Zakon o urejanju trga dela:
Za večjo varnost v primeru brezposelnosti, hitrejšo aktivacijo in omejevanje prekarnega zaposlovanja

S spremembami Zakona o urejanju trga dela se povečuje najnižje denarno nadomestilo za brezposelnost iz 350 na 530 evrov. Ob tem rešitve zagotavljajo hitrejšo aktivacijo delovno aktivnega prebivalstva, spodbujajo podaljševanje delovne aktivnosti starejših in omejujejo prekarno zaposlovanje.

»Zavarovanje za primer brezposelnosti je eno od ključnih načel socialdemokratske družbene solidarnosti,« poudarja poslanec Marko Koprivc, ki v ustrezni ureditvi položaja delavcev v primeru brezposelnosti vidi eno od ključnih pravic delavcev: »Namen zavarovanja je omogočiti primerno raven življenjskega standarda ljudem, ko ostanejo brez dela, in jim pomagati, da čim prej najdejo novo zaposlitev.« Kot pravi, Socialni demokrati zato podpirajo dvig minimalnega nadomestila za brezposelnost, pa tudi druge rešitve aktivne politike zaposlovanja, ki bodo pripomogle k hitrejši zaposljivosti brezposelnih delavcev za primerno plačilo.

Tudi, če ostanemo brez dela, si zaslužimo človeka vredno življenje. Zato dvigujemo minimalno nadomestilo za primer brezposelnosti. Slovenija s tem uresničuje koncept varne prožnosti, kjer varnost in preživetje ljudi nista nikoli pod vprašajem.

Marko Koprivc, poslanec Socialnih demokratov

Socialni demokrati že dolgo opozarjajo na velike pasti brezposelnosti, ki jih kažejo tudi številne študije. Tako brezposelnost poslabša kvaliteto življenja, posebno nevarna pa je pri mladih, ki pridobljeno znanje hitro izgubijo, če ga ne uporabljajo. Zaradi podaljšanega prehoda v obdobje zaposlitve mladi izgubijo osebno in socialno identiteto. Brezposelnost lahko privede tudi do različnih zdravstvenih težav, upada samozavesti, znižanja materialne in socialne samopodobe, pojavijo se stanja negotovosti, izčrpanosti, občutki nesmisla ter strahu pred prihodnostjo. Dlje kot je oseba brezposelna, večje finančne težave ima, socialne interakcije se zmanjšajo, oseba se zato zapira vase in postaja čedalje bolj apatična. To pripelje v začaran krog revščine. Zato je socialna aktivacija in učinkovita pomoč ključna za hitrejšo zaposljivost brezposelnih oseb.

V poslanski skupini SD ocenjujejo, da novela Zakona o urejanju trga dela vsebuje primerne odgovore na omenjene pasti brezposelnosti, saj predvideva hitrejšo aktivacijo delovno aktivnega prebivalstva, podaljšuje delovno aktivnost starejših, omejuje prekarno zaposlovanje in zagotavlja višanje socialne varnosti prejemnikov denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, saj zvišuje znesek najnižjega denarnega nadomestila za brezposelnost iz 350 na 530 evrov.

Poleg tega predlog predvideva tudi nov ukrep, ki bo spodbudil zaposlovanje in integracijo tujih oseb, ki nimajo znanja slovenskega jezika, saj neznanje jezika otežuje aktivacijo teh oseb in njihovo vključevanje na slovenski trg dela. To, da brezposelna oseba vsaj na osnovni ravni govori slovenski jezik, je tudi pogoj, da ji lahko Zavod za zaposlovanje zagotavlja ustrezno pomoč in obravnavo. V kolikor brezposelna oseba v 12 mesecih ne bo opravila izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni, se bo izbrisala iz evidence brezposelnih oseb, s tem pa bo izgubila tudi pravico do denarne socialne pomoči. V poslanski skupini SD ocenjujejo, da je to primeren ukrep, ki vsaj deloma naslavlja problem hitrejšega zaposlovanja brezposelnih tujcev in njihovo integracijo v slovensko družbo.

Kot je poudaril Marko Koprivc, so spremembe Zakona o urejanju trga dela usklajene v socialnem dialogu s socialnimi partnerji. Rešitve v poslanski skupini ocenjujejo kot dobre, pričakujejo pa, da bodo pripomogle k hitrejši zaposljivosti brezposelnih.