Matjaž Han s poslansko pobudo za prepoved prehitevanja tovornjakom

Poslanec Socialnih demokratov Matjaž Han je danes na ministrico za infrastrukturo naslovil poslansko pobudo, v kateri predlaga sprejem generalne prepovedi prehitevanja tovornjakov s skupno težo nad 7,5 ton po slovenskih avtocestah. S pobudo želi Han doseči povečanje varnosti na avtocestah, pa tudi večjo prometno urejenost in pretočnost prometa.

“Varnost v cestnem prometu je tisto, kar nas mora spodbujati k uveljavitvi tega ukrepa”, v pobudi izpostavlja poslanec Socialnih demokratov. »V poletni sezoni, ko na naših prometnih odsekih državo prečka prek 150.000 vozil na dan, bi se ob poostrenem nadzoru in prepovedi prehitevanja tovornjakov po avtocestah zagotovo povečala pretočnost prometa, zmanjšali bi se izpusti ogljikovega dioksida ter manj uničevalo slovenske avtoceste«, pove in zaključi, da tudi prakse drugih držav članic EU območja prepovedi prehitevanja za tovornjake po avtocestah vse bolj širijo.

Han v pobudi navaja sedanjo ureditev, saj Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da lahko veliki tovornjaki vozijo le po dveh prometnih pasovih na desni strani smernega vozišča. Vozniki tovornih vozil smejo prehitevati na avtocestah in hitrih cestah le na delih, kjer to ni prepovedano s prometno signalizacijo. Zagrožena globa za kršitelje znaša 300 evrov, pri tem pa Han opozarja, da je v sosednji Italiji kazen za tovrstni prekršek 5.000 evrov, kazen za podjetje pa znaša desetkrat več, 50.000 evrov. Han pri tem opozarja tudi na pomanjkljiv nadzor in na pogosto neustrezno vozniško kulturo voznikov tovornjakov. Ti namreč za prehitevanje drugega tovornjaka potrebujejo kar nekaj kilometrov, s tem pa upočasnijo in zmanjšajo pretočnost preostalega prometa. Inštruktor varne vožnje Brane Küzmič je za enega od slovenskih  tiskanih medijev dejal, da se je v zadnjih letih precej razpasla navada, da na prehitevalnem pasu vozniki tovornih vozil vztrajajo več kilometrov.

Matjaž Han

Varnost v cestnem prometu je tisto, kar nas mora spodbujati k temu, da tovornjakom prepovemo prehitevanje.

Matjaž Han, poslanec Socialnih demokratov

Kot je razbrati iz medijev, se tudi Policija zaveda težave prehitevanja tovornjakov. Pred štirimi leti so tako policisti ugotovili 530 tovrstnih kršitev. Dandanes je takšnih prekrškov najverjetneje precej več, kazni, ki za transportna podjetja ne predstavljajo velikega stroška, pa ostajajo enake. Tudi pri sekciji za promet na GZS so seznanjeni s tovrstnimi težavami. Njihove voznike tam celo učijo, da je prehitevanje drugega tovornjaka zaradi dolgega trajanja in posledične zapore celotnega prehitevalnega pasu težavno in je v določenih državah na dolgih odsekih celo prepovedano. Tudi pri Darsu opozarjajo na to težavo in dodajajo, da svoje – zaradi geografskih značilnosti slovenskega avtocestnega križa – doprinesejo tudi klanci. Že zgolj 4 – odstotni klanec močno upočasni naloženo tovorno vozilo.

Stanje na avtocestah je po mnenju poslanca še posebej kritično ob koncih tedna, ko je promet že tako zgoščen, prehitevanja pogostejša, kar ob pomanjkanju kulture voznikov povzroča pogoste prometne kolapse. V poletni sezoni, ko na naših prometnih odsekih državo prečka prek 150.000 vozil na dan, bi na račun poostrenega nadzora prehitevanj tovornjakov povečali pretočnost, z generalno prepovedjo prehitevanja tovornjakov pa bi ob bistvenem zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida (CO2) ohranili tudi boljše stanje naših avtocest, saj bi težki tovornjaki obremenjevali zgolj en pas avtoceste. Vse to pa je manj pomembno od cilja, ki ga Han postavlja na prvo mesto: s takšnim manevrom bi se zagotovo zmanjšalo število prometnih nesreč na avtocestah.

Han poudarja, da je poslanski pobudi med drugim botrovalo dejstvo, da udeleženci cestnega prometa že več let poročajo o velikih prometnih kolapsih in nepotrebnih zastojih po slovenskih avtocestah. Ti nastajajo tudi zavoljo pomankljivega nadzora nad prehitenjem tovornjakov, tudi na odsekih, kjer to ni dovoljeno.

“S tem pa je ogrožena varnost vseh udeležencev v cestnem prometu”, v pobudi poudarja Han, čemur po njegovih besedah pritrjuje tudi stroka.