Jani Prednik: Zgodovinski dan za Koroško in za Slovenijo!

Državni zbor je danes sprejel zakon o poroštvu države za izgradnjo dveh odsekov tretje razvojne osi in 2. tira Divača – Koper. S tem je Državni zbor za oba projekta, ki sta kot strateška opredeljena tudi v Nacionalnem programu razvoja prometne infrastrukture do leta 2030, omogočil zadolževanje s poroštvom države, s tem pa cenejše financiranje trenutno največjih infrastrukturnih projektov v Sloveniji.

Zakon omogoča poroštvo v višini 777 milijonov evrov, od tega 417 milijonov evrov za projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom ter do 360 milijonov evrov poroštva za dva odseka tretje razvojne osi – hitro cesto med Slovenj Gradcem in Velenjem ter med Novim mestom in Osredkom.

Jani Prednik, ki se je vse od začetka svojega mandata uveljavil kot prvi borec za avtocestno povezavo Koroške, je še pred glasovanjem spomnil, da je to zgodovinsko glasovanje o zakonu, “na katerega smo na Koroškem čakali skoraj 30 let.” Ob koncu glasovanja je Prednik, zadovoljen s sprejemom zakona, zapisal, da je to zgodovinski dan za Koroško in za Slovenijo: “Državni zbor je pravkar sprejel zakon o poroštvu za izgradnjo tretje razvojne osi. S tem smo prižgali še zadnjo zeleno luč, ki je pogoj za začetek gradnje. Skupaj peljemo Koroško na pot hitrejšega razvoja in boljše dostopnosti!”

Jani Prednik