

Vodstva številnih bolnišnic namreč javno opozarjajo, da zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege bolniške postelje ostajajo nezasedene, kadrovske projekcije so posledično slabe, stanje pa alarmantno. »Potrebno je reagirati takoj in učinkovito,« je Židan ponovno pozval ministrstva za zdravje ter od tega zahteval celovite odgovore, predvsem pa ukrepe za:

  • Ustrezno vrednotenje v kolektivnih pogodbah zaposlenih v zdravstveni negi.
  • Razporeditev delovnih mest glede na aktualne razmere v zdravstvu ter dejansko obremenitev.
  • Izboljšanje plač medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
  • Dodatne konkretne predloge za kratkoročno reševanje pomanjkanja medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nega v zdravstvenih ustanovah v Sloveniji.

Ministrstvo za zdravje se odgovorom ponovno izmika. Izmika se tudi čas, ko bodo razmere v slovenskem zdravstvu še obvladljive.

Pri Socialnih demokratih so jasni: »Ne bomo prenehali! Spraševali bomo, zahtevali pojasnila, predvsem pa ukrepanje ministrstva za zdravje in vlade za takojšnje ukrepe v prid izboljšanja položaja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Ti si zaslužijo: VIŠJE PLAČE, BOLJŠE DELOVNE POGOJE, DOSTOJNOST!«

Povej svetu!

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInViberEmail