Židan v Kanalu ob Soči o okolju in tveganjih za zdravje ljudi:
“Zdravje in varnost ljudi sta na prvem mestu.”

V občini Kanal ob Soči, ki jo vodi socialdemokratka Tina Gerbec, se soočajo z veliko okoljskimi tveganji. Znano je, da je tukajšnje okolje, pa tudi zdravje ljudi, obremenjeno zaradi desetletij azbestne proizvodnje. Na območju nekdanjega Salonita danes izvajajo tudi sosežig odpadkov, v teku pa je postopek za razširitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki bi omogočil sežig večjih količin odpadkov. Zato je po opozorilih strokovnih institucij predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan danes obiskal to posoško občino in se z županjo pogovarjal o okoljskih težavah, pa tudi o načrtih za razvoj občine.

“To priložnost bi rad izkoristil za to, da poudarim, da sta za nas zdravje in varnost ljudi na prvem mestu,” je v izjavi za medije poudaril mag. Dejan Židan. “Če se pojavijo dvomi ali celo resna strokovna opozorila, jih je potrebno upoštevati in raziskati. Razumemo potrebe in načrte gospodarstva, a te ne morejo biti pomembnejše od zdravja ljudi.”

Ta teden so v javnosti močno odmevala opozorila strokovnjakov, med drugim tudi dr. Metode Dodič Fikfak, predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, o problematičnih žariščih v državi, kjer onesnaženje vpliva na zdravje ljudi. Židan se je na to odzval z besedami: “Mi smo pozorno prisluhnili opozorilom dr. Metode Dodič Fikfak in drugih strokovnjakov. Njihove besede morajo vklopiti alarm. Pogledati moramo, kako lahko saniramo svoje okolje, da napak preteklosti in sedanjosti ne bomo plačevali z obolelostjo ali celo z življenji.”

Tina Gerbec, županja občine Kanal ob Soči, je izrazila zadovoljstvo z obiskom: “To je priložnost, da sem mu predstavila trenutno situacijo, pa tudi naše razvojne načrte. Pogovarjali smo se tudi o tem, kar nas vse zelo skrbi. To je okolje in zdravje občanov, kar se te dni širi tudi po medijih. Organizirala bom izredno sejo občinskega sveta, kamor bom povabila tudi vse pristojne inštitucije in zahtevala odgovore, s ciljem, da pomirimo občane in izvemo resnico.”

Židana sta na obisku Kanala ob Soči spremljala tudi glavni tajnik stranke mag. Dejan Levanič in državni svetnik z Goriškega Tomaž Horvat. Židan ke podprl načrte županje z besedami, da “politika mora sprejemati odločitve, mmpak te odločitve morajo imeti podlago v stališčih stroke. Ta mora oceniti, ali neka dejavnost predstavlja tolikšno tveganje za zdravje ljudi, da je zato nesprejemljiva.” Podprl je tudi županjino namero, da v občini z nakupom merilne postaje zagotovijo stalno merjenje kakovosti okolja in tveganja, ki jih sežig odpadkov predstavlja za zdravje ljudi.

Glede na opozorila strokovnih institucij je Židan tudi pozval pristojne institucije na čelu z Ministrstvom za okolje in prostor, da začne strokovno razpravo o veljavnih standardov, da skupaj s stroko oceni, ali predstavljajo zadostno varovalo za zdravje in varnost ljudi.