Pobuda za skupno globalno ukrepanje:

Z mednarodno solidarnostjo proti požarom v Avstraliji

Socialni demokrati so danes slovenski vladi in Evropski komisiji podali pobudi za mednarodno solidarnost pri boju z uničujočimi požari v Avstraliji. Z njima SD predlaga, da Slovenija in EU ponudita Avstraliji proste kapacitete civilne zaščite in gasilstva za zajezitev in gašenje požarov, ob tem pa predlagajo tudi druge oblike pomoči pri reševanju življenj ljudi in živali. Avstralija se namreč sooča z velikanskimi požari, ki pustošijo ogromne predele po državi. V požarih je doslej umrlo 24 ljudi, požganih pa je več tisoč domov. Mednarodna javnost spremlja junaške zgodbe reševalcev in prostovoljcev, ki se spopadajo z ognjenimi zublji in rešujejo ljudi in živali.

Posledice naravne nesreče so katastrofalne, saj je po sedanjih ocenah na prizadetih območjih umrla že več kot tretjina živalstva, zaradi izgube habitata je že resno ogroženo tudi preživetje koale.

Po prepričanju SD so požari v Avstraliji še eno v vrsti kritičnih opozoril, ki kažejo na posledice neukrepanja proti podnebni krizi in s tem ponovno opominjajo na nujnost kolektivne akcije, spremembe načina življenja, upravljanja virov in odnosa do narave in vseh živih bitij tega planeta. Zato morajo biti varovanje okolja, boj proti podnebnim spremembam in mednarodna solidarnost ključne prioritete mednarodne skupnosti in s tem tudi Slovenije pri odzivanju na katastrofe, kot so požari v Avstraliji. Pri tem niso dovolj izrazi solidarnosti in načelno sočutje, ampak je potrebno skupno ukrepanje in tudi proaktivna vloga Slovenije, poudarjajo v SD, in pozivajo k mednarodni solidarnosti za pomoč Avstraliji v boju proti požarom.

Evropska poslanca SD Tanja Fajon in dr. Milan Brglez sta evropskemu komisarju za krizno upravljanje Janezu Lenarčiču predlagala, da Evropska komisija pripravi takojšen načrt skupnih aktivnosti pomoči EU in držav članic z oblikovanjem skupnega evropskega kontingenta, v katerem bi povezali proste kapacitete gasilstva in civilne zaščite EU in držav članic, da se zagotovi nujno potrebna pomoč pri omejevanju požarov in njihovemu gašenju. Pri tem predlagata, da EU koordinirano pristopi tudi k drugim oblikam pomoči, denimo pri evakuaciji prebivalstva in živali, zagotavljanju začasnih bivališč, obnovi domov, infrastrukture, flore in favne.

Pobudo slovenski vladi je danes vložila tudi poslanska skupina SD v Državnem zboru, ki poudarja, da ima Slovenija enega najboljših sistemom zaščite in reševanja z razvejano mrežo prostovoljskega gasilstva. Zato je poslanec Matjaž Nemec v njenem imenu vladi predlagal, naj Slovenija Avstraliji ponudi pomoč prostih kapacitet sistema zaščite in reševanja v boju proti katastrofalnim požarom. SD vladi predlaga tudi, naj podpre nevladne organizacije pri zagotavljanju sekundarne pomoči Avstraliji za sanacijo posledic požarov, denimo s pogozdovanjem, obnovo, zaščito živalskih in rastlinskih vrst. Vladi predlaga, da tudi znotraj Evropske unije sproži pobudo za skupno evropsko pomoč avstralskim oblastem pri gašenju požarov in sanaciji škode.

Evropska poslanca Tanja Fajon in dr. Milan Brglez
Poslanec SD Matjaž Nemec