Vsak po svojih močeh:
Predlog SD za uvedbo progresivne lestvice za novo zdravstveno dajatev

Socialni demokrati so na današnjem Odboru za zdravstvo ob obravnavi novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vložili amandma za uvedbo progresivne lestvice plačevanja na novo vzpostavljene obvezne dodatne dajatve, s katero se ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Sprejem amandmaja pomeni, da bo višina obvezne dajatve odvisna od višine dohodka zavezancev, s tem pa bo uveljavljena večja pravičnost in solidarna narava nove obvezne dajatve.

Progresivna lestvica za zdravstveno dajatev

Socialni demokrati že dolgo opozarjajo, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje največja anomalija zdravstvenega sistema. Zato se v SD strinjajo z njegovo ukinitvijo in njegovo nadomestitvijo z obvezno dajatvijo, da se zagotovijo potrebna sredstva za dostop in oskrbo vseh zavarovancev do kakovostnih zdravstvenih storitev. Pri tem Socialni demokrati menijo, da bi morala biti višina nove, obvezne zdravstvene dajatve, vezana na višino prihodkov, saj je le tako mogoče zagotoviti pravičnost in solidarnost.

Zato so danes Socialni demokrati na Odboru za zdravstvo vložili amandma za uvedbo progresivne lestvice plačevanja na novo vzpostavljene obvezne dodatne dajatve, s katero se ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pri tem s progresivno lestvico uresničujejo progresivnost, po kateri ljudje z višjimi dohodki prispevajo več, z nižjimi pa manj, ter solidarnost z vključitvijo vseh zavezancev, brez posebnih izjem (edina so otroci do 18. leta in šolajoči se do 26. leta starosti), da se zagotovi vzdržnost javnega zdravstva, da bodo zbrana sredstva zadoščala potrebam ljudi po kakovostni in dostopni zdravstveni oskrbi.

Bojana Muršič

Socialni demokrati predlagamo progresivno dajatev, da bodo tisti z višjimi dohodki prispevali več, z nižjimi pa manj. Gre za solidarnostni in pravičen sistem, ki vključuje vse zavezance in omogoča vzdržnost javnega zdravstva. Zbrana sredstva bodo tako zadoščala potrebam ljudi po kakovostni in dostopni zdravstveni oskrbi za vse.

Bojana Muršič, poslanka Socialnih demokratov

Tako je SD pripravil lestvico 7 razredov, oblikovano glede na skupne dohodke posameznika v preteklem letu. Zavezanci bodo po predlogu SD vsi sedanji zavarovanci obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen mladoletnih in šolajočih se oseb do 26. leta,  višino dajatve pa bo obračunal ZZZS na podlagi podatkov FURS o obdavčljivih prihodkih posameznika v preteklem letu.

Izračuni kažejo, da je na ta način mogoče zbrati dovolj sredstev, približno 480 milijonov evrov na leto, kar zagotavlja vzdržnost, lestvica, po kateri bo nekaj manj kot 1.400.000 zavezancev od skupno 1.540.000 plačevalo manj, pa zagotavlja progresivnost in solidarnost.

Predlog progresivne lestvice:

Prihodki zavezanca št. zavezancev Višina DZZ Skupaj / mesec Skupaj / leto
do minimalne plače 379.275 10,00 € 3.792.746 € 45.512.952 €
do povprečne plače 690.141 25,00 € 17.253.522 € 207.042.259 €
do 1,6 povprečne plače 321.139 30,00 € 9.634.174 € 115.610.084 €
do 2 povprečnih plač 68.951 40,00 € 2.758.026 € 33.096.317 €
do 3 povprečnih plač 52.362 65,00 € 3.403.509 € 40.842.104 €
do 5 povprečnih plač 19.982 100,00 € 1.998.159 € 23.977.906 €
nad 5 povprečnih plač 6.272 150,00 € 940.874 € 11.290.486 €
Skupaj 1.538.121 39.781.009 € 477.372.107 €

Koalicijskim partnerjem in drugim poslanskim skupinam Socialni demokrati predlagajo, da se s sprejemom tega amandmaja zagotovi večjo pravičnost, solidarnost in vzdržnost javnega zdravstvenega sistema.